Locekļi 

Eiropas Reģionu komitejas (RK) 329 locekļi pārstāv 27 ES dalībvalstu vietējās un reģionālās pašvaldības. Piecas līdz sešas reizes gadā viņi tiekas plenārsesijās​, kurās tiek apspriestas politikas prioritātes un pieņemti atzinumi par ES tiesību aktiem.

Komitejas locekļiem jābūt demokrātiski ievēlētiem vai politiski pilnvarotiem savā valstī. Katras valsts valdība izvirza savus reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvjus (pilntiesīgus locekļus un viņu aizstājējus), kuri veido valsts delegāciju. Šos pārstāvjus pēc tam apstiprina ES Padome.

Birojs 2019. gada aprīlī pieņēma stratēģiju dzimumu līdzsvara nodrošināšanai RK locekļu darbā.

​ Locekļi no RK atalgojumu nesaņem. Tomēr RK sanāksmju vai pienācīgi apstiprinātu komandējumu kontekstā viņiem tiek atlīdzinātas reālās transporta biļešu izmaksas un viņi saņem piemaksas, kas sedz visus izdevumus brauciena laikā un sanāksmes vietā. Plašāka informācija pieejama šeit.

Atbilstoši savai politiskajai piederībai RK locekļi darbojas grupās — PPEPSERenew EuropeECREAZaļie — un atbilstoši savām interesēm — komisijās.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, ielūkojieties Komitejas locekļu portālā, RK locekļu rīcības kodeksā, kā arī RK Reglamentā un rokasgrāmatā.

Bijušo locekļu tīkls​ apvieno bijušos Eiropas Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus, piedāvājot viņiem iespēju turpināt sekot līdzi RK politiskajam darbam un pasākumiem. Tas ir pieejams arī citām personām un RK labvēļiem, kas grib piedāvāt savu pieredzi un zināšanas RK darbības un Eiropas atbalstam.

Kopīgot :
 
Back to top