Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Kohēzijas alianse (# CohesionAlliance ) sāk apspriešanos par jaunu deklarāciju  

Spēcīga kohēzijas politika saliedētai, ilgtspējīgai un izturētspējīgai Eiropai

Par godu Eiropas dienai 9. maijā Eiropas Reģionu komiteja (RK) un Kohēzijas alianses (# CohesionAlliance ) partnerorganizācijas uzsāka kopīgu apspriešanos par jaunu deklarāciju, kas būs atbildes reakcija uz Covid-19 krīzes radītajiem izaicinājumiem. Ieinteresētās organizācijas, iestādes un privātpersonas apspriešanā var piedalīties līdz 2020. gada 30. maijam.

# CohesionAlliance ir koalīcija, kurā apvienojušies vairāk nekā 12 000 parakstītāju un kura aicina daudzgadu finanšu shēmā pēc 2020. gada pastiprināt ES kohēzijas politiku. Pēc koronavīrusa uzliesmojuma un pandēmijas izraisītās sociālās un ekonomiskās krīzes iestāšanās alianses partneri uzskata, ka tagad vairāk nekā jebkad ir vajadzīga solidaritāte un koordinēta rīcība ES līmenī, lai nepadziļinātos plaisa starp ekonomiski vairāk un mazāk attīstītām kopienām un netiktu aizmirsts neviens Eiropas iedzīvotājs un reģions.

Tādēļ Kohēzijas alianse sper jaunu soli uz priekšu, lai nodrošinātu, ka kohēzija ir visu ES politikas jomu un ieguldījumu galvenais mērķis un būtisks ES atveseļošanas plāna elements. Tas nozīmē, ka svarīgu lēmumu pieņemšanā jāiesaista vietējā un reģionālā līmeņa dalībnieki un ka visos ES pasākumos jāpievērš lielāka uzmanība reģionu, pilsētu un ciematu vajadzībām.

“Ja ieguldīsim ikvienā Eiropas iedzīvotājā un ikvienā reģionā, mums visiem izdosies atveseļoties ātrāk. Atbalstīt kopienas, kurām tas vajadzīgs visvairāk, mazināt nevienlīdzību un paātrināt ilgtspējīgu zaļo izaugsmi ir ne tikai godīguma un taisnīguma, bet arī ekonomiska pragmatisma jautājums. Šajā nolūkā Eiropai ir vajadzīga spēcīga kohēzijas politika, un vietējā līmeņa dalībnieki kā pilntiesīgi partneri jāiesaista visos Eiropas atveseļošanas plānos. Tāpēc mēs, #CohesionAlliance partneri, esam nolēmuši atjaunot savas saistības un sākt darbu pie jaunas deklarācijas. Mēs vēlamies vēlreiz apliecināt kohēzijas nozīmi pasaulē pēc pandēmijas un palīdzēt veidot jaunu partnerību starp ES, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa dalībniekiem, ” sacīja RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ).

Kohēzijas alianses partnerorganizācijas ir iesniegušas jaunas deklarācijas priekšlikuma projektu un aicina visas ieinteresētās organizācijas, iestādes, privātpersonas un parakstītājus iesniegt savus komentārus, idejas un ierosinājumus.

Galīgā deklarācija tiks izstrādāta, ņemot vērā apspriešanās rezultātus, drīzumā gaidāmos priekšlikumus par daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada un tai pieskaņoto Eiropas Komisijas ES Atveseļošanas plānu. Ar deklarāciju Kohēzijas alianses partneri nāks klajā alianses nākamajā sanāksmē jūnija sākumā.

Ar deklarācijas projektu visās valodās var iepazīties # CohesionAlliance tīmekļa vietnē . Lūdzam līdz 2020. gada 30. maijam nosūtīt savus komentārus pa e-pastu uz šādu adresi: cohesionalliance@cor.europa.eu .

Vispārīga informācija

Lai vairotu informētību par svarīgo kohēzijas politikas lomu, Eiropas Reģionu komiteja 2017. gada oktobrī izveidoja Kohēzijas aliansi ( # CohesionAlliance ) partnerībā ar vadošajām reģionu un pilsētu apvienībām Eiropas Pierobežas reģionu asociāciju ( AEBR ), Eiropas Reģionu asambleju ( AER ), Eiropas Reģionālo likumdevēju konferenci ( CALRE ), Eiropas Pašvaldību un reģionu padomi ( CEMR ), Eiropas Perifēro piejūras reģionu konferencei ( CPMR ) un  EUROCITIES . Kopš alianses darbības sākuma tās deklarāciju ir parakstījuši vairāk nekā 12 000 individuālo parakstītāju, 121 reģions, 135 pilsētas un apgabali, 50 reģionālo un vietējo pašvaldību apvienības, 40 Eiropas Parlamenta deputāti un 35 ES nozaru apvienības.

Deklarācija pieejama visās ES oficiālajās valodās:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kontaktpersona:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023