Cees LOGGEN

 Cees LOGGEN

Politiskā grupa

ALDE (Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe)

Komisijas

  • COTER (Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisija)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Pārstāvētā valsts

Nīderlande

Pārstāvētais reģions

Noord-Holland

Šā locekļa pilnvaru termiņš ir beidzies

Informācija var būt novecojusi

Kontaktinformācija