Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RK Ekonomikas biļetens (ECONomic Bulletin) Nr 9: Jaunākā informācija par Covid-19 krīzi  

Covid-19 ietekme un reaģēšanas pasākumi

Covid-19 pandēmija būtiski ietekmē Eiropas ekonomiku. Eiropas Reģionu komitejas ECON komisija regulāri gatavo ekonomikas biļetenus, kuros tā apkopo informāciju no jaunākajiem pētījumiem, rakstiem un diskusijām par pandēmijas sociālo un ekonomisko ietekmi Eiropā un sniedz pārskatu par dažādajiem uz ekonomiku orientētajiem reaģēšanas pasākumiem, kas tiek plānoti un īstenoti Eiropas Savienības, valstu, reģionālajā un vietējā līmenī.

Ieteikumus un materiālus sūtīt uz e-pastuecon@cor.europa.eu.​​


Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-09.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-09.ASPX

2024. gada balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”: atvērta pieteikšanās pilsētām un reģioniem, kas veicina ilgtspējīgu, noturīgu un digitālu izaugsmi
2024. gada balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”: atvērta pieteikšanās pilsētām un reģioniem, kas veicina ilgtspējīgu, noturīgu un digitālu izaugsmi
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-09.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-09.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-09.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022