Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Covid-19: ES Reģionu komiteja izveido platformu, lai visā Eiropā atbalstītu reģionālās un vietējās kopienas  

Apmaiņas platforma palīdzēs dalīties ar informāciju par vajadzībām un risinājumiem, kā arī uzlabos savstarpējo atbalstu. Tā darbosies arī kā atgriezeniskās saites mehānisms, lai dotu iespēju pārbaudīt ES pasākumu reālo iedarbību no vietējā un reģionālā skatpunkta. Reģionu komiteja regulāri sniegs vietējām kopienām praktisku informāciju par ES pasākumiem.

Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir izstrādājusi rīcības plānu, lai atbalstītu vietējās un reģionālās pašvaldības un tām palīdzētu cīņā pret koronavīrusa pandēmiju. Plāns sastāv no pieciem punktiem, un viens no tā elementiem ir apmaiņas platforma, kura palīdzēs vietējiem un reģionālajiem vadītājiem dalīties ar informāciju par savām vajadzībām un risinājumiem un ļaus visā Eiropā uzlabot vietējo kopienu savstarpējo atbalstu. Turklāt RK locekļi varēs sniegt atsauksmes par jau īstenotajiem ES pasākumiem, tādējādi pārbaudot politikas darbību reālajos apstākļos. Reģionu komiteja regulāri sniegs praktisku informāciju par ES pasākumiem, īpašu uzmanību pievēršot finansēšanas iespējām.

Rīcības plānā, ko šodien apstiprināja RK Priekšsēdētāju konference*, ES iestādes tiek aicinātas veicināt Eiropas Savienības atbalstu vietējiem vadītājiem, šim nolūkam izmantojot ES mehānismu ārkārtas situācijām veselības jomā. Viens no šā mehānisma mērķiem ir koordinēt svarīgākā medicīniskā aprīkojuma izplatīšanu visā ES. Lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības, kas saistītas ar veselības, sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem, vietējā un reģionālā līmeņa vadītājiem ir jāaizsargā sava ekonomika. Rīcības plānā aicināts sniegt finansiālu atbalstu vietējiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kas saskaras ar bezdarbu, un sniegt Eiropas Savienības atbalstu īpašām reģionālās atveseļošanas stratēģijām, kuras pašlaik izstrādā daudzi ES reģioni, lai stabilizētu vietējo un reģionālo ekonomiku.

Komentējot rīcības plāna apstiprināšanu, Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: RK locekļi un visi ES reģionālā un vietējā līmeņa vadītāji cīņā pret pandēmiju pieliek ārkārtējas pūles . Šajos grūtajos laikos mums ir jābūt vienotiem un jārīkojas atbildīgi. Daudzi reģionu priekšsēdētāji un pilsētu mēri mani ir lūguši izveidot apmaiņas platformu, kas RK locekļiem un visiem ES vietējā un reģionālā līmeņa vadītājiem dotu iespēju dalīties ar informāciju par savām vajadzībām, atsauksmēm un idejām un izstrādāt kopīgus risinājumus. Rīcības plāns arī ļaus labāk pievērsties vietējo kopienu vajadzībām saistībā ar veselības aprūpi, risināt pandēmijas izraisītās sociālās un ekonomiskās problēmas un mazināt to ietekmi uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām.”

Saskaņā ar saviem institucionālajiem uzdevumiem Reģionu komiteja darbojas kā kontaktpunkts un atskaites punkts, kas nodrošina saikni starp Eiropas Savienību un tās vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Pašreizējās krīzes apstākļos tā ir gatava palīdzēt reģioniem un pilsētām visā Eiropā un tos informēt, iesaistīt un pārstāvēt. Praktiskā un konkrētā ziņā RK rīcības plānā paredzēti šādi elementi:

1) veicināt ES atbalstu vietējo un reģionālo pašvaldību pasākumiem veselības aprūpes jomā, aicinot izveidot ES mehānismu ārkārtas situācijām veselības jomā;

2) izveidot platformu, lai atvieglotu apmaiņu un sadarbību starp pilsētām un reģioniem visā ES un veicinātu to savstarpēju atbalstu;

3) izmantojot RK mehānismus, sniegt konkrētas atsauksmes no vietējā un reģionālā skatpunkta par to, kā risināt veselības, sociālās un ekonomiskās problēmas, ko izraisījusi pandēmija, un mazināt šo problēmu ietekmi uz iedzīvotājiem un viņu vietējām kopienām;

4) regulāri sniegt vietējām un reģionālajām pašvaldībām praktisku informāciju par ES pasākumiem krīzes pārvarēšanai;

5) veicināt analīzi par to, kā ES pasākumi pandēmijas apkarošanai darbojas reālajos apstākļos; apkopot RK locekļu pieredzi, lai uzlabotu ES politiku, pamatojoties uz vietējā un reģionālā līmeņa pieredzi (politikas atbilstības pārbaude).

Līdztekus šīm darbībām un pasākumiem tiks īstenoti arī mērķtiecīgi komunikācijas pasākumi, lai izskaidrotu, ko ES dara, lai palīdzētu vietējām kopienām un tās atbalstītu cīņā pret koronavīrusa pandēmiju.

*Eiropas Reģionu komitejas Priekšsēdētāju konferences sastāvs:

Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas reģiona gubernators, Grieķija

Vašku Ilidiu Alvess Kordeiru ( Vasco Ilídio Alves Cordeiro ), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Azoru salu autonomā reģiona valdības vadītājs, Portugāle

Oļģerts Geblevičs ( Olgierd Geblewicz ), PPE grupas priekšsēdētājs Eiropas Reģionu komitejā un Rietumpomožes vojevodistes maršals, Polija

Kristofs Rujons ( Christophe Rouillon ), PSE grupas priekšsēdētājs Eiropas Reģionu komitejā un Kulēnas mērs, Francija

Fransuā Dekosters ( François Decoster ), grupas “Renew Europe” priekšsēdētājs Eiropas Reģionu komitejā un Sentomēras mērs, Francija

Vladislavs Ortils ( Władysław Ortyl ) , ECR grupas priekšsēdētājs Eiropas Reģionu komitejā un Piekarpatu reģiona priekšsēdētājs, Polija

Kierans Makartijs (Kieran McCarthy), EA grupas priekšsēdētājs Eiropas Reģionu komitejā un Korkas pilsētas domes deputāts, Īrija

Satu Hāpanena ( Satu Haapanen ), Zaļo grupas līdzpriekšsēdētāja Eiropas Reģionu komitejā un Oulu pilsētas domes deputāte, Somija

Kontaktinformācija:

Michele Cercone

Tālr. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :