Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RK aicina rīkoties: pandēmija palielina dzimumu nevienlīdzību un tikai 30 % no viena miljona ES vietējo politiķu ir sievietes  

RK pasākumā par godu Starptautiskajai sieviešu dienai pašvaldību vadītāji apspriež satraucošas tendences un aicina veikt konkrētus pasākumus sieviešu atbalstam politikā

Covid pandēmija sievietes skārusi nesamērīgi smagi: būdamas nodarbinātas veselības aizsardzības un aprūpes jomā, viņas ir pakļautas lielākam saslimšanas riskam un sieviešu nodarbinātība ir cietusi vairāk nekā vīriešu. Tas var atstāt ilgtermiņa ietekmi uz darba samaksu un karjeru. Ierobežojošie pasākumi ir palielinājuši pašreizējo dzimumu nevienlīdzību neapmaksātā aprūpes darbā, noveduši pie lielākas vardarbības ģimenē pret sievietēm un apgrūtinājuši piekļuvi atbalsta pakalpojumiem.

Joprojām satraucoša ir arī sieviešu nepietiekamā pārstāvība reģionālajā un vietējā politikā , jo tikai 30 % no viena miljona ES reģionālā un vietējā līmeņa politiķu ir sievietes. Sievietes ir tikai 17,2 % no ievēlētajiem pilsētu mēriem, 34,1 % no reģionālo parlamentu un asambleju deputātiem un aptuveni 36 % no reģionālo pašvaldību locekļiem.

Šīs neiepriecinošās tendences un skaitļi tika apspriesti pasākumā “Vairāk sieviešu politikā!”, ko rīkoja Eiropas Reģionu komiteja (RK) par godu Starptautiskajai sieviešu dienai . Konferences laikā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts iepazīstināja ar 2020. gada dzimumu līdztiesības indeksa galvenajiem rezultātiem, īpašu uzmanību pievēršot varas jautājumam vietējā un reģionālajā politikā. Skaitļi liecina, ka sieviešu pārstāvība reģionālajā un vietējā politikā ir nepieņemami zema. Arī RK reģionālā un vietējā barometra dati uzskatāmi parāda, ka pandēmija negatīvi ietekmē dzimumu līdztiesību.

RK priekšsēdētājs un locekļi, Eiropas Parlamenta deputāti un RK gados jauno vēlēto politiķu ( YEP ) programmas dalībnieki uzsvēra, ka šie būtiskie jautājumi ir jārisina nekavējoties. Viņi aicināja visos pārvaldības līmeņos – Eiropas, valstu, reģionālajā un vietējā — ieguldīt lielāku darbu, lai novērstu dzimumu nevienlīdzību politikā, risinātu problēmu saistībā ar vardarbību pret ievēlētām politiķēm un sabiedriskajā dzīvē aktīvām sievietēm un apkarotu visu veidu seksistiskus uzbrukumus sievietēm .

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas reģiona gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) atklāšanas uzrunā sacīja: “Mums ir jāveic konkrēti pasākumi, organizējot un atbalstot iniciatīvas, ar kurām sievietēm pirms pašvaldību vēlēšanām tiek pavērta iespēja pārvarēt diskrimināciju un šķēršļus, ar ko viņas saskaras. Svarīgi ir arī atbalstīt sieviešu kandidēšanu pašvaldību un reģionālajās vēlēšanās. Pandēmija, kas bieži vien sievietes skar smagāk, nedrīkst mūsu uzmanību novirzīt no nepieciešamības uzlabot dzimumu līdztiesību un palielināt sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Tas nozīmē mūsu visu – gan sieviešu, gan vīriešu – talantus iesaistīt centienos veidot labāku sabiedrību. Tas ir jādara arī mūsu Komitejā, un es paļaujos uz to, ka visi mūsu locekļi un viņu politiskās saimes sadarbosies ar nacionālajām apvienībām un delegācijām, kas pārstāv 27 dalībvalstis, lai mūsu locekļu vidū krasi uzlabotu dzimumu līdzsvaru.”

Larjohas valdības vadītāja Konsepsjona Andreu Rodrigesa ( Concepción Andreu Rodríguez ) (ES/PSE) pievērsās jautājumam par sieviešu mazskaitlīgumu augstākajos politiskajos amatos. “Lai arī sieviešu īpatsvars ir 45 % no reģionālo parlamentu deputātiem, tikai četros no 17 Spānijas autonomajiem apgabaliem priekšsēdētāja ir sieviete. Pirms Larjohā par valdības vadītāju kļuva sieviete, pagāja 38 gadi.” K. Andreu norādīja, ka šķēršļi, kas kavē sieviešu iesaistīšanos politikā ir “ politisko partiju inertums, sieviešu – paraugu neesamība un grūtības pienācīgi līdzsvarot darba un privāto dzīvi ".

