André VAN DE NADORT

 André VAN DE NADORT

Politiskā grupa

PSE (Eiropas Sociālistu partija)

Komisijas

  • ECON (Ekonomikas politikas komisija)
  • ENVE (Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija)

Pārstāvētā valsts

Nīderlande

Pārstāvētais reģions

Friesland

Šā locekļa pilnvaru termiņš ir beidzies

Informācija var būt novecojusi

Kontaktinformācija