Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Komisāre Kadri Simsone ( Kadri Simson ) brīdina, ka zaļās atveseļošanas plāni veiksmīgi īstenosies tikai tad, ja visaptveroši iesaistīsies pilsētas un reģioni  

ES enerģētikas komisāre un vietējie līderi apspriež enerģētikas pārkārtošanas turpmāko virzību un zaļo kursu, aicinot dalībvalstis tos pilnībā iesaistīt atveseļošanas un noturības plānos

Debatēs ar ES enerģētikas komisāri Kadri Simsoni tika apspriesta pilsētu un reģionu loma atveseļošanā pēc Covid-19 krīzes un vajadzība to padarīt par nozīmīgu virzītājspēku zaļās pārejas paātrināšanā. Eiropas Reģionu komitejas Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas locekļi atkārtoti uzsvēra, ka prioritāro ieguldījumu, tostarp fonda Next Generation EU un ES atveseļošanas un noturības mehānisma, noteikšanā un īstenošanā ir jāiesaista pašvaldības. Darba kārtībā bija arī ēku renovācijas viļņa iniciatīva, biodaudzveidība, aprites ekonomika un pielāgošanās klimata pārmaiņām.

ENVE komisija pēc vasaras brīvdienām sanāca pirmo reizi, lai izskatītu vairākus prioritārus dosjē un pievērstos diviem galīgajiem mērķiem. Pirmkārt, nodrošināt, ka ES atveseļošanas stratēģijas centrā ir pilsētas un reģioni. Otrkārt, nodrošināt, ka ar Covid-19 saistītie atveseļošanas plāni tiek pārvērsti videi draudzīgos un ilgtspējīgos projektos ikvienā teritorijā.

ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone pievienojās debatēm par enerģētikas aspektiem ES atlabšanā, tostarp atjaunojamajiem energoresursiem, energoefektivitātei un tīram transportam, kas sekmē zaļo atveseļošanu .

Debates atklāja Seviļas mērs un ENVE komisijas priekšsēdētājs Huans Espadass ( Juan Espadas ) (ES/PSE): “ Aktīva pašvaldību loma ir izšķiroši svarīga e nerģētikas pārkārtošanas stratēģijas izstrādē Eiropas Savienībā. Mēs esam tie politikas dalībnieki, kuri vislabāk pārzina savas teritorijas faktiskos apstākļus un iedzīvotāju vajadzības. Mēs esam tie, kas var sniegt praktisku ieguldījumu to investīciju projektu atlasē, kuri visvairāk atbilst Eiropas Komisijas noteiktajai stratēģijai.”

ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone paziņoja: “ Mēs cieši sadarbojamies ar Reģionu komiteju, lai Eiropas zaļā kursa vīzijai piešķirtu konkrētus apveidus Eiropas vietējā līmenī. Reģioni ir nozīmīgi partneri, kas palīdz īstenot mūsu klimata un enerģētikas politiku un rast konkrētus, praktiskus risinājumus. Piemēram, gaidāmā Renovācijas viļņa iniciatīva nebūs iespējama, ja neiesaistīsies mūsu pilsētas un reģioni, kuru īpašumā ir daudzas pašvaldību un dzīvojamās ēkas.” Komisāre K. Simsone nodēvēja klimata un enerģētikas daudzlīmeņu dialogus par “ labu piemēru reģionu un Komisijas turpmākai sadarbībai ” un ierosināja “ ar renovācijas vilni saistītas pieredzes apmaiņu, kas būtu nākamais lietderīgais solis ” šajā RK iniciatīvā.

Debatēs uzstājās arī Toskānas reģiona priekšsēdētājs un RK ziņotājs par renovācijas vilni Enriko Rosi ( Enrico Rossi ) (IT/PSE) : “ Covid-19 krīze ir parādījusi, ka publiskajām iestādēm ir vairāk jāiegulda sociālajos mājokļos, aprūpes iestādēs, skolās un dienas aprūpes centros, kā arī pilsētvides atjaunošanā, lai pilsētās palielinātu drošību un paaugstinātu dzīves līmeni. Renovācijas vilnis mums paver iespēju padarīt mūsu pilsētas un reģionus zaļākus un ilgtspējīgākus, radīt četrus miljonus darbvietu un līdz 2050. gadam izveidot klimatneitrālu Eiropu.” Renovācijas vilnis ir šoruden gaidāma Eiropas Komisijas iniciatīva, ar kuru iecerēts atbalstīt jaunu renovācijas posmu ēku nozarē. Ar ēkām ir saistīti 40 % CO 2 emisiju Eiropas Savienībā.

ENVE komisijas locekļi pieņēma divus atzinuma projektus:

  • Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns . Ziņotājs, Drentes provinces padomes loceklis Tise Stelpstra ( Tjisse Stelpstra ) (NL/ECR) sacīja: “Mēs vairs nevaram atļauties aizbildinājumus. Ir laiks paātrināt aprites ekonomikas ieviešanu un izvirzīt konkrētus mērķus. Covid-19 skaudri parāda mūsu neaizsargātību un atkarību no izejvielām. Mēs vairs nedrīkstam runāt par atkritumiem; to pārstrādei ir jākļūst par normu! Šajā nolūkā ir ļoti vajadzīga Eiropas izejvielu politika – ne tikai tādēļ, lai gūtu pārskatu par materiālu plūsmām, bet arī, lai visiem reģioniem nodrošinātu taisnīgu piekļuvi šīm nepietiekamajām, taču neaizstājamajām izejvielām. Atzinumu paredzēts pieņemt 2020. gada oktobra plenārsesijā. Jaunāko interviju ar Tisi Stelpstru var izlasīt šeit .

Locekļi apsprieda ES prezidentvalsts Vācijas prioritātes ar Ninu Alzenu ( Nina Alsen ) no Federālās Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas.

Locekļi apmainījās domām arī par šādiem atzinumiem:

ENVE komisija iecēla Liepājas mēra vietnieku Gunāru Ansiņu (LV/RE ) par ziņotāju drīzumā izstrādājamam atzinumam “ES stratēģija energosistēmu integrācijai”.

Papildu informācija

RK un Eiropas Komisija otrdien, 8. septembrī, rīkoja Tehniskās vides jomas sadarbības platformas 16. sanāksmi ar nosaukumu “Kā pašvaldības var izmantot aprites ekonomiku kā ilgtspējīgas atveseļošanas veicinātāju?” . RK locekļi, ES amatpersonas un nozīmīgākās ieinteresētās personas raksturoja esošos rīkus (un to nepilnības), ar kuriem aprites ekonomiku veicināt vietējā un reģionālajā līmenī. Tehniskā platforma , kas sāka darboties 2012. gadā, ir Eiropas Reģionu komitejas (RK) Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas un Vides ģenerāldirektorāta izveidots forums, kura mērķis ir veicināt dialogu par vietējā un reģionālā līmeņa problēmām un risinājumiem ES vides tiesību aktu piemērošanā. Nākamā tehniskās platformas sanāksme notiks 2020. gada 22. oktobrī Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas laikā un saistībā ar Zaļo pilsētu vienošanās iniciatīvas ( Green City Accord ) uzsākšanu .

Piedalieties RK iniciatīvā “Zaļais kurss vietējā līmenī”: aicinājums dalīties paraugpraksē . Pieteikšanās termiņš ir 21. septembris.

Lai reģistrētos 2020. gada Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļai, noklikšķiniet šeit .

Kontaktpersona:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023