Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
2019. gadā konkrētām valstīm adresēto ieteikumu teritoriālā analīze  

2019. gadā 137 apakšieteikumi, t. i., atsevišķi ieteikumi, ko Komisija uzskaitījusi un iekļāvusi plašākā konkrētām valstīm adresēto ieteikumu (KVAI) kopumā, bija tieši vai netieši adresēti vietējām un reģionālajām pašvaldībām vai arī tiem bija teritoriāla ietekme; 2018. gadā tie bija 120 apakšieteikumi.

​Tā sauktie ar teritoriālo dimensiju saistītie KVAI veido 62 % no visiem KVAI. Šie un citi RK 2019. gada teritoriālās analīzes secinājumi apstiprina ES pilsētu un reģionu svarīgo lomu KVAI īstenošanā, kā arī vajadzību iesaistīt tos kā partnerus valsts reformu programmu izstrādē.Kopīgot :