Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
COP25 : pilsētas un reģioni vienoti pauž atbalstu aktīvākai darbībai klimata jomā  
Eiropas Reģionu komiteja Madridē stiprina saiknes ar globālajiem vietējo un reģionālo pašvaldību tīkliem, savukārt pilsētas un reģioni visā pasaulē apņemas turpināt klimata pasākumu īstenošanu, gaidot Glāzgovā paredzēto COP26 konferenci.

COP25 konferencē netika noslēgta vienošanās par pilnīgu Parīzes nolīguma īstenošanu. Arī par Parīzes noteikumu kopumā iekļautajiem reģionālajiem rādītājiem un aicinājumu veidot daudzlīmeņu sadarbību galīgais lēmums netika pieņemts. Tomēr Madridē pilsētas un reģioni apliecināja stingru apņēmību klimata jomā noteikt augstākus mērķus un darboties aktīvāk. Eiropas Reģionu komitejas delegācija ar lielu pārliecību aizstāvēja pilsētu un reģionu izšķiroši svarīgo lomu globālās sasilšanas novēršanā un nepieciešamību to lomu globālajā klimata pārvaldībā apstiprināt oficiāli. Plānots, ka 2020. gada decembrī Glāzgovā notiks COP26 sanāksme, un tiek gaidīts, ka tajā apspriedīs stingrākas klimata saistības un daudzlīmeņu darbību. COP25 fotoalbums pieejams šeit.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences ( COP ) 25. sesijā neizdevās vienoties par neizlemtiem Parīzes noteikumu kopuma aspektiem — procedūrām, noteikumiem un ziņošanas mehānismiem, kas nepieciešami, lai no 2020. gada Parīzes nolīgums varētu sākt praktiski darboties. Jautājumi, kuru dēļ COP25 sarunu vadītājiem neizdevās panākt vienošanos, ir globālie oglekļa tirgi un emisiju tirdzniecības mehānismi, finansiālais atbalsts, kas paredzēts, lai attīstības valstis varētu pielāgoties klimata pārmaiņām un stingrākas saistības klimata jomā.

No Eiropas Reģionu komitejas COP25 sanāksmi apmeklēja delegācija, kuru vadīja priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula ) un vairāki locekļi: ENVE priekšsēdētāja otrais vietnieks un Ziemeļu departamenta padomes loceklis Žans Noels Verfeī (Jean-Noël Verfaillie ) (RE/FR) , Kastelnuovo Rangone komūnas padomes locekle Benedeta Brigenti ( Benedetta Brighenti ) (PSE/IT) , Flandrijas parlamenta deputāts Andrīss Grīfrojs (Andries Gryffroy) (EA/BE) , un Drentes provinces izpildpadomes loceklis Tise Stelpstra ( Tjisse Stelpstra ) (ECR/NL) .

Turklāt vairāki RK locekļi COP25 apmeklēja, pārstāvēdami savu vēlēšanu apgabalu. Viņu vidū bija Valensijas reģiona un Spānijas delegācijas Reģionu komitejā priekšsēdētājs Čimo Pudžs ( Ximo Puig ) (PSE/ES) , Lombardijas Vides un klimata pārmaiņu ministrs Rafaele Kataneo ( Raffaele Cattaneo ) (PPE/IT) , Kastīlijas un Leonas valdības priekšsēdētāja vietnieks Fransisko Ihea Arisketa ( Francisco Igea Arisqueta ) (RE/ES) , Andalūzijas autonomā apgabala tūrisma, reģenerācijas, tieslietu un vietējās pārvaldes ministra vietnieks Manuels Kardenete Floress ( Manuel Cardenete Flores ) (RE/ES) , Kastīlijas-Lamančas autonomā apgabala ģenerāldirektore Eiropas lietās Virhīnija Marko Karsela ( Virginia Marco Cárcel ) (ES/PSE) , Navarras apgabala valdības ģenerāldirektors ārējās darbības jautājumos Mikels Iruho Amesaga ( Mikel Irujo Amezaga ) (EA/ES) , Espo pilsētas domes deputāte Sirpa Hertela ( Sirpa Hertell ) (PPE/FI) un Lodzas vojevodistes seimika loceklis Vitolds Stempeņs Witold Stępień (PPE/PL) .

COP25 piedalījās arī RK programmas “Gados jauni vēlēti politiķi klimata labā” : Ingo domes deputāts un municipālās valdes priekšsēdētājs Henriks Vikstrēms ( Henrick Wickström ) (RE/FI) un Zindelfingenes domes deputāts, kas atbild par Eiropas lietām Maksimilians Reinhardts ( Maximilian Reinhardt ) (RE/DE) .

RK locekļi uzstājās vairāk nekā 20 pasākumos un piedalījās vairāk nekā 15 divpusējās sanāksmēs. RK locekļi kopā ar Eiropas Komisijas un ES prezidentvalsts Somijas pārstāvjiem un EP deputātiem apmeklēja augsta līmeņa sanāksmes par sarunu norisi. Šeit iespējams iepazīties ar RK politiskā vēstījuma kopsavilkumu COP25 .

Pārskats par RK darbību COP25 .

Sestdiena, 7. decembris

Sestdien, 7. decembrī, RK aktivitātes COP25  sanāksmē sākās ar uzrunām Under2coalition ģenerālajā asamblejā. Ar tām uzstājas Lombardijas Vides un klimata pārmaiņu ministrs Rafaele Kataneo (PPE/IT) un Drentes provinces izpildpadomes loceklis Tise Stelpstra (NL/ECR)

Under2 Coalition   ir globāla to valstu valdību un reģionālo pārvalžu kopiena, kuras ir apņēmušās, ievērojot Parīzes nolīgumu, veikt apņēmīgus klimata pasākumus. Tajā ir iesaistījušās vairāk nekā 220 valdības un pārvaldes iestādes, kas pārstāv vairāk par 1,3 miljardus cilvēku un 43 % pasaules ekonomikas. Nesenā pētījumā ir apstiprināts, ka reģionālā līmenī tiek īstenoti spēcīgāki klimata pasākumi nekā valstu valdību līmenī. RK ir apņēmusies stiprināt sadarbību ar šo nozīmīgo klimata pasākumu līderi — reģionālo pārvaldes iestāžu globālo tīklu un tā sekretariātu — The Climate Group .

Reģionālā vides un lauku lietu ministre Iciara Gomesa ( Itziar Gómez ) un RK loceklis Mikels Iruho (ES/EA) , uzstājās, pārstāvēdami vienu no aktīvajiem Under2 Coalition locekļiem — Navarras reģionu.

Komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula piedalījās šādos pasākumos ES paviljonā: “Pārmaiņu paātrināšana: kā pilsētas un reģioni panāk pārmaiņas”, kas notika sadarbībā ar apvienību "Vietējās pašvaldības – ilgtspējai” ( ICLEI ) un “No datiem līdz politikai: ilgtspējīgas attīstības un klimata pasākumu rādītāju potenciāla stimulēšana”, kura līdzrīkotājs bija Kopīgais pētniecības centrs.

Otrdiena, 8. decembris

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula un Rafaele Kataneo (IT/PPE) piedalījās sanāksmē “Reģionu vadoša loma ārkārtas pasākumu īstenošanā klimata jomā. Dabā rodami pielāgošanās risinājumi un ūdens problēmas”. Rafaele Kataneo (IT/PPE) uzstājās arī Regions4 ģenerālasamblejā.

RK apmeklēja COP25 svinīgo pieņemšanu, kuru rīkoja Madrides mērs Hosē Luiss Martiness-Almeida ( José Luis Martínez-Almeida ). Tā norisinājās Cecilio Rodriguez paviljonā Retiro parkā.

Pirmdiena, 9. decembris

Ņemot vērā RK delegācijas klātbūtni COP25 , ES rīkoja pasākumu “Globālā pilsētas mēru pakta diena: nacionāli noteikts devums (NND) klimata ārkārtas situācijā — laiks Daudzlīmeņu darbības dienai”.

Benedeta Brigenti (PSE/IT) uzstājās ar noslēguma piezīmēm jaunās ES enerģētikas komisāres Kadri Simsones (Kadri Simson) klātbūtnē. “Pilsētas mēru paktam 2020. gads kļūs par pavērsiena punktu, jo turpmāk tam būs jāved pilsētas un reģioni ES 2030. gada mērķu īstenošanas virzienā. Paktam ir jābūt gatavam jauniem uzdevumiem, jo no to izpildes lielā mērā ir atkarīga Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšana,” norādīja Benedeta Brigenti, kura ir ziņotāja RK atzinumam “Pilsētas mēru pakts pēc 2020.gada” .

Beļģijas parlamenta senāta priekšsēdētāja vietnieks un RK loceklis Andrīss Grīfrojs (EA/BE) piedalījās pasākumā “Globālās tendences klimata tiesību aktu un tiesvedības jomā: noturības un pielāgošanās veicināšana”.

RK loceklis Tise Stelpstra (ECR/NL) bija viens no diskusiju paneļa dalībniekiem Vācijas paviljonā pasākumā “Vieda pārkārtošanās pilsētās: inovatīvi un efektīvi mobilitātes risinājumi”. Reģionālais ministrs un Drentes provinces izpildpadomes priekšsēdētāja vietnieks teica: “Mūsu transporta sistēmai ir jāmainās, jo tā rada 23 % ES emisiju un augstas ārējās izmaksas, kuru cēlonis ir piesārņojums, nelaimes gadījumi, troksnis un sastrēgumi. Metode "mobilitāte kā pakalpojums” mums ir jāveido, izmantojot perspektīvu, kuras centrā ir lietotājs. Mums ir jāmodernizē elektrotīkli, elektroenerģijas akumulēšanas sistēmas un publiskās infrastruktūras pārvaldība tā, lai būtu iespējams ieviest inovatīvas degvielas elementu un akumulatoru tehnoloģijas. To nebūs iespējams veiksmīgi īstenot bez efektīvas visu pārvaldības līmeņu sadarbības.”

Otrdiena, 10. decembris

Pasākumā “E S enerģētikas diena”, kas notika līdztekus COP25 konferencei, ES paviljonā pulcējās daudzi vietējo un reģionālo pašvaldību, nozaru apvienību, nevalstisko organizāciju, privāto uzņēmumu pārstāvji un plašs ES un ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ( UNFCCC ) amatpersonu loks. Nozīmīgākie izskatāmie jautājumi bija šādi: pārveidot enerģētikas sistēmu virzībā uz atjaunojamo energoresursu enerģiju 100 % apmērā, paātrināt inovāciju, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus, nodrošināt taisnīgu pāreju visiem reģioniem un iedzīvotājiem, radīt vietējā līmenī attiecīgus apstākļus, kas uzlabotu ēku energoefektivitāti, un ES programmas “ Copernicus ” loma Eiropas dekarbonizācijā.

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula uzstājās ar programmatisku runu, kurā uzsvēra, ka “ir būtiski veidot publiskā un privātā sektora lēmumu pieņēmēju spējas. Pilsētplānošana, veco ēku renovācija un viedie energotīkli ir jāuzskata par prioritārām jomām, kurās notiek uz zināšanām balstīta sadarbība”.

Čīles paviljonā notika pasākums “Ceļvedis virzībai uz COP26 : no Čīles uz Apvienoto Karalisti”, kurā priekšsēdētāja vietnieks M. Markula paziņoja: “Kā varam virzīties uz priekšu, lai sasniegtu mērķus klimata jomā? Tas ir mācīšanās process. Tā ir salīdzinoša mācīšanās, salīdzinoša novērtēšana un salīdzinoša rīcība.” Galvenā uzmanība tika veltīta jautājumam par pilsētu un vietējo un reģionālo pašvaldību ieguldījuma konsolidēšanu virzībā uz vērienīgākiem klimata mērķiem.

RK deviņu locekļu delegācija kopā ar Eiropas Parlamenta delegāciju, ko vadīja EP deputāts Bass Aikouts (B as Eickhout , NL/Verts/ALE) , vairāku valstu parlamentu deputātiem un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) locekļiem piedalījās informatīvā pasākumā, kurā Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss ( Frans Timmermans ) (PPE) ziņoja par COP25 konferences sarunu gaitu. F. Timmermanss sacīja, ka “vienošanās neesamība ir labāka par sliktu vienošanos”, atsaucoties uz sarunu rezultātiem, kas panākti saistībā ar pasaules oglekļa tirgiem un emisiju tirdzniecības mehānismiem un varētu apdraudēt dekarbonizācijas centienus.

Tise Stelpstra (NL/ECR) rīkoja divpusēju tikšanos ar EP deputātu Basu Aikoutu (NL/Verts/ALE) , lai apspriestu tādus jautājumus kā daudzlīmeņu pārvaldība un ūdeņraža projekts Drentes ( Drenthe ) provincē.

Rafaele Kataneo (IT/PPE) kā referents uzstājās Itālijas paviljonā notikušajā papildu pasākumā “Mēs rīkojamies — jaunieši uzņemas vadību”.

Andrīss Grīfrojs piedalījās parlamentārajā sanāksmē, ko organizēja Parlamentu savienība ( IPU ) un Spānijas parlamenta Deputātu kongress un kuras mērķis bija veicināt informācijas apmaiņu par parlamentu pasākumiem klimata pārmaiņu jomā.

Benedeta Brigenti (PSE/IT) piedalījās PSE grupas atklātajā dialogā par pasākumiem klimata politikas jomā, un viņai bija divpusēja tikšanās ar Itālijas ministrijas pārstāvjiem, lai apmainītos ar informāciju par Pilsētas mēru pakta iniciatīvu.

Trešdiena, 11. decembris

Visa RK delegācija, kas piedalījās COP25 , tostarp Valensijas reģiona un Spānijas delegācijas Reģionu komitejā priekšsēdētājs Čimo Pudžs (ES/PSE) , tikās ar ES delegācijas COP25 konferencē vadītāja vietnieku Dimitri Zevgoli ( Dimitris Zevgolis ) , kurš sniedza jaunāko informāciju par pašreizējo stāvokli sarunās.

Tika apspriests arī paziņojums par Eiropas zaļo kursu. Komitejas locekļi pauda vēlmi iesaistīt Eiropas Reģionu komiteju turpmākajā plašajā ar likumdošanu saistītajā darbā, atgādināja, ka pilsētas un reģioni jau ir izvirzījuši vērienīgākus mērķus nekā valstu valdības, un atkārtoti pauda apņemšanos pielikt visas pūles, lai vietējā līmenī īstenotu pāreju uz klimatneitrālitāti . Paziņojumu presei skatīt šeit.

ES paviljonā pēc sanāksmes notika tikšanās ar preses pārstāvjiem, kurā piedalījās RK priekšsēdētāja vietnieks M. Markula un Spānijas delegācijas priekšsēdētājs Č. Pudžs.

M. Markula teica: “Eiropas Savienībai jāturpina vadīt cīņu pret globālo sasilšanu. Paziņojums par zaļo kursu nāk īstajā laikā, jo mēs sākam pēdējo posmu sarunās par Parīzes nolīguma pilnīgu īstenošanu. RK atkārtoti uzsver, ka ir apņēmusies aktīvi veicināt zaļā kursa mērķu sasniegšanu, nodrošinot, ka pilsētas un reģioni ir pilnībā iesaistīti un ka neviens nav atstāts novārtā .”

Apliecinot RK locekļu apņemšanos veicināt klimata pasākumus vietējā līmenī, Č. Pudžs sacīja: “Beidzoties manam pilnvaru termiņam, reģionālās pārvaldes iestādes, tostarp biroju ēkas, valsts skolas un slimnīcas, izmantos 100 % zaļu un no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu enerģiju.”

R. Kataneo (IT/PPE) kā referents uzstājās Itālijas paviljonā rīkotajā augsta līmeņa pasākumā “Ar oglekli saistītās informācijas atklāšanas projekts: ziņojums par Itāliju. Analīze par īpaši veiksmīgiem pasākumiem klimata jomā un tendences Itālijas uzņēmumos un vietējās pašvaldībās”.

A. Grīfrojs (BE/EA) uzstājās kā viesreferents Benelux paviljonā Nīderlandes rīkotajā parlamentu sadarbības pasākumā “Eiropas zaļā kursa pastiprināšana, iesaistot Benelux parlamentus”.

Ceturtdiena, 12. decembris

Žans Noels Verfeī (FR/RE) uzstājās Francijas paviljonā, lai apspriestu jautājumu par teritoriālo dalībnieku izstrādāto pielāgošanās stratēģiju īstenošanu. RK ENVE komisijas priekšsēdētāja otrais vietnieks un Ziemeļu departamenta padomes loceklis teica: “Mums ir jāizstrādā jauni finanšu mehānismi, piemēram, zaļās obligācijas, lai mūsu pilsētās īstenotu pielāgošanās klimata pārmaiņām projektus. Lai sasniegtu Parīzes nolīguma un Eiropas zaļā kursa mērķus, mums ir jāuzlabo administratīvā spēja, lai vietējās pašvaldības varētu izstrādāt projektu priekšlikumus un nodrošināt potenciālo ieguldījumu rentabilitāti. Es atbalstu Eiropas Reģionu komitejas aicinājumu izveidot vienotu pamatnostādņu kopumu, lai koordinētu visus ES finansētos spēju veidošanas pasākumus un pārskatītu ES līdzfinansējuma līmeņus, jo vietējām un reģionālajām pašvaldībām trūkst finanšu spējas pietiekamā apjomā piesaistīt pašu kapitālu.”

A. Grīfrojs (BE/EA) piedalījās UNFCCC laboratorijā “Noturība” notikušajās debatēs par tiesību aktiem, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, un politikas veidošanu šajā jomā. “Globālā sasilšana jau skar mūsu teritorijas, un mums nav citas izvēles kā vien izstrādāt efektīvu politiku, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Valstu valdībām jādod iespējas vietējām un reģionālajām pašvaldībām padarīt zaļākas mūsu pilsētas un izstrādāt dabā rodamus risinājumus, lai līdz minimumam samazinātu klimata riskus un ar tiem saistītos zaudējumus un kaitējumu,” sacīja A. Grīfrojs. Flandrijas senāta priekšsēdētāja vietnieks piedalījās arī pasākumā “Elektroapgādes drošība klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās pasākumu atbalstam”, kas notika Francijas paviljonā.

Sirpa Hertela (FI/PPE) uzstājās ar programmatisku runu pasākumā, ko Apvienotās Karalistes paviljonā organizēja Grantham institūts — Grantham fonda iniciatīva vides aizsardzībai.

Piektdiena, 13. decembris

COP25 pēdējā diena sākās ar prognozēm, ka sarunas aizkavēsies un turpināsies nedēļas nogalē. Saskaņā ar aicinājumu, ko izteica Pašpārvalžu un pašvaldību pamatgrupa ( LGMA ) — nevalstiskais dalībnieks, kas apvieno vietējās un reģionālās pašvaldības visā pasaulē —, Eiropas Reģionu komiteja lūdza Eiropas Komisiju un ES prezidentvalsti Somiju atbalstīt “daudzlīmeņu sadarbības” principa iekļaušanu galīgajā COP25 lēmumā.

Tā kā sarunās galvenie jautājumi bija oglekļa dioksīda emisiju tirgi un jaunattīstības valstīm sniedzamā galīgā palīdzība, kas tām ļautu pielāgoties klimata pārmaiņām, tekstus reducēja līdz minimālam kopsaucējam. Tas dominēja pār ikvienu atsauci uz daudzlīmeņu sadarbību, kā arī pār jautājumu par reģionāliem rādītājiem Parīzes noteikumu kopumā, kas būtu iekļaujami galīgajos lēmumos.

Tomēr Madride ir pierādījusi, ka pilsētas un reģioni visā pasaulē ir stingri apņēmušies virzīties uz vērienīgākiem mērķiem un turpināt īstenot klimata pasākumus vietējā līmenī.

Gatavojoties COP26 Glāzgovā, Pašpārvalžu un pašvaldību pamatgrupa ( LGMA ) aicina valstu valdības izvirzīt klimata jomā vērienīgākus mērķus un rīkoties aktīvāk, tostarp pilnībā iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības atjauninātā nacionāli noteiktā devuma (NND) sagatavošanā.

Vispārīga informācija

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ( UNFCCC ) pušu 25. konference ( COP ) notika no 2019. gada 2. līdz 15. decembrim Madridē (Čīles prezidentūras vadībā).

Noklikšķiniet šeit , lai piekļūtu RK  COP25 portālam.

Noklikšķiniet šeit , lai uzzinātu, kā RK locekļi īsteno klimata pasākumus vietējā līmenī.

RK pauda viedokli par paziņojumu par zaļo kursu saistībā ar COP25 . Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Šeit var lasīt paziņojumu presei par Eiropas Reģionu komitejas rezolūciju par zaļo kursu , kas pieņemta plenārsesijā 2019. gada 5. decembrī. Viens no RK galvenajiem priekšlikumiem ir izveidot pilsētu un reģionu, Eiropas Komisijas un dalībvalstu forumu, lai sekotu līdzi zaļā kursa īstenošanai.

RK priekšsēdētāja Karla Hainca Lamberca ( Karl-Heinz Lambertz ) raksts “Mums jārīkojas tūlīt un visiem kopā!” Vietējo un reģionālo pašvaldību vadītāji izklāsta redzējumu, kā īstenot Eiropas zaļo kursu.

Kontaktinformācija: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023