Gábor SIMON

Miškolcas — pilsētas ar meģes tiesībām — pašvaldības pārstāvis

 Gábor SIMON

Politiskā grupa

PSE (Eiropas Sociālistu partija)

Valodas

  • angļu
  • ungāru

Pārstāvētā valsts

Ungārija

Eiropas Reģionu komitejas locekļa(-les) aizstājējs(-a) kopš

26.01.2015

Kontaktinformācija

Sociālie plašsaziņas līdzekļi

 
Saturs