News  
ExtentedCQWP
RK un ES Komisija uzsāk partnerību ar mērķi palīdzēt pašvaldībām integrēt migrantus un īstenot jauno Migrācijas un patvēruma paktu
RK un ES Komisija uzsāk partnerību ar mērķi palīdzēt pašvaldībām integrēt migrantus un īstenot jauno Migrācijas un patvēruma paktu
Press release12.12.2020 | Migration, asylum and integration of migrants;
Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja ir apvienojušas spēkus, lai veidotu jaunu partnerību ar mērķi sniegt atbalstu ES pilsētu un reģionu īstenotajā integrācijas darbā. Šodien plenārsesijā par partnerības izveidi paziņoja Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) un Eiropas iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone ( Ylva Johansson ). Lai ar jaunās integrācijas partnerības palīdzību nodrošinātu atbalstu Eiropas Savienības pilsētām un reģioniem, ir paredzēti trīs darba virzieni:  atvērts un regulārs ES iestāžu un pašvaldību dialogs par integrāciju;  spēju veidošana un pieredzes apmaiņas veicināšana pašvaldību interesēs;  labāka pierādījumu un datu par integrāciju apkopošana vietējā līmenī. Partnerības pamats būs stabilā sadarbība, kas iniciatīvas “Pilsētas un reģioni — integrācijai” ietvaros izveidota starp Eiropas Komisiju un Eiropas Reģionu komiteju. Šo iniciatīvu Eiropas Reģionu komiteja uzsāka 2019. gadā ar mērķi nodrošināt politisku platformu, kas dotu Eiropas mēriem un reģionālā līmeņa līderiem iespēju dalīties ar informāciju un izcelt pozitīvos migrantu un bēgļu integrācijas piemērus. Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas gubernatora Apostols Dzidzikosts (EL/PPE) viedoklis ir šāds: " Migrācija nav tikai dažu dalībvalstu problēma: tas ir jautājums, kas ir jārisina visai Eiropas Savienībai . Eiropas Savienībai ir jāatbalsta reģioni, pilsētas un salas, piemēram, Lesba, Lampedūza un Kanāriju salas, kuras ir tās, kas tūlīt pēc migrantu ierašanās nodrošina viņiem atbalstu, viņus integrē un piedāvā vajadzīgos pakalpojumus. Lai gan vietējās pašvaldības ir izveidojušas daudzus inovatīvus integrācijas paņēmienus, tām joprojām ir grūti piekļūt finansējumam, datiem un zināšanām, un īpaši izteikti tas ir lauku apvidos. Šī partnerība viņiem palīdzēs šajā darbā un konkrēti apliecinās, ka Eiropas Savienība ir šo pašvaldību pusē un risina daudzas tām aktuālas problēmas. 
Saistītā informācija
International Cooperation