Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
2019. gada ES vēlēšanas “ going local ” Sākoties sagatavošanās darbiem, RK apvieno spēkus ar Eiropas Parlamentu  

Tā kā sākas gatavošanās 2019. gada Eiropas vēlēšanām, Eiropas Reģionu komiteja (RK) piedāvāja Eiropas Parlamentam visaptverošu atbalstu un atzinīgi novērtēja Eiropas Parlamenta apņēmību sekmēt abu ES iestāžu sadarbību, lai ar kopīgiem spēkiem censtos palielināt pilsoņu ieinteresētību. Šodien RK Biroja sēdē, kurā piedalījās Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos — un bijušais RK priekšsēdētājs — Ramons Luiss Valkarsels Siso ( Ramón Luis Valcárcel Siso ), apsprieda vēlēšanu ceļvedi un abu ES politisko iestāžu partnerību. Pēc debatēm tika pieņemts RK komunikācijas plāns 2018. gadam , kurā stratēģijas centrālais jautājums ir Eiropas vēlēšanas.

Eiropas Parlaments izstrādā komunikācijas stratēģiju, lai vēlētājiem skaidrotu, ka 2019. gada vēlēšanu rezultāti palīdzēs veidot ES nākotni. EP deputāti ir skaidri pauduši, ka tā būs nevis tikai Eiropas Parlamenta vadīta kampaņa, bet gan “Eiropas Savienības kampaņa”, kuras pamatā ir iestāžu sadarbība un kurā izmantota visu pārvaldības līmeņu sinerģija. Vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kas iedzīvotāju izpratnē ir visuzticamākais pārvaldības līmenis, būs izšķiroša nozīme, mobilizējot vēlētājus un sekmējot viņu izpratni par to, ko nozīmē 2019. gada vēlēšanas.

Mēs esam gandarīti par Eiropas Parlamenta apņemšanos 2019. gada vēlēšanas padarīt par “Eiropas Savienības vēlēšanām”. To rezultāti veidos mūsu Savienības nākotni. Mūsu kopīgais pienākums ir nodrošināt, lai visi vēlētāji apzinātos, kas ir likts uz spēles un kāda ir Eiropas loma viņu ikdienas dzīvē. Priecājamies, ka pamatojoties uz mūsu sadarbības nolīgumu, varam būt kampaņas partneris, un mudināsim mūsu locekļus nodrošināt, ka iedzīvotāji pauž savu nostāju,” teica RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs (Karl-Heinz Lambertz). “Visi mūsu Komitejas locekļi var mobilizēt vēlētājus un palielināt vēlētāju aktivitāti Eiropas vēlēšanās. Būdami vēlēti politiķi, viņi var savos vēlēšanu apgabalos notiekošo sasaistīt ar Eiropai svarīgām norisēm un pirmsvēlēšanu debatēs sniegt nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju saiknes ar Eiropu atjaunošanā,” viņš piebilda.

Eiropas Parlamenta komunikācijas stratēģijā atzīts, ka ir svarīgi tuvināties vietējam līmenim (“going local”), izmantojot decentralizētu un vietējiem apstākļiem pielāgotu kampaņu. Parlaments plāno izraudzīties komunikācijas prioritātes, kas “izraisa vislielāko rezonansi vietējā vidē”, lai labāk darītu zināmus vietējā līmeņa vēstījumus, pamatojoties uz pirmavotiem un iedzīvotāju interesēm.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Ramons Luiss Valkarsels Siso paziņoja: "Eiropas darbības un saziņas veidam ir jāmainās. Eiropa turpmāk var virzīties uz priekšu, tikai apvienojot resursus un strādājot partnerībā, tāpēc esmu gandarīts, ka Komiteja būs Eiropas vēlēšanu kampaņas atbalsta partnere, ieklausoties vietējā līmenī un sazinoties ar to. Mums visiem ir jāstrādā, lai skaidrotu, kas ir ES, ko tā dara un kāpēc tā ir svarīga. Neviens to neizdarīs labāk kā pilsētu mēri, reģionu priekšsēdētāji un attiecīgo pašvaldību deputāti. Mūsu komunikācijas pasākumu saskaņošana, kas jāturpina arī nākotnē, ir būtisks solis, lai uzrunātu pēc iespējas lielāku auditoriju. "

RK pieņem 2018. gada komunikācijas plānu: “Darbs partnerībā Eiropai vietējā mērogā”

RK Birojs pieņēma 2018. gada komunikācijas plānu, kurā noteikta virkne pasākumu ar mērķi apvienot spēkus ar Eiropas Parlamentu un citām ES iestādēm. To skaitā paredzēts 2018. gada oktobrī pieņemt RK atzinumu par EIropas nākotni un gatavoties Eiropas Reģionu un pilsētu 8. samitam, kas notiks 2019. gada pavasarī. Abi šie pasākumi veidos pamatu RK ieguldījumam kampaņā, savukārt vairāki ar RK locekļiem saistīti pasākumi būs vērsti uz spēku apvienošanu vietējā līmenī, lai Eiropas vēlēšanu kampaņā uzrunātu iedzīvotājus.

