Isilda Maria Prazeres GOMES

Portimaunas municipālās izpildpadomes priekšsēdētāja

 Isilda Maria Prazeres GOMES

Politiskā grupa

PSE (Eiropas Sociālistu partija)

Komisijas

  • SEDEC (Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisija)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Valodas

  • angļu
  • franču
  • portugāļu

Pārstāvētā valsts

Portugāle

Eiropas Reģionu komitejas loceklis(-e) kopš

26.01.2020

Kontaktinformācija

Sociālie plašsaziņas līdzekļi

 
Saturs

Struktūrvienības

Priekšsēdētājs(-a)

  • 7. pilnvaru termiņš — NAT komisija
  • NAT koordinatori
  • Portugāles delegācija

Priekšsēdētāja(-s) vietnieks/vietniece

  • RK Birojs

Loceklis(-e)

  • AK kontaktgrupa