Francina ARMENGOL I SOCIAS

Baleāru salu apgabala ministru prezidente

 Francina ARMENGOL I SOCIAS

Politiskā grupa

PSE (Eiropas Sociālistu partija)

Komisijas

  • ENVE (Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Valodas

  • spāņu
  • franču

Pārstāvētā valsts

Spānija

Eiropas Reģionu komitejas loceklis(-e) kopš

09.10.2015

Kontaktinformācija

Sociālie plašsaziņas līdzekļi

 
Saturs

Struktūrvienības

Ziņotājs(-a)

  • 7. pilnvaru termiņš — NAT komisija

Loceklis(-e)

  • ARLEM plenārsesija
  • ARLEM STD komisija
  • SG “Salu reģioni”
  • Spānijas delegācija