Carlos SILVA

Sernanceles municipālās izpildpadomes priekšsēdētājs

 Carlos SILVA

Politiskā grupa

PPE (Eiropas Tautas partija)

Pārstāvētā valsts

Portugāle

Pārstāvētais reģions

Norte

Eiropas Reģionu komitejas locekļa(-les) aizstājējs(-a) kopš

06.11.2018