Nuno MASCARENHAS

Sinešas municipālās izpildpadomes priekšsēdētājs

 Nuno MASCARENHAS

Politiskā grupa

PSE (Eiropas Sociālistu partija)

Pārstāvētā valsts

Portugāle

Eiropas Reģionu komitejas locekļa(-les) aizstājējs(-a) kopš

26.01.2020

 
Saturs