National Delegation 

Latvijas valsts delegācija

​Visi Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā locekļi un to aizstājēji ir vēlēti politiķi, kas pārstāv vietējās pašvaldības. Delegāciju veido septiņi locekļi un septiņi to aizstājēji. Latvijas Pašvaldību savienība veic Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā sekretariāta funkcijas.

Saturs

​Deleg​​ācijas apstiprināšana 

Visus delegācijas locekļus ievēl, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. Pirms Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs konsultējas ar Latvijas Pašvaldību savienību par delegācijas kandidātiem. Kandidātu izvēle notiek ciešā sadarbībā ar pašvaldības pārstāvošām apvienībām un plānošanas reģioniem, ņemot vērā līdzsvarotu teritoriālo un dzimumu pārstāvniecību.

Cita noderī​​ga informācija

Delegācija tiekas sanāksmēs pirms Eiropas Reģionu komitejas plenārsēdēm Briselē.

Delegācijas sekretariāta funkcijas veic Latvijas Pašvaldību savienība, kurai ir Pārstāvniecība Briselē. Sekretariāts koordinē delegācijas locekļu darbu un veicina delegācijas darbu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī.

Aizstājēji pilnībā iesaistās delegācijas darbā un regulāri piedalās Eiropas Reģionu komitejas sanāksmēs.

Priekšsēdētājs

Gints KAMINSKIS
Gints KAMINSKIS 
+371 67 226536
Gints.Kaminskis@lps.lvMazā pils iela
1050 Rīga
Latvija

Coordinators

Kopīgot:
 
Back to top