Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Klimata politika: Eiropas Reģionu komiteja un Under2  koalīcija paraksta rīcības plānu  

Kopīgais rīcības plāns 2021.–2022. gadam, ko šodien parakstīja Eiropas Reģionu komiteja (RK) un Under2 koalīcija, pastiprinās sadarbību, lai saistībā ar Parīzes klimata nolīguma un Eiropas zaļā kursa īstenošanu veicinātu reģionālos klimata politikas pasākumus, uzlabotu pārredzamību un informācijas sniegšanu par klimata datiem un stiprinātu daudzlīmeņu pārvaldību. Svarīgs ir mērķis nodrošināt, ka atveseļošanas no Covid-19 pasākumi virza uz priekšu klimata programmu, palīdzot uzlabot vides, ekonomisko un sociālo noturību, lai labāk reaģētu uz turpmākajām krīzēm.

Reģionu komiteja — ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja – ir parakstījusi jaunu rīcības plānu sadarbībai ar Under2  koalīciju : šī pasaules mēroga grupa apvieno vairāk nekā 220 valdības, kas apņēmušās temperatūras paaugstināšanos pasaulē ierobežot krietni zem 2°C, cenšoties sasniegt 1,5°C līmeni.

Jaunais partnerības nolīgums konsolidē un pastiprina sadarbību, lai veicinātu vērienīgākus reģionālos pasākumus klimata jomā, un, balstoties uz efektīvu daudzlīmeņu pārvaldību, palīdzēs sekmīgi īstenot Parīzes klimata nolīgumu un Eiropas zaļo kursu.

Grieķijas Vidusmaķedonijas reģiona gubernators un Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) paziņoja: “Šā rīcības plāna parakstīšana stiprina Reģionu komitejas un Under2 koalīcijas ilglaicīgo partnerību. Tas mums nodrošina atbilstošas iespējas padziļināt savu sadarbību, lai virzītu uz priekšu globālo klimata programmu, vienlaikus atbalstot reģionus, kuri virzībā uz klimatneitralitāti noteikuši vērienīgus mērķus. Kopā mēs varam labāk iestāties par daudzlīmeņu pārvaldību, kas dod iespēju ikvienā teritorijā īstenot Parīzes klimata nolīgumu un Eiropas zaļo kursu, un kopā mēs varam panākt, ka reģioniem būs lielāka ietekme Apvienoto Nāciju Organizācijas 2021. gada Klimata pārmaiņu konferencē ( COP26 ), kas notiks Glāzgovā šā gada novembrī.”

Bādenes-Virtembergas vides, klimata aizsardzības un enerģētikas ministrs un Under2  koalīcijas globālais vēstnieks Francs Unterštellers ( Franz Untersteller ) sacīja: “Apvienojot vairāk nekā 220 dalībniekus no visas pasaules, Under2  koalīcija tagad ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām klimata aizsardzības aliansēm pasaulē. Ievērojama daļa mūsu dalībnieku ir no Eiropas Savienības. Tāpēc ļoti atzinīgi vērtēju to, ka Under2  koalīcija un Reģionu komiteja ir vienojušās par kopīgiem mērķiem un pasākumiem. Mēs kopā gan pasaulē, gan Eiropas Savienībā palielināsim reģionālā un vietējā līmeņa redzamību un efektivitāti klimata aizsardzības jomā.”

Seviļas mērs un Reģionu komitejas ENVE komisijas un darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” priekšsēdētājs Huans Espadass ( Juan Espadas ) (ES/PSE) paziņoja: “Cieša sadarbība ar Under2  koalīciju ievērojami ietekmēs Eiropas Reģionu komitejas locekļu darbību. Esmu pārliecināts, ka globāla pašvaldību kustība ir būtiska, lai īstenotu klimata politikas pasākumus un panāktu ilgtspējīgu pārkārtošanos. Šis rīcības plāns palīdzēs stiprināt pašvaldību lomu un izveidot efektīvu daudzlīmeņu pārvaldību, jo īpaši saistībā ar COP26 .”

RK un Under2  koalīcija ir apņēmušās sadarboties, pamatojoties uz šādiem trim kopīgiem mērķiem :

  • sniegt savstarpēju atbalstu un sadarboties saistībā ar kopīgu interešu pasākumiem virzībā uz Parīzes nolīguma īstenošanu;
  • reģionālo pašvaldību līmenī veicināt pārredzamības koncepciju un ikgadēju informācijas sniegšanu par klimata mērķrādītājiem un datiem; un
  • veicināt reģionālo pašvaldību dalību darbībās, kas tiek uzskatītas par prioritārām, piemēram, darbībās, kuru mērķis ir atbalstīt Eiropas zaļā kursa galveno elementu strauju īstenošanu, un projektos, kuru mērķis ir palīdzēt reģionālajām pašvaldībām izstrādāt plānus emisiju samazināšanai virzībā uz klimatneitralitāti.

Rīcības plānā ir noteiktas konkrētas sadarbības jomas, tostarp zaļā atveseļošana pēc Covid-19, taisnīgas pārkārtošanās nodrošināšana un klimata pasākumu pārredzamības uzlabošana. Jaunā partnerība ietver arī kopīgu atbalstu klimata iniciatīvām, kopīgus paziņojumus un darbības starptautiskos pasākumos, piemēram, gaidāmajā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā (2021. gada 11.–14. oktobrī) un ANO  COP26 klimata samitā Glāzgovā (2021. gada 1.–12. novembrī).

Uzziņai

Under2 koalīcija ir globāla grupa, kas apvieno valstu un reģionālās valdības, kuras vēlas mērķtiecīgi rīkoties, lai panāktu, ka globālās temperatūras pieaugums nepārsniedz 2 C, cenšoties sasniegt 1,5°C līmeni. Šī koalīcija apvieno vairāk nekā 220 valdību visā pasaulē, un tās darbs ietver tādas jomas kā informācijas sniegšana par ikgadējiem klimata datiem un pārredzamība, reģionālās politikas īstenošana un plānu noteikšana 2050. gadam. Ar 43 reģionālo pašvaldību un 12 ES dalībvalstu atbalstu Eiropa ir visplašākā Under2 koalīcijā pārstāvētā teritorija, kas aptver 182 miljonus iedzīvotāju un rada IKP 7,4 triljonu USD apmērā, kas attiecīgi atbilst 35 % no ES iedzīvotāju skaita un 36 % no ekonomikas apjoma. Klimata grupa veic Under2  koalīcijas sekretariāta funkcijas un sadarbojas ar valdībām, lai paātrinātu rīcību klimata jomā. Ministra F. Unterštellera pilnvaru termiņš beidzas šā gada maijā, bet nākamajos divos gados viņš turpinās atbalstīt Under2  koalīciju kā globālais vēstnieks. Pildot savus jaunos pienākumus, F. Unterštellers sadarbībā ar bijušo Kalifornijas gubernatoru Džeriju Braunu ( Jerry Brown ) nodrošinās Under2  koalīcijas ārējo pārstāvību un veicinās reģionālā un vietējā līmeņa pasākumus klimata jomā.

Kontaktinformācija:

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023