Erik KONCZER

Komāromas-Estergomas meģes padomes loceklis

 Erik KONCZER

Politiskā grupa

PSE (Eiropas Sociālistu partija)

Valodas

  • ungāru
  • angļu

Pārstāvētā valsts

Ungārija

Eiropas Reģionu komitejas locekļa(-les) aizstājējs(-a) kopš

26.01.2020

 
Saturs