Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RK Ekonomikas biļetens (ECONomic Bulletin) Nr 4: Jaunākā informācija par Covid-19 krīzi  

​​

Covid-19 ietekme un reaģēšanas pasākumi

Covid-19 pandēmija būtiski ietekmē Eiropas ekonomiku. Eiropas Reģionu komitejas ECON komisija regulāri gatavo ekonomikas biļetenus, kuros tā apkopo informāciju no jaunākajiem pētījumiem, rakstiem un diskusijām par pandēmijas sociālo un ekonomisko ietekmi Eiropā un sniedz pārskatu par dažādajiem uz ekonomiku orientētajiem reaģēšanas pasākumiem, kas tiek plānoti un īstenoti Eiropas Savienības, valstu, reģionālajā un vietējā līmenī.

Ieteikumus un materiālus sūtīt uz e-pastu econ@cor.europa.eu.

Kopīgot :