Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
2019. gadā konkrētām valstīm adresēto ieteikumu teritoriālā analīze  

2019. gadā 137 apakšieteikumi, t. i., atsevišķi ieteikumi, ko Komisija uzskaitījusi un iekļāvusi plašākā konkrētām valstīm adresēto ieteikumu (KVAI) kopumā, bija tieši vai netieši adresēti vietējām un reģionālajām pašvaldībām vai arī tiem bija teritoriāla ietekme; 2018. gadā tie bija 120 apakšieteikumi.

​Tā sauktie ar teritoriālo dimensiju saistītie KVAI veido 62 % no visiem KVAI. Šie un citi RK 2019. gada teritoriālās analīzes secinājumi apstiprina ES pilsētu un reģionu svarīgo lomu KVAI īstenošanā, kā arī vajadzību iesaistīt tos kā partnerus valsts reformu programmu izstrādē.Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Jaroslava Jermanová elected new chair of the commission for Economic Policy of the European Committee of the Regions
Jaroslava Jermanová elected new chair of the commission for Economic Policy of the European Committee of the Regions
22.09.2022