Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Izmērīt Covid-19 ietekmi uz ES reģioniem, pilsētām un ciematiem : ‎ RK plenārsesijā # CoRplenary tiks prezentēts 2021. gada reģionālā un vietējā barometra ziņojums  

RK plenārsesijas ( # CoRplenary ) darba kārtībā arī: Slovēnijas premjerministra J. Janšas debates ar vietējiem politiķiem, diskusija ar ES komisāriem V. Sinkēviču un J. Lenarčiču par to, kā veicināt zaļo atveseļošanu un uzlabot noturību, viedokļu apmaiņa ar Komisijas priekšsēdētājas vietnieci D. Šuicu par konferenci par Eiropas nākotni.

12. oktobrī Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) (EL/PPE) iepazīstinās vietējos politiķus un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieku Marošu Šefčoviču ( Maroš Šefčovič ) ar 2021. gada reģionālo un vietējo barometru . Šajā visaptverošajā ziņojumā ir mērīta pandēmijas ietekme uz ES reģioniem, pilsētām un ciematiem un sniegti galvenie secinājumi, fakti un skaitļi par sekām ekonomikas, sociālajā, veselības un digitālajā jomā. SKATĪTIES TIEŠRAIDĒ

Tā kā ES pastiprina atveseļošanas centienus, Slovēnijas premjerministrs Janezs Janša ( Janez Janša ) izklāstīs kopsavilkumu par darbu, ko paveikusi Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Slovēnija. ANO COP 15 un COP 26 starptautisko sarunu kontekstā Eiropas komisārs Virgīnijs Sinkēvičs ( Virginijus Sinkevičius ) un Turku mēre un ICLEI priekšsēdētāja vietniece Minna Arve ( Minna Arve ) apspriedīs, kā aizsargāt biodaudzveidību, pārvarēt ārkārtas situāciju klimata jomā un veicināt zaļo atveseļošanu.

13. oktobrī, Starptautiskajā katastrofu riska mazināšanas dienā , ES komisārs Janezs Lenarčičs ( Janez Lenarčič) un ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāve katastrofu riska mazināšanas jautājumos Mami Mizutori ( Mami Mizutori ) uzklausīs informāciju par neseno katastrofu ietekmi reģionos un pilsētās un apspriedīs, kā stiprināt vietējo noturību .

14. oktobrī RK locekļi un Komisijas priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica ( Dubravka Šuica ) apmainīsies viedokļiem par konferenci par Eiropas nākotni .

RK plenārsesija notiek vienlaikus ar Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu , ko kopīgi organizē RK un Eiropas Komisija. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa ( #EURegionsWeek ), kas notiks no 11. oktobra līdz 14. oktobrim, ir plašākais gadskārtējais pasākums ES kalendārā, un šogad tā būs vērsta uz centieniem nodrošināt zaļu un digitālu atveseļošanu un uz atbalstu reģionu un pilsētu ieguldījumam konferencē par Eiropas nākotni.

Sekojiet plenārsesijai RK tīmekļa vietnē

12. oktobris: ES reģionālais un vietējais barometrs

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas gubernators Apostols Dzidzikosts (EL/PPE) uzstāsies ar runu par stāvokli ES reģionos, pilsētās un ciematos un iepazīstinās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieku iestāžu attiecību un nākotnes plānošanas jautājumos Marošu Šefčoviču ar Gadskārtējo reģionālo un vietējo barometru .

12. oktobris: Slovēnijas premjerministrs Janezs Janša

Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā piedalīsies Slovēnijas premjerministrs Janezs Janša , lai apspriestu Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Slovēnijas sešu mēnešu prezidentūras prioritātes.

13. oktobris: no COP 15 līdz COP 26 : augstāki mērķi, spēcīgāka pārvaldība biodaudzveidības un klimata labā

Eiropas vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs un Turku mēre un ICLEI priekšsēdētāja vietniece Minna Arve apspriedīs izaicinājumus, ar ko valdības saskaras, cenšoties aizsargāt pasaules bioloģisko daudzveidību un pārvarēt ārkārtas situāciju klimata jomā.

13. oktobris: Dabas katastrofu radīto risku mazināšana

Starptautiskajā katastrofu riska mazināšanas dienā Eiropas Reģionu komitejā ieradīsies ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāve katastrofu riska mazināšanas jautājumos Mami Mizutori un Eiropas krīzes pārvaldības komisārs Janezs Lenarčičs , lai spriestu, ko reģioni un pilsētas var darīt, lai palielinātu noturību un mazinātu dabas katastrofu ietekmi.

