Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Kopīgā RK un ESAO aptaujā brīdināts: ‎ pandēmija apdraud Eiropas pašvaldību finanses  

86 % pilsētu un reģionu prognozē izdevumu pieaugumu,
un 90 % paredz ieņēmumu samazināšanos, kas apdraud publiskos ieguldījumus.

Covid-19 krīze smagi ietekmē Eiropas reģionus un pilsētas. ECON komitejas sanāksmes dalībnieki šodien iepazinās ar kopīgu RK un ESAO pētījumu, kurš liecina: vairums vietējo un reģionālo pašvaldību sagaida, ka sociālekonomiskā krīze nopietni ietekmēs to finanses. Pašvaldības baidās no “šķēru” efekta, proti, ka tuvākajā un attālākā nākotnē pieaugs izdevumi un samazināsies ieņēmumi, tāpēc tām būs grūti veikt publiskos ieguldījumus. Reģioni un pilsētas atrodas pandēmijas un tās sociālekonomisko seku novēršanas priekšplānā.

Papildus veselības krīzei un cilvēciskai traģēdijai Covid-19 smagi ietekmē arī pašvaldības. Lai skaidrāk izprastu šo ietekmi, Eiropas Reģionu komiteja (RK) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) 2020. gada jūnijā un jūlijā veica tiešsaistes aptauju “Covid-19 ietekme uz reģionālajām un vietējām pašvaldībām” . Tās rezultāti šodien tika izklāstīti RK Ekonomikas politikas komisijas ( ECON ) sanāksmē, kurā piedalījās arī ESAO Decentralizācijas, pašvaldību finanšu un publisko ieguldījumu nodaļas vadītāja Dorotija Alēna-Diprē ( Dorothée Allain-Dupré ).

Pētījums apstiprina Covid-19 krīzes smago ietekmi uz Eiropas Savienības reģioniem un pilsētām . Vairums respondentu (63 %) uzskata, ka kopējā ietekme ir spēcīga vai ļoti spēcīga. Gandrīz puse pašvaldību (46 %) ziņo, ka galvenā problēma krīzes pārvarēšanā ir tehnisko līdzekļu un aprīkojuma trūkums, savukārt 39 % norāda uz finanšu resursu trūkumu. Tikai aptuveni puse respondentu secina, ka aptaujas veikšanas laikā koordinācija starp pašvaldībām vai ar valsts valdību ir efektīva.

Daži no aptaujas galvenajiem secinājumiem tika izmantoti pirmajā ES mēroga gadskārtējā reģionālajā un vietējā barometrā , ar kuru 12. oktobrī, 18. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas laikā, iepazīstināja RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ).

ECON komisijas priekšsēdētājs un Tiperēri grāfistes padomes loceklis Maikls Mērfijs ( Michael Murphy , IE/PPE) sacīja: “ Esmu gandarīts, ka šodien nāk klajā kopīgās RK un ESAO aptaujas secinājumi. Šie rezultāti, kas iegūti īstajā laikā, palīdzēs izdarīt apzinātu politikas izvēli, lai atbalstītu pašvaldības, kam jārisina pandēmijas radītās finansiālās problēmas. Cīņā pret sekām, ko šī nepieredzētā krīze mums sagādājusi, mēs esam bijuši priekšplānā, kas daudzām pašvaldībām ir radījis ārkārtīgi lielu finansiālu spriedzi. Visiem pārvaldes līmeņiem šobrīd ir jāsadarbojas, lai mūsu atlabšana būtu ilgtspējīga un vienmērīga un lai neviens netiktu atstāts novārtā.”

ESAO Uzņēmējdarbības, MVU, reģionu un pilsētu centra direktore Lamija Kamala-Šauī ( Lamia Kamal-Chaoui ) uzsvēra: “Reaģējot uz šo krīzi, vietējās un reģionālās pašvaldības ir uzņēmušās ļoti svarīgu lomu un patlaban sāpīgi izjūt savu milzīgo pūliņu finansiālās sekas. Pašvaldības nevar turpināt veikt šo darbu vienas pašas, un visi (90 %) atzīst, ka krīzes pārvarēšanas stratēģijas panākumi būs atkarīgi no tā, cik laba būs reaģēšanas koordinācija starp visiem pārvaldības līmeņiem. Valdībām ir jāveic saskaņoti pasākumi, lai efektīvi koordinētu un īstenotu jēgpilnu politiku, kas palīdzēs šīm pašvaldībām pārvarēt krīzi, kļūstot noturīgākām un ilgtspējīgākām.”