Vašku Alvešs Kurdeiru ( Vasco Alves Cordeiro ) , Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Azoru salu reģionālā parlamenta deputāts, sacīja: “Vairāk sieviešu politikā lielā mērā nāktu par labu visiem pārvaldības līmeņiem. Sievietes vadošos amatos palīdzētu radīt taisnīgāku un vienlīdzīgāku sabiedrību visiem. Covid-19 pandēmija sievietes skar smagāk nekā vīriešus, tāpēc mums ir jānodrošina, ka atveseļošana veicina līdztiesību, nodrošinot reālas ekonomiskās iespējas un ieguldījumus aprūpes ekonomikā. Mēs nevaram gaidīt vēl simt gadu; dzimumu līdztiesībai jāsākas jau tagad.”

Dalībnieki apsprieda, kā vietējie un reģionālie politiķi varētu aktīvi iesaistīties, lai uzlabotu dzimumu paritāti un novērstu šķēršļus, ar kuriem sievietes saskaras, ienākot politikā, kā arī apzināja pasākumus un idejas dzimumu nevienlīdzības mazināšanai. Vairāki gados jauni vēlēti politiķi dalījās pieredzē , kas gūta, risinot dzimumu līdztiesības un paritātes demokrātijas jautājumus vietējā un reģionālā līmenī. Maldinošas informācijas un tiešsaistes naida runas apkarošanas eksperti parādīja, kā politiķes var efektīvi un strukturētā veidā reaģēt uz tiešsaistē piedzīvotu vardarbību, kas saistīta ar dzimumu.

Uzziņai

Pasākums ir daļa no Eiropas Reģionu komitejas 2020. gadā uzsāktas iniciatīvas, kuras mērķis ir veicināt dzimumu līdzsvaru vietējā un reģionālajā politikā un lēmumu pieņemšanā, palielināt informētību un veicināt paraugprakses apmaiņu.

Eiropas Reģionu komiteja, būdama ES vietējo un reģionālo politiķu politiskā asambleja, iestājas par dzimumu līdzsvaru politiskajā pārstāvībā un līdzdalībā, kas ir līdztiesības un demokrātijas jautājums, un ir pieņēmusi “Stratēģiju dzimumu līdzsvara nodrošināšanai RK locekļu darbā” un atzinumu “Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam” .

Starptautisko sieviešu dienu atzīmē daudzās pasaules valstīs. Tā ir diena, kad sievietes tiek godinātas par saviem sasniegumiem neatkarīgi no nacionālām, etniskām, lingvistiskām, kultūras, ekonomiskām vai politiskām atšķirībām. Kopš pirmsākumiem Starptautiskā sieviešu diena ir ieguvusi jaunu globālu dimensiju, aptverot sievietes gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs. Starptautiskā sieviešu kustība, ko nostiprinājušas četras Apvienoto Nāciju Organizācijas globālas sieviešu konferences, ir palīdzējusi padarīt šo atceres dienu par iespēju veidot atbalstu sieviešu tiesībām un līdzdalībai politiskajās un ekonomiskajās norisēs. Starptautiskās sieviešu dienas, ko Apvienoto Nāciju Organizācija oficiāli atzina 1977. gadā, pirmsākumi meklējami strādnieku kustībā, kas 20. gadsimta sākumā bija vērojama Ziemeļamerikā un visā Eiropā.

Šogad Starptautiskās sieviešu dienas temats ir “Sievietes vadošos amatos: uz līdztiesīgu nākotni Covid-19 pasaulē” par godu sieviešu un meiteņu lielajam darbam visā pasaulē, kas tiek veikts ar mērķi panākt lielāku līdztiesību nākotnē un atveseļošanā pēc Covid-19 pandēmijas.

Plašāka informācija atrodama šādās publikācijās:

RK priekšsēdētāja runa konferencē “Vairāk sieviešu politikā”

RK atzinums “Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.-2025. gadam”

Stratēģija dzimumu līdzsvara nodrošināšanai RK locekļu darbā

RK iniciatīva “Vairāk sieviešu politikā!”

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts: dzimumu līdztiesības indekss 2020. gadā

URBACT : dzimumlīdztiesīgas pilsētas

Pētījums “Dzimumu līdztiesības trūkums ES publiskajā nodarbinātībā un vadošos amatos” – 02.03.2021.

Sievietes politikā Eiropas Savienībā: pašreizējais stāvoklis

2021. gada 4. marts: Eiropas Parlamenta pasākums “Mēs esam stipras: sievietes priekšgalā cīņā pret Covid-19”

Intervija ar Konču Andreu (ES/PSE), RK ziņotāju par dzimumu līdztiesības stratēģiju

Straumēšanas saites: Interactio vai

pasākums tiešraidē RK youtube kanālā

Kontakpersona:

Wioletta Wojewodzka

Tālr. +32 (0)2 282 2289

Mob. tālr. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Kopīgot :