Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
2019. gadā konkrētām valstīm adresēto ieteikumu teritoriālā analīze  

2019. gadā 137 apakšieteikumi, t. i., atsevišķi ieteikumi, ko Komisija uzskaitījusi un iekļāvusi plašākā konkrētām valstīm adresēto ieteikumu (KVAI) kopumā, bija tieši vai netieši adresēti vietējām un reģionālajām pašvaldībām vai arī tiem bija teritoriāla ietekme; 2018. gadā tie bija 120 apakšieteikumi.

​Tā sauktie ar teritoriālo dimensiju saistītie KVAI veido 62 % no visiem KVAI. Šie un citi RK 2019. gada teritoriālās analīzes secinājumi apstiprina ES pilsētu un reģionu svarīgo lomu KVAI īstenošanā, kā arī vajadzību iesaistīt tos kā partnerus valsts reformu programmu izstrādē.Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
22.11.2022