Ewa-May KARLSSON

 Ewa-May KARLSSON

Politiskā grupa

Renew Europe

Komisijas

  • ENVE (Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Pārstāvētā valsts

Zviedrija

Pārstāvētais reģions

Ovre Norrland

Šā locekļa pilnvaru termiņš ir beidzies

Informācija var būt novecojusi

Kontaktinformācija