Carl Fredrik GRAF

 Carl Fredrik GRAF

Politiskā grupa

PPE (Eiropas Tautas partija)

Pārstāvētā valsts

Zviedrija

Pārstāvētais reģions

Vastsverige

Šā locekļa pilnvaru termiņš ir beidzies

Informācija var būt novecojusi

Kontaktinformācija