Locekļi  

Eiropas Reģionu komitejas (RK