Ulrike HILLER

 Ulrike HILLER

Politiskā grupa

PSE (Eiropas Sociālistu partija)

Komisijas

  • ENVE (Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija)
  • SEDEC (Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisija)

Pārstāvētā valsts

Vācija

Pārstāvētais reģions

Bremen

Šā locekļa pilnvaru termiņš ir beidzies

Informācija var būt novecojusi

Kontaktinformācija