Anthony MIFSUD

Reģionālās izpildstruktūras loceklis: Ziemeļu reģions

 Anthony MIFSUD

Politiskā grupa

PPE (Eiropas Tautas partija)

Komisijas

  • ENVE (Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija)
  • SEDEC (Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisija)

Valodas

  • maltiešu
  • franču
  • angļu

Pārstāvētā valsts

Malta

Pārstāvētais reģions

Malta

Šā locekļa pilnvaru termiņš ir beidzies

Informācija var būt novecojusi

Kontaktinformācija

 
Saturs

Struktūrvienības

Loceklis(-e)

  • Maltas delegācija