Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Karls-Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) ievēlēts par Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāju  

Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi šodien ievēlēja Beļģijas Vācu valodas kopienas senatoru Karlu-Haincu Lambercu ( PSE ) par jauno priekšsēdētāju uz nākamajiem divarpus gadiem. Tā kā pēdējos gados jārisina daudz problēmu, viņš pauda viedokli, ka Eiropas Savienībai jāuzklausa iedzīvotāji un “pārdomas jāsāk ar vietējo līmeni,” piešķirot lielāku nozīmi vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Izklāstot savas prezidentūras prioritātes, viņš sacīja, ka RK turpinās sniegt ieguldījumu pārdomās par ES nākotni un cīnīties, lai aizsargātu kohēzijas politiku. Jaunievēlētais priekšsēdētājs apņēmās stiprināt RK saiknes ar visām Eiropas pilsētām un reģioniem un pilnveidot attiecības ar visām ES iestādēm.

Savā pirmajā prezidenta uzrunā vēršoties pie 350 Komitejas locekļiem, Karls-Haincs Lambercs runāja par daudzajām krīzēm, kas skar ES: “Mums jāstrādā kopā, balstoties uz solidaritāti kā mūsu pamatvērtību, un jāvirzās uz sociālā taisnīguma un progresa mērķi. Eiropai steidzami jāatjauno īsta uzticības saikne ar visiem tās iedzīvotājiem, pastiprinot politiku, kas viņus aizsargā, un pārdomājot, kā ES darbojas. Eiropas saknes ir tās pilsētās un reģionos. Tā kā vietējās un reģionālās pašvaldības atrodas priekšpostenī, jānodrošina lielāka to ietekme lēmumu par Eiropas nākotni pieņemšanā.”

Konkrēti minot vietējos ieguldījumus, jaunievēlētais priekšsēdētājs piebilda: "Vietējām un reģionālajām pašvaldībām vajadzīga spēja ieguldīt un sniegt kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem,” pirms tam norādot, ka “ES kohēzijas politikai ir izšķiroša nozīme reģionālās nevienlīdzības samazināšanā, īstenojot sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību. Tā rada darbvietas, atjauno mūsu infrastruktūru un veicina sociālo iekļaušanu. Spēcīgai, efektīvākai un saredzamai kohēzijas politikai jābūt daļai no Eiropas nākotnes. Savienība bez kohēzijas politikas nav tāda Eiropa, kādu mēs vēlamies redzēt.”

Izklāstot pārējās prezidentūras prioritātes, Karls Haincs Lambercs norādīja, ka viņš turpinās stiprināt attiecības ar visām citām ES iestādēm, nodrošināt, ka RK locekļu balsis Briselē tiek sadzirdētas, un nostiprināt attiecības ar visām reģionālajām apvienībām un partneriem.

Marku Markula (Markku Markkula), kurš pārņems RK priekšsēdētāja pirmā vietnieka pienākumus, uzrunāja pilnsapulci, sakot: “No sanāksmju telpām Briselē, Bratislavā un Amsterdamā līdz ielām Romā, Māstrihtā un pat Marrākešā mēs esam apliecinājuši, ka ES atjaunināšana un iedzīvotāju uzticēšanās atgūšana sākas ar ciešāku sadarbību un partnerību starp Eiropas reģioniem un pilsētām. Būdami RK locekļi, jūs esat šīs iestādes lielākā vērtība, un es vēlos paust vispatiesāko atzinību katram no jums par to ka, ka jūs nepārtraukti paplašināt robežas un virzāties arvien tālāk. ES apsveicu Karlu-Haincu un esmu lepns, ka viņš ir apņēmies turpināt kopīgi iesākto darbu.”

Piezīme redaktoriem

K.-H. Lambercs RK vadību pārņem pēc divarpus gadu pilnvaru termiņa priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatā. Viņa ievēlēšana ir saskaņā ar Komitejas divu lielāko politisko partiju — Eiropas Sociālistu partijas (PSE) un Eiropas Tautas partijas (PPE) — vienošanos, kas piecu gadu pilnvaru periodā nodrošina vienādu laiku vadībā.

Karls-Haincs Lambercs ir Eiropas Reģionu komitejas (RK) loceklis kopš 2001. gada un no 2011. gada līdz 2015. gadam bija RK Sociālistu grupas priekšsēdētājs. Būdams Beļģijas Vācu valodas kopienas parlamenta deputāts kopš 1981. gada, viņš pirms ievēlēšanas par tās ministru prezidentu (1999-2014), no 1990. gada līdz 1999. gadam, ieņēma vairākus ministra amatus. Pēc tam viņš bija Vācu valodas kopienas parlamenta priekšsēdētājs, bet 2016. gadā kļuva par senatoru.

Papildu informācija

K.-H. Lamberca pateicības runa pēc ievēlēšanas

• Priekšsēdētāja K.-H. Lamberca CV

Flickr fotogalerija

Kontaktpersona
Nathalie Vandelle | Tālr.:. +32 2 282 24 99 | nahalie.vandelle@cor.europa.eu