Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas debates par digitālu un ilgtspējīgu nākotni — priekšplānā pilsētas un reģioni  

ECON komisijas sanāksmē pulcējas Komisijas, Parlamenta un Padomes pārstāvji un Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi

Atzinuma projektā par digitālo pakalpojumu tiesību aktu kopumu RK Ekonomikas politikas komisijas ( ECON ) locekļi atbalsta stingrāku regulatīvo nostāju attiecībā uz lielām interneta platformām. Klātesot Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai un Padomei, ECON komisijas locekļi pauda arī bažas, ka Eiropas Komisija pietiekami nopietni neuztver ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un to sasniegšanu līdz 2030. gadam. Lai mudinātu Komisiju pastiprināt politisko iesaisti šajā jautājumā, viņi ir pieņēmuši atzinuma projektu ”Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana līdz 2030. gadam” .

Digitālo pakalpojumu tiesību akta paketē iekļautie tiesību akti paredz stingrāku regulējumu attiecībā uz lielām interneta platformām, kas ir būtiski mainījušas tiešsaistes tirgus vidi un publiskā diskursa struktūru, noteikumus un varas līdzsvaru. Šo tiesību aktu mērķis ir atjaunot godīgu konkurenci starp uzņēmumiem līdzvērtīgā digitālā vidē un panākt, ka platformas rīkojas atbildīgi un apkaro dezinformācijas izplatīšanos. Daudzas nozares, kurās dominē tiešsaistes platformas (piemēram, pilsētas transports, mājokļi un tūristu mītnes), tiek regulētas vietējā un reģionālajā līmenī, tāpēc Eiropas Reģionu komitejai šis atzinums ir īpaši svarīgs. Digitālo pakalpojumu tiesību akta paketē ir divas likumdošanas iniciatīvas: pats digitālo pakalpojumu tiesību akts un Digitālo tirgu tiesību akts.

Jonijas salu reģiona gubernatore un atzinuma ziņotāja Rode Kratsa ( Rodi Kratsa ) (EL/PPE) norādīja: “Digitālo pakalpojumu tiesību akts un Digitālo tirgu tiesību akts ir divi galvenie Eiropas digitālās stratēģijas pīlāri. Turklāt tie veidos integrētu satvaru, kas Eiropas Savienībai vajadzīgs, lai radītu jaunas iespējas sniegt pārrobežu digitālos un e-komercijas pakalpojumus visiem eiropiešiem. Atzinuma izstrādes gaitā mēs Eiropas Reģionu komitejas vārdā apzinājām un apkopojām viedokļus un ieteikumus no visām tirgū ieinteresētajām personām, neapejot arī tādus svarīgus jautājumus kā lietotāju un patērētāju aizsardzība.”

Pievienodamies diskusijai, Eiropas Parlamenta referents par Digitālo tirgu tiesību aktu Andreass Švābs ( Andreas Schwab ) (PPE/DE) norādīja: “Jau daudzus gadus daži lieli digitālās jomas dalībnieki uzspiež savu darbības modeli jaunajām “apsolītajām zemēm”, proti, digitālajiem tirgiem; tas būtu tāpat kā dominēt Eiropas vienotajā tirgū bez neviena godīga konkurenta. ES likumdevējam ir pienācis laiks šo lietu sakārtot. Mēs, Eiropas Parlaments, esam to pieprasījuši kopš 2014. gada, un visbeidzot Komisija ir publicējusi abus priekšlikumus — par digitālo pakalpojumu tiesību aktu un par Digitālo tirgu tiesību aktu. Mums ir jāpanāk godīga konkurence, lai vienotais tirgus varētu uzplaukt, lai patērētājiem būtu plašāka izvēle un lai vairotos inovācija; tādējādi ES vienotajā tirgū veidosies daudzveidība un vienlīdzīgi konkurences apstākļi.”

ECON komisijas locekļi pieņēma arī atzinuma projektu “Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana līdz 2030. gadam”, ar kuru RK vēlas mudināt Eiropas Komisiju nākamajā desmitgadē nostiprināt ilgtspējīgas attīstības mērķus kā ES politikas pamatprincipus. Locekļi pauž atbalstu nostādnei, ka ilgtspējīgas attīstības mērķi ir Eiropas pamatvērtību un Eiropas identitātes izpausme.

Bragas mērs un RK atzinuma ziņotājs Rikārdu Riu ( Ricardo Rio ) (PT/PPE) uzsvēra: “Mani kolēģi — ievēlēti pilsētu un reģionu pārstāvji — arvien biežāk interesējas par ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanu savās ilgtermiņa stratēģijās un ikdienas politikas lēmumos. Mēs esam novērojuši, ka ilgtspējīgas attīstības mērķu nozīme ES vēstījumā pakāpeniski samazinās. Šis ir īstais brīdis, lai ilgtspējīgas attīstības mērķiem dotu jaunu stimulu un tos atkal izvirzītu ES direktīvu un politikas centrā. Šis atzinums ir tapis ilgā procesā, kurā iesaistījās plašs ieinteresēto personu loks; tas apliecina RK apņēmību īstenot 2030. gada programmu.”

Eiropas Parlamenta PPE  grupas priekšsēdētāja vietniece un EP Ekonomikas komitejas locekle Frānsisa Ficdžeralda ( Frances Fitzgerald ) (IE/PPE) iesaistījās ECON diskusijā un norādīja: “Ir gandarījums Eiropas Reģionu komitejas atzinuma projektā redzēt šo apņēmību līdz 2030. gadam sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus. To sasniegšana par prioritāti jāizvirza visām ES dalībvalstīm, it īpaši tādēļ, ka mēs joprojām risinām Covid-19 krīzi un gādājam, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti. Līdz ar Next Generation EU un Atveseļošanas un noturības mehānismu mums ir pavērusies lieliska iespēja “atjaunot uzlabojot” — iespēja atjaunoties, attīstot un nostiprinot ilgtspējīgas attīstības mērķus.”

Abus atzinumus paredzēts pieņemt nākamajā RK plenārsesijā, kas notiks no 30. jūnija līdz 2. jūlijam.

RK ECON komisija iecēla Jaunakvitānijas reģiona padomes locekli Martinu Pēnvilu ( Martine Pinville ) (FR/PSE) par ziņotāju pašiniciatīvas atzinumam “Rūpniecisko un amatniecības produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība Eiropas Savienībā” un Bjalistokas mēru Tadeušu Truskolaski ( Tadeusz Truskolaski ) (PL/EA) — par ziņotāju 2020. gada ziņojumam par konkurences politiku.

Kontaktpersona:

Maximilian v. Klenze

Tālr. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023