14. oktobris: Konference par Eiropas nākotni

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica izklāstīs Eiropas Komisijas skatījumu uz konferenci par Eiropas nākotni un apmainīsies domām ar RK locekļiem.

NOZĪMĪGĀKĀS DEBATES

Otrdien, 12. oktobrī, plkst. 15.00: debates par Gadskārtējo reģionālo un vietējo barometru. Piedalās Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas gubernators Apostols Dzidzikosts (EL/PPE) un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks iestāžu attiecību un nākotnes plānošanas jautājumos Marošs Šefčovičs .

Trešdien, 13. oktobrī, plkst. 10.00: debates par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Slovēnijas prioritātēm. Piedalās Slovēnijas premjerministrs Janezs Janša .

Trešdien, 13. oktobrī, plkst. 15.00: debates par tematu “Vērienīgāki mērķi, spēcīgāka pārvaldība: vadītāji kopīgiem spēkiem virzībā uz globālu un vietēju zaļo kursu”. Piedalās Eiropas vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs un Turku mēre un ICLEI priekšsēdētāja vietniece Minna Arve.

Trešdien, 13. oktobrī, plkst. 16.00: debates par tematu “Dabas katastrofas: reaģēšana ārkārtas situācijās un noturības veidošana pilsētās un reģionos”. Piedalās Eiropas krīžu pārvaldības komisārs Janezs Lenarčičs un Mami Mizutori , ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāve katastrofu riska mazināšanas jautājumos un ANO Katastrofu riska mazināšanas biroja ( UNDRR ) vadītāja.

Ceturtdien, 14. oktobrī, plkst. 16.00: debates par tematu “Konference par Eiropas nākotni”. Piedalās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica .

REZOLŪCIJAS

Par COP26

Par Gadskārtējo reģionālo un vietējo barometru

ATZINUMI PIEŅEMŠANAI

ES stratēģija par bērna tiesībām un Eiropas Garantija bērniem . Ziņotājs: Jari Andersons (Jari Andersson) (FI/PPE), Sastamalas pilsētas domes loceklis.

Eiropas digitālā identitāte . Galvenais z iņotājs: Marks Vainmaisters (Mark Weinmeister) (DE/PPE), Hesenes federālās zemes valsts sekretārs Eiropas lietās.

Vietējo un reģionālo pašvaldību efektīva iesaistīšana partnerības nolīgumu un darbības programmu sagatavošanā 2021.–2027. gadam. Ziņotājs: Jurajs Droba (Juraj Droba) (SK/ECR), Bratislavas apgabala priekšsēdētājs.

ES terorisma apkarošanas programma: paredzēt, novērst, aizsargāt, reaģēt. Ziņotājs: Karls Vanlovs ( Karl Vanlouwe ) (BE/AE), Flandrijas parlamenta deputāts.

Rūpniecisko un amatniecības produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība Eiropas Savienībā. Ziņotāja: Martina Pēnvila (Martine Pinville) (FR/PSE), Jaunās Akvitānijas reģionālās padomes locekle.

Jaunā Patērētāju tiesību aizsardzības programma. Patērētāju noturības stiprināšana, lai panāktu ilgtspējīgu atveseļošanu . Ziņotāja: Aleksija Bertrāna (Alexia Bertrand), Galvaspilsētas Briseles reģiona parlamenta deputāte (BE/Renew Europe).

Savienība, kurā valda līdztiesība: LGBTIK līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam. Ziņotāja: Keita Fīnija (Kate Feeney) (IE/RE), Dūnlieras Ratdaunas grāfistes padomes locekle.

Praktiska informācija

Norises vieta: hibrīdformā – virtuāli un klātienē Eiropas Komisijas Charlemagne ēkā , rue de la Loi , Briselē, Beļģijā.

Datums : otrdiena, 2021. gada 12. oktobris – ceturtdiena, 14. oktobris.

Informatīvi materiāli: plenārsesijas darba kārtība un atzinumi ar grozījumiem.

Straumēšana tiešsaistē: Reģionu komitejas tīmekļa vietnē .

Kontaktinformācija:

PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022