Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Komisārs G. Etingers aizstāv ES budžeta priekšlikumu Eiropas Reģionu komitejā  

16. un 17. maijā Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi izteiks savas bažas par Eiropas Komisijas tālejošajiem priekšlikumiem, proti, pēc 2020. gada novirzīt mazāku ES finansējumu reģionālajai attīstībai, un pēc gadu ilgušām apspriedēm ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, to aptaujāšanas un kopīgiem pētījumiem pieņems nostāju attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES. RK locekļi izskatīs arī veidus, kā kultūras politika var palīdzēt stiprināt Eiropas identitāti.

Skatieties plenārsesijas straumēšanu tiešsaistē visās ES valodās.

ES ilgtermiņa budžets: kā tas ietekmēs reģionus un pilsētas? (16. maijs)

Eiropas budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters Etingers (Günther Oettinger) diskutēs par 2. maijā publicētajiem ES ilgtermiņa budžeta priekšlikumiem 2021.–2027. gadam un to iespējamo ietekmi uz reģioniem un pilsētām. Priekšlikumos paredzēts ES kohēzijas politikas līdzekļu samazinājums, kas ietekmēs turpmāko ES finansējumu reģioniem un pilsētām — jautājums, kuram Komiteja jau ir pievērsusies. Gaidāms, ka debates koncentrēsies uz ierosinājumiem samazināt reģionālajai attīstībai paredzēto finansējumu — ar kohēzijas politikas starpniecību —, taču tās varētu pievērsties arī lauksaimniekiem paredzētā finansējuma samazināšanai un saiknei ar tiesiskumu un valstu ekonomikas politiku.

Preses konference ar ES komisāru G. Etingeru un RK priekšsēdētāju K. H. Lambercu (Karl-Heinz Lambertz) notiks plkst. 16.30 Eiropas Komisijas Charlemagne ēkas klausīšanās telpā Briselē.

Brexit rezolūcija (17. maijs)

RK pieņems rezolūciju par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Rezolūcijā būs aplūkota ietekme uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām, Brexit seku mazināšanai nepieciešamie pasākumi un turpmākās attiecības starp Apvienoto Karalisti un ES. Rezolūcijā uzsvērts, cik svarīgi vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir izvairīties no fiziskas robežas Īrijā, un analizēta, piemēram, valsts atbalsta, kohēzijas politikas un kopējo lauksaimniecības politikas loma. Uzmanība pievērsta arī sadarbībai, ko īsteno ar tādiem mehānismiem kā makroreģionālās stratēģijas un Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG), kā arī sadarbībai izglītības, kultūras, pētniecības, inovācijas jomā un drošības, robežu un migrācijas pārvaldības jomā.

Rezolūcijā izvērsta agrākā nostāja, ko RK pieņēma 2017. gada martā pēc ES galvenā sarunu vadītāja, Eiropas komisāra Mišela Barnjē (Michel Barnier) runas un debatēm ar viņu. Pēdējo 14 mēnešu laikā RK ir veikusi virkni aptauju tās locekļu, vietējo un reģionālo pašvaldību un vietējo tirdzniecības kameru vidū, kā arī pasūtījusi pētījumu par Brexit ietekmi uz reģionālo ekonomiku. 22.–23. maijā RK politisko grupu priekšsēdētāji dosies uz Īrijas Republiku, lai risinātu sarunas ar Īrijas parlamenta kopīgo komiteju Eiropas Savienības lietās, un uz Ziemeļīriju, lai tiktos ar vietējo pašvaldību apvienību.

Kultūra un Eiropas identitāte (17. maijs)

Debates, kurās piedalīsies izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs (Tibor Navracsics), jaunievēlētais Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Luka Žajē (Luca Jahier) un Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejas vadītāja Petra Kammereverta (Petra Kammerevert) (DE/S&D), pievērsīsies jautājumam, kā kultūras politika var stiprināt Eiropas identitāti.

Tajā pašā dienā RK izklāstīs savu nostāju, kā stiprināt Eiropas identitāti ar izglītību un kultūru, un šajā saistībā apspriedīs Gabrovas mēres un RK Bulgārijas delegācijas vadītājas Tanjas Hristovas (Tanya Hristova) (BG/PPE) izstrādāto atzinumu. RK apskatīs arī kultūras mantojumu kā stratēģisku resursu saliedētākiem un ilgtspējīgākiem ES reģioniem, pamatojoties uz Tīringenes federālās zemes valsts sekretāres Eiropas un kultūras lietās Babetes Vinteres (Babette Winter) (DE/PSE) ieteikumiem. 2018. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads.

Gāzes cauruļvadi, pa kuriem gāze tiek piegādāta ES iekšējam tirgum (16. maijs)

RK locekļi balsos par atzinumu, ko, reaģējot uz Eiropas Komisijas priekšlikumu attiecināt ES kopējos gāzes noteikumus uz importa cauruļvadiem, sagatavojis Rokafjoritas (Mesīnas province) komūnas valdes loceklis un jaunievēlētais Itālijas parlamenta deputāts Mauro Datiss (Mauro D'Attis) (IT/PPE). Mērķis ir panākt, lai visi gāzes cauruļvadi, kas iestiepjas Eiropas Savienības teritorijā no trešām valstīm, pilnībā atbilstu spēkā esošajiem ES noteikumiem, tostarp pārredzamības prasībām, taisnīgiem tarifiem, un piegādes ķēde būtu pienācīgi nošķirta, sākot no ražošanas līdz pat sadalei. RK ziņotājs M. Datiss aizstāv ES būtisko nepieciešamību nodrošināt savu importu, vienlaikus izvairoties no pārmērīgas atkarības situācijām, ļaunprātīgas izmantošanas no piegādātāju puses un no riska vietējām kopienām.

Pārējie atzinumi, ko plānots pieņemt:

• Plāni attiecībā uz vienu konkrētu ES fondu pēc 2020. gada: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds. Ziņotājs: Alberto Nunjess Feiho (Alberto Nuñez Feijoo)(ES/PPE), Galisijas apgabala ministru prezidents

“ES mežsaimniecības stratēģijas vidusposma pārskatīšana”. Ziņotājs: Ossi Martikainens (Ossi Martikainen) (FI/ALDE), Lapinlahti pilsētas domes deputāts.

“Dzeramā ūdens kvalitāte”. Ziņotājs: Marks Vainmaisters (Mark Weinmeister) (DE/PPE), Hesenes federālās zemes valsts sekretārs Eiropas lietās.

“Inovācijas nostiprināšana Eiropas reģionos”, ziņotājs: Mikels Iruho Amesaga (Mikel Irujo Amezaga) (ES/EA), Navarras valdība.

“ES civilās aizsardzības mehānisma pārskatīšana”, ziņotājs: Kujāvijas-Pomožes vojevodistes seimika priekšsēdētāja vietnieks Ādams Banašaks (Adam Banaszak) (PL/ECR).

Praktiska informācija

Kur : Charlemagne ēkas plenārsēžu zālē, Eiropas Komisija

Kad : 16. maijā 15.00–21.00 un 17. maijā 9.00–13.00

• Plenārsesijas darba kārtība un dokumenti

• Plenārsesija tiek tiešsaistē straumēta RK tīmekļa vietnē.

Plenārsesijas programma plašsaziņas līdzekļiem

Kontaktinformācija: PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :