Anthony Gerard BUCHANAN

 Anthony Gerard BUCHANAN

Politiskā grupa

EA (Eiropas Alianses grupa)

Komisijas

  • NAT (Dabas resursu komisija)
  • SEDEC (Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisija)

Pārstāvētā valsts

United Kingdom

Pārstāvētais reģions

Scotland

Šā locekļa pilnvaru termiņš ir beidzies

Informācija var būt novecojusi

Kontaktinformācija