Tilo GUNDLACK

Mēklenburgas-Priekšpomerānijas landtāga deputāts

 Tilo GUNDLACK

Politiskā grupa

PSE (Eiropas Sociālistu partija)

Komisijas

  • ECON (Ekonomikas politikas komisija)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Valodas

  • vācu

Pārstāvētā valsts

Vācija

Eiropas Reģionu komitejas loceklis(-e) kopš

11.07.2017

Kontaktinformācija

Sociālie plašsaziņas līdzekļi

 
Saturs

Struktūrvienības

Loceklis(-e)

  • SG Baltijas jūras reģioni
  • Paplašināšanās diena
  • Vācijas delegācija
  • ES un Ziemeļmaķedonijas AKK
  • DG Rietumbalkāni