Ossi MARTIKAINEN

 Ossi MARTIKAINEN

Politiskā grupa

Renew Europe

Komisijas

  • COTER (Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisija)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Pārstāvētā valsts

Somija

Pārstāvētais reģions

Pohjois-ja Ita Suomi

Šā locekļa pilnvaru termiņš ir beidzies

Informācija var būt novecojusi

Kontaktinformācija