Krīze ietekmē pašvaldību ieņēmumus, radot bīstamu “šķēru” efektu, ko veido izdevumu palielināšanās un ieņēmumu samazināšanās. 86 % reģionu un pilsētu sagaida lielu vai mērenu negatīvu ietekmi uz saviem izdevumiem, sevišķi sociālo pakalpojumu jomā (64 %) un sociālo pabalstu jomā (59 %). Turklāt tiek prognozēts, ka ieņēmumi tajā pašā laikā samazināsies par 90 %. Paredzams, ka viens no visvairāk skartajiem ieņēmumu avotiem būs nodokļu ieņēmumi: 83 % respondentu sagaida lielu vai mērenu samazinājumu.

Aptaujas brīdī aptuveni 24 % pašvaldību plānoja pieprasīt jaunus aizņēmumus, lai varētu pārvarēt krīzi. 13 % respondentu jau bija pieteikušies papildu ES finansējumam, bet 49 % apsvēra iespēju to darīt.

Pētījums liecina, ka Covid-19 krīze var likt mainīt arī reģionālās attīstības politikas prioritātes. Pašvaldības aicina vairāk uzmanības veltīt cenas ziņā pieņemamiem un visām teritorijām pieejamiem kvalitatīviem pamatpakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei, (šādu prasību izteikuši 76 % respondentu), kā arī ciešāk pievērsties reģionu izturētspējai (69 %) un digitālās plaisas mazināšanai starp reģioniem (68 %).

Šodienas sanāksmē ECON komisijas locekļi arī pirmo reizi diskutēja par atzinuma projektu "Rīcības plāns kritiski svarīgo izejvielu jomā" , ko sagatavojusi Zāras landtāga priekšsēdētāja pirmā vietniece Izolde Rīsa ( Isolde Ries , DE/PSE), un pieņēma atzinuma projektu “Tirdzniecības politikas pārskatīšana” , kuru izstrādājis Valonijas ministru prezidenta vietnieks, ekonomikas un tirdzniecības ministrs Villijs Borsī ( Willy Borsus , BE / Renew Europe).

“XXX” , norādīja ziņotājs V. Borsī. Atzinumu paredzēts pieņemt RK plenārsesijā, kas notiks 2021. gada 3. un 4. februārī.

Uzziņai

Kopīgā RK un ESAO tiešsaistes aptauja notika 2020. gada jūnijā un jūlijā. Tika saņemtas 300 atbildes no reģionālajām, vidējā līmeņa un vietējām pašvaldībām 24 Eiropas Savienības dalībvalstīs (kopumā aptaujā piedalījās 480 respondenti, tostarp arī ieinteresētās personas, piemēram, uzņēmēji, akadēmiskās aprindas, NVO utt.). Lielākā daļa respondentu pārstāv vietējās pašvaldības (59 %) vai reģionus (26 %). Aptuveni 18 % atbilžu ienākušas no Spānijas, 15 % — no Itālijas, 6 % — no Slovākijas un 6 % — no Polijas. Neviena pašvaldību respondenta nebija no Dānijas, Īrijas un Luksemburgas.

Šeit ir atrodams īss pārskats par galvenajiem konstatējumiem visās ES valodās.

Visi rezultāti ir apkopoti šeit [saite]  — detalizētākā ESAO politikas kopsavilkumā.

Te var iepazīties ar pirmo ES reģionālo un vietējo barometru.
Galvenie konstatējumi ir apkopoti īsā prezentācijas kopsavilkumā . Dati par ietekmi uz reģionu ekonomiku ir pieejami šeit .

Kontaktinformācija

Matteo Miglietta

Tālr. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Informācija plašsaziņas līdzekļiem par ESAO un RK kopīgo aptauju:

Alexandra Taylor

Tālr.: +33145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023