RK īstenos komunikācijas pasākumus trijās kampaņās, kuras veidotas, ņemot vērā debates par Eiropas nākotni, ES budžetu pēc Brexit un 2019. gada Eiropas vēlēšanas:

Kampaņa #1: Reģionu, pilsētu un vietējo pašvaldību darbs Eiropas nākotnes vārdā

Šīs kampaņas pamatā ir šobrīd notiekošā iniciatīva “Pārdomas par Eiropu”, un tās mērķis ir paust reģionālās un vietējās intereses debatēs par Eiropas nākotni un it īpaši dot ieguldījumu RK atzinumā, ko paredzēts pieņemt 2018. gadā. Līdz 2017. gada beigām Eiropas reģionos un pilsētās būs notikuši vairāk nekā 150 pilsoņu dialogi, un 2018. gadā tie turpināsies, sekmējot kampaņu izpratnes veidošanai par Eiropas vēlēšanām. Lai vietējo pasākumu un pilsoņu dialogu laikā iegūtu iedzīvotāju atsauksmes, tiek izmantota arī tiešsaistes aptauja un īpaša lietojumprogramma, kurā ietverta virkne jautājumu par ES politikas nākotni. Līdz šim reģistrējušies vairāk nekā 11 000 respondentu.

Vienlaikus RK ir pasūtījusi Londonas Ekonomikas augstskolai (London School of Economics) Eiropas mēroga pētījumu par to, kāds ir vietējo un reģionālo pašvaldību viedoklis par Eiropas nākotni un kādu lomu tās vēlētos atjauninātā Savienībā. Saskaņā ar provizoriskajiem rezultātiem lielākā daļa aptaujāto piekrīt, ka augstākajai prioritātei jābūt iedzīvotāju izvirzīšanai ES integrācijas centrā.

Kampaņa #2: Ieguldījumi ilgtspējīgā izaugsmē un nodarbinātībā visos reģionos, pilsētās un vietējās pašvaldībās

Mērķis ir nodrošināt reģionālo un vietējo pašvaldību aktīvu iesaistīšanos sarunās par ES turpmāko budžetu un debatēs par neskaidrībām, kas saistītas ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES 2019. gada martā. Mazāks ES budžets un ES finansējuma laikposmam pēc 2020. gada novēlota pieņemšana varētu smagi ietekmēt publiskos ieguldījumus reģionālā un vietējā līmenī.

Vissvarīgākajos komunikācijas pasākumos tiks veidotas koalīcijas ar visdažādākajiem ieinteresētajiem dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka laikus tiek apstiprināts stabils, efektīvs un vienkāršots ES finansējums laikposmam pēc 2020. gada. #CohesionAlliance, koalīcija, kurā iesaistījušies tie, kas uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt ES nākotnes pīlāram, 2018. gadā turpinās darbu un veidos minēto pasākumu pamatu. Līdz šim 80 organizācijas un vairāk nekā 700 individuālu atbalstītāju, tostarp RK locekļi, Eiropas pilsētu un reģionu vadošās apvienības, EP deputāti un valdību ministri, ir aicinājuši, lai ES budžetā pēc 2020. gada kohēzijas politika būtu spēcīgāka, efektīvāka un pieejama visiem ES reģioniem.

Kampaņa #3: ES reģioni, pilsētas un vietējās pašvaldības kā pārmaiņu virzītājspēks

Eiropas reģioni un pilsētas ir vietas, kur notiek pārmaiņas un tiek ieviestas inovācijas. Iedzīvotāji sagaida, ka viņu vietējā un reģionālā līmeņa pārstāvji atradīs risinājumus aktuālām problēmām, piemēram, tām, ko radījusi globalizācija, migrantu integrācija, klimata pārmaiņas, enerģētikas pārkārtošana, jauniešu bezdarbs un demogrāfiskās pārmaiņas. Šī kampaņa koncentrēsies uz labāku ES politikas veidošanu, pamatojoties uz vietējo pieredzi tādās jomās kā klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība un iekļaujoša sabiedrība.

Kontaktpersona:

Nathalie Vandelle

Tālr.: +32 (0)2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Kopīgot :