Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RK Augsta līmeņa grupa Eiropas demokrātijas jautājumos rīko savu pirmo sanāksmi, lai atbalstītu pašvaldību vadītāju ieguldījumu konferencē par Eiropas nākotni  

Grupas sastāvā ir septiņi Eiropas “viedie”: priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs (Herman Van Rompuy), Hoakins Almunja (Joaquin Almunia), Tomašs Gžegožs Grose (Tomasz Grzegorz Grosse), Rebeka Hārmsa (Rebecca Harms), Silja Markula (Silja Markkula), Marija Žoao Rodrigesa (Maria João Rodrigues) un Andrulla Vasiliu (Androulla Vassiliou)

Šodien notika Eiropas Reģionu komitejas (RK) augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos pirmā sanāksme, kuru vadīja pirmais Eiropadomes priekšsēdētājs un bijušais Beļģijas premjerministrs Hermanis Van Rompejs. Grupa sniegs ieguldījumu RK darbā saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni.

Augsta līmeņa grupa ir neatkarīga padomdevēja struktūra, kuras uzdevums ir atbalstīt RK politisko un institucionālo lomu saistībā ar dalību konferencē par Eiropas nākotni, sniedzot stratēģisku politisko analīzi, kurā galvenā uzmanība pievērsta izaicinājumiem, ar ko saskaras Eiropas pašvaldības. Grupas uzdevums ir ar RK starpniecību pastiprināt pašvaldību ietekmi Eiropas politikas veidošanas procesā un veicināt diskusiju par Eiropas demokrātiju.

RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: “ Es pateicos visiem Augsta līmeņa grupas dalībniekiem par to, ka viņi pieņēma šo uzaicinājumu. Viņu lietpratība, apņemšanās atbalstīt ES vērtības un viņu dziļās zināšanas par Eiropas Savienības dinamiku ir nenovērtējams ieguvums, kas palīdzēs maksimāli palielināt Komitejas ieguldījumu konferencē par Eiropas nākotni. Visiem grupas locekļiem ir unikāla pieredze un redzējums, kas mūsu darbam pievienos neizmērojamu vērtību. Konference nedrīkst būt kārtējais ES iestāžu skaistumkonkurss, pēc kura paliek tikai tukši solījumi. Mēs vēlamies panākt un mums ir jāpanāk, ka mūsu Eiropas demokrātijas nams pēc konferences kļūst stiprāks visās tā izpausmēs. Augsta līmeņa grupas izveide sniegs konkrētu ieguldījumu šajā procesā. ”

Hermanis Van Rompejs , RK Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos priekšsēdētājs, paziņoja: ‘”Esmu ļoti pagodināts, ka Eiropas Reģionu komiteja man ir uzticējusi šo izcilo personību grupas vadību. Mūsu uzdevums ir nākt klajā ar novatoriskām un radošām idejām un priekšlikumiem, kā stiprināt Eiropas demokrātiju un veidot tādu Eiropu, kas aizsargā savus iedzīvotājus un paver viņiem iespējas. Pašvaldības var palīdzēt atjaunot uzticēšanos demokrātijai, un tās vajadzētu vairāk iesaistīt ES politikas veidošanā. Konference par Eiropas nākotni ir unikāla iespēja pārvarēt plaisu starp Eiropas Savienību un iedzīvotājiem reģionos, pilsētās un ciematos, un mums ir jādomā, kā, labāk iesaistot reģionus un pilsētas, stiprināt mūsu demokrātisko sistēmu un vairot uzticēšanos. Konferencei jāpiedāvā risinājumi mūsdienīgai Eiropas demokrātijai, kas ar kopīgu redzējumu par noturīgāku un ilgtspējīgāku nākotni gan iesaista iedzīvotājus, gan reaģē uz viņu vajadzībām un bažām.”

Augsta līmeņa grupa apmainīsies viedokļiem un cieši sadarbosies ar RK locekļiem, it īpaši ar RK Priekšsēdētāju konferenci, Biroju, tematiskajām komisijām un RK delegāciju konferencē par Eiropas nākotni. Tā sadarbosies arī ar gados jauniem reģionālā un vietējā līmeņa politiķiem, kas piedalās RK iniciatīvā “Gados jauni vēlēti politiķi” ( Young Elected Politicians – YEP ), Eiropas Jaunatnes forumu un citām jaunatnes struktūrām. Grupas darbs un impulss – tāpat kā RK locekļu organizētie vietējā līmeņa dialogi visos Eiropas Savienības reģionos un pilsētās – kalpos par pamatu RK ieguldījumam konferencē par Eiropas nākotni, nodrošinot, ka konference sniedzas tālāk par valstu galvaspilsētām.

Augsta līmeņa grupas sastāvā ir septiņi Eiropas “viedie”:

Hermanis Van Rompejs  – bijušais Beļģijas premjerministrs un bijušais Eiropadomes priekšsēdētājs;

Hoakins Almunja  – bijušais Eiropas konkurences, ekonomikas un finanšu komisārs;

Tomašs Gžegožs Grose  – Varšavas Universitātes profesors;

Rebeka Hārmsa  – bijusī Eiropas Parlamenta deputāte;

Silja Markula  – Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja;

Maria Žoao Rodrigesa  – bijusī Portugāles kvalifikācijas un izglītības ministre un bijusī Eiropas Parlamenta deputāte;

Andrulla Vasiliu  – bijusī veselības un izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre.

Vispārīga informācija

Pēc RK Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma RK Birojs 2020. gada decembrī apstiprināja Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos izveidi. Oficiāli un politiskā līmenī grupas darbs sāksies Eiropas Reģionu komitejas maija plenārsesijas laikā (5.–7. maijā) vienlaikus ar politiskām debatēm par RK skatījumu uz Eiropas nākotni un RK dalību gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni. Konference par Eiropas nākotni oficiāli sāksies 2021. gada 9. maijā, un tās secinājumus plānots pieņemt līdz 2022. gada pavasarim.

Kontakpersona:

Berta López Domènech

Tālr. +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Kopīgot :