Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētām un reģioniem ir vajadzīgs tiešs ES finansējums, lai pēc Covid-19 ātrāk īstenotu videi draudzīgu ekonomikas atveseļošanu  

Šajā intervijā savu viedokli pauž Varšavas mērs un Polijas prezidenta amata kandidāts Rafals Tšaškovskis ( Rafał Trzaskowski ), kas ir ziņotājs atzinumam par Eiropas klimata paktu – Eiropas Komisijas iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos Eiropas zaļā kursa īstenošanā un virzībā uz klimatneitralitāti. Saistībā ar šo iniciatīvu patlaban notiek aptauja , kas ir daļa no RK pētījuma “Veicināt pašvaldību spējas īstenot zaļo kursu: klimata pakta instrumentu kopums”.

Vai Jūs kā RK ziņotājs par klimata paktu varat pastāstīt, kāpēc šis jautājums ir svarīgs?

Manuprāt, atbilde ir skaidra un vienkārša. Bez vietējām kopienām Eiropas zaļā kursa vērienīgais klimatneitralitātes mērķis vienkārši netiks sasniegts. Mēs īstenojam 70 % no visiem ES tiesību aktiem. Mēs esam atbildīgi par vienu trešdaļu no publiskajiem izdevumiem un veicam divas trešdaļas publisko ieguldījumu Eiropas Savienībā. Mēs īstenojam 90 % pasākumu, kuru mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām, un esam atbildīgi par 70 % pasākumu, kas orientēti uz klimata pārmaiņu mazināšanu. Tāpēc ir skaidrs, ka mūsu līdzdalībai un iesaistei ir izšķiroša nozīme. Lai sasniegtu klimatneitralitāti, ir jāiesaista visi: valstu valdības, pašvaldības un – pats svarīgākais – iedzīvotāji. Viņiem ir jāizprot, kāpēc tas ir vērtīgi, un skaidri jāapzinās ieguvumi, ko klimata pāreja viņiem var sniegt veselības, labklājības un finansiālā ziņā. Manuprāt, šeit īpašu ieguldījumu var sniegt pašvaldības, jo tās ir vistuvāk iedzīvotājiem un šim pārvaldes līmenim iedzīvotāji uzticas visvairāk. Tāpēc es atbalstu un rosinu Eiropas Komisijas un Eiropas Reģionu komitejas ciešu sadarbību, lai sasniegtu mūsu kopīgo mērķi – Eiropas Savienībā panākt klimatneitralitāti.  

Vai uzskatāt, ka pašreizējā veselības un ekonomikas krīzes kontekstā klimata pakts joprojām var būt noderīgs?

Manuprāt, šodien tas ir vēl svarīgāks nekā pirms Covid-19 uzliesmojuma. Pandēmija ir vēlreiz apliecinājusi pašvaldību būtisko nozīmi – tās ir priekšgalā un tieši risina jautājumus, kas saistīti ar iedzīvotāju vajadzībām un bailēm. Lai īstenotu zaļo kursu, vietējās un reģionālās pašvaldības ir jānodrošina ar konkrētu instrumentu kopumu, kas tām ļauj uz vietas īstenot reālas pārmaiņas, ko cilvēki faktiski var redzēt. Pretējā gadījumā ideja par klimatneitralitāti paliks tikai solījums un nebūs populāra, vēl jo vairāk apstākļos, kad mums priekšā ir ekonomikas krīze. Tā kā patlaban esam krustcelēs, ir svarīgi pieņemt pareizos lēmumus, virzoties uz ilgtspējīgāku ekonomiku, kura darbojas iedzīvotāju labā un kuras centrā ir iedzīvotāji.   

Jūs nesen uzsākāt plašu aptauju par Eiropas klimata paktu, lai papildinātu Eiropas Komisijas veikto aptauju. Kādu informāciju vēlaties saņemt?

Pirmkārt un galvenokārt vēlos uzzināt, kā pandēmija ir mainījusi vietējo kopienu uztveri par klimata politiku.  Vai tie, kuri to līdz šim uzskatījuši par prioritāti, tā uzskatīs arī turpmāk? Mums jāapzinās, ka pandēmija un tās radītie ekonomikas traucējumi nopietni ietekmē vietējās kopienas. Pašvaldības, arī Varšavas pašvaldība, jau saskaras ar ļoti lielām grūtībām, jo attiecīgajos budžetos ir milzīgs ieņēmumu iztrūkums. Vai tās joprojām būs gatavas ieguldīt zaļajā pārejā vai zaļajā atveseļošanā – kas tagad ir piemērotāks jēdziens? Vēlos zināt, kādas ir pašvaldību konkrētās vajadzības, lai tās varētu uzsākt šo pāreju.  

Eiropas Komisija pašlaik veido klimata pakta pamatu. Ja Jūs varētu sniegt Komisijai tikai vienu padomu, kāds tas būtu?

 

Pandēmijas ietekmē mūsu sabiedrība un ekonomika ir nonākusi neierastā situācijā. Manuprāt, vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu, ir panākt atlabšanu, izmantojot Eiropas Savienības spēku un sniegtās iespējas. Tomēr baidos, ka citi apgalvo pretējo. Tāpēc es ieteiktu Eiropas Komisijai mācīties no gūtās pieredzes un palikt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Eiropas Komisijai ir spēcīgi sabiedrotie – tās ir pašvaldības. Mēs vēlamies palīdzēt sasniegt kopīgos mērķus, tostarp klimatneitralitāti. Mēs esam apņēmušies atbalstīt zaļo atveseļošanos, bet, lai to paveiktu, mums ir vajadzīgi atbilstoši finanšu resursi, lai paātrinātu šo procesu. Pilsētām visā Eiropas Savienībā, piemēram, Varšavai, būtu jāsaņem tiešs ES finansējums, jo mēs zinām, kur un kā efektīvi ieguldīt līdzekļus, lai iedzīvotāji redzētu skaidrus rezultātus savā ikdienas dzīvē. 

Piezīmes

Atzinuma projekts “Eiropas klimata pakts”, ko sagatavojis Varšavas mērs R. Tšaškovskis, visās ES oficiālajās valodās ir pieejams šeit . Atzinumu apspriedīs un par to balsos nākamajā ENVE komisijas sanāksmē 8. jūnijā . Galīgais balsojums un pieņemšana ir paredzēti 2020. gada oktobra plenārsesijā.

Aptauja pašlaik notiek . Eiropas Reģionu komiteja (RK) uzskata, ka klimata pakts ir lieliska iespēja Eiropas zaļā kursa īstenošanā nodrošināt iekļaujošāku un efektīvāku pieeju. RK ir uzsākusi pētījumu, lai uzzinātu pilsētu un reģionu īpašo viedokli par virzību uz klimatneitralitāti. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti R. Tšaškovska sagatavotajā atzinumā. Aptauja ir daļa no RK pētījuma “Veicināt pašvaldību spējas īstenot zaļo kursu: klimata pakta instrumentu kopums”. Tam ir šāda struktūra.

1. daļa. Diskusija par pašreizējās pandēmijas un tās izraisīto ekonomisko seku ietekmi uz zaļā kursa politiku vietējā un reģionālajā līmenī.

2. daļa. Rīku un instrumentu apzināšana, lai labāk atbalstītu pašvaldības zaļā kursa īstenošanā.

3. daļa. Attiecīgās pašvaldības pašnovērtējums par panākto progresu pārejā uz klimatneitralitāti.

ENVE komisijas 8. jūnija sanāksmes darba kārtību un sanāksmē izskatāmos dokumentus lejupielādēt šeit .

Lai uzzinātu vairāk par Eiropas klimata paktu, noklikšķiniet šeit .

Kontaktinformācija presei:

David Crous

Tālr. +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023