Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētas, ciemati un reģioni stiprina sadarbību ar Eiropas Komisiju, ‎ lai pārvarētu digitālo plaisu Eiropā  

Platjoslas platformas 2021. gada ievirzes sanāksmē tika uzsvērts, ka atveseļošanas procesā digitalizācijai un digitālai savienojamībai ir jābūt vienai no pašvaldību galvenajām prioritātēm

Eiropas Reģionu komiteja (RK) un Eiropas Komisija turpina kopīgiem spēkiem veicināt digitālo pārveidi un rūpēties, lai ātrdarbīgs platjoslas internets būtu pieejams visās Eiropas teritorijās, tostarp lauku apvidos un mazapdzīvotās vietās.

Platjoslas platforma ir politisks dialogs starp Eiropas Komisiju un RK. Platformas locekļi tiekas divas reizes gadā, lai risinātu savienojamības problēmas vietās, kurās platjoslas pieejamība ir ierobežota. Šodien virtuālā formātā norisinājās 2021. gada ievirzes sanāksme. 13 platformas locekļi , kuru vidū ir gan Reģionu komitejas, gan Eiropas Komisijas pārstāvji, izvērtēja Covid-19 pandēmijas izraisītās straujās pārmaiņas un izveidoja darba plānu šim gadam.

Ekonomikas politikas komisijas un Platjoslas platformas priekšsēdētājs Maikls Mērfijs ( Michael Murphy , IE/PPE), atklādams sanāksmi, uzsvēra: “Būtu grūti iztēloties šādai sanāksmei vēl piemērotāku laiku par to, kurā mēs dzīvojam. Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma mēs visi esam kļuvuši liecinieki paātrinātai mūsu ikdienas dzīves digitalizācijai. Digitālā tehnoloģija ir kļuvusi par priekšnoteikumu darba nepārtrauktības nodrošināšanai un par privātās dzīves neatņemamu sastāvdaļu – tā ir vajadzīga gan tāldarbam, gan mājmācībai, e-komercijai, e-veselībai, e-pārvaldei, digitālajai demokrātijai un digitālai izklaidei. Tāpēc pašvaldību uzdevums ir iedzīvotāju labā panākt savienojamību un digitālo pārveidi. Mums ir jādomā, kā nodrošināt savienojamību tur, kur tās nav, un jāizmanto iespējas, ko digitālā tehnoloģija sniedz lauku apvidos”.

ES Padomes prezidentvalsts Portugāles digitalizācijas un telekomunikāciju padomnieks Rikardo Kastaņeira ( Ricardo Castanheira ), Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas ( Ursula von der Leyen ) padomnieks digitālās politikas jautājumos Entonijs Velens ( Anthony Whelan ) un Eiropas Komisijas direktori pievienojās platformas locekļu diskusijai par ES politikas stratēģiju un finansējumu, kas pieejams savienojamības politikai un digitālajai pārejai. Ieguldījumi digitālajā pārejā būs viens no galvenajiem Atveseļošanas un noturības mehānisma , saukta arī par Atveseļošanas fondu, pīlāriem. Tā līdzekļi 672,5 miljardu EUR apmērā ir paredzēti, lai atbalstītu reformas ES valstīs un ieguldītu ES kopējo prioritāšu īstenošanā.

Oktobrī publicētajā Gadskārtējā ES reģionālā un vietējā barometra ziņojumā norādīts, ka izturētspējas un reaģēšanas pasākumu lielā atkarība no digitālās tehnoloģijas ir izgaismojusi digitālās infrastruktūras un digitālās pratības nepilnības un vēl vairāk padziļinājusi digitālo plaisu starp pilsētām un reģioniem.

Uzziņai

2017. gadā Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Komisija kopīgi atklāja platjoslas platformu . Tās uzdevums bija veicināt ātrdarbīga platjoslas tīkla pieejamību visos Eiropas reģionos, tostarp lauku rajonos un mazapdzīvotās teritorijās, kurās šādas attīstības veicināšanai nepietiek ar tirgus spēkiem. Tāpēc platjoslas platforma ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas nodrošina pašvaldību viedokļa uzklausīšanu, jo, pateicoties šai platformai un būtiskam Eiropas Reģionu komitejas un tās locekļu pienesumam, tas nonāk līdz Eiropas Komisijas politikas veidošanas procesam.

Oktobrī RK pieņēma atzinumu “Stratēģija Eiropas digitālajai nākotnei un stratēģija datu jomā” , kuru izstrādājis Marks Vainmaisters ( Mark Weinmeister ) (DE/PPE) , Hesenes federālās zemes valsts sekretārs Eiropas lietās. Tajā ir atzīts, ka atbilde uz Covid-19 krīzi ir lielā mērā atkarīga no digitālās pārkārtošanās. Paziņojums presei pieejams šeit .

Eiropas Reģionu komiteja kopā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Telpiskās plānošanas un kohēzijas novērošanas tīklu iniciatīvas “ Join Boost Sustain ietvaros pašlaik strādā pie pilsētu digitālās pārejas mērīšanas satvara. Ieinteresētajām pilsētām plašāka informācija pieejama šeit .

Kontaktinformācija:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM2021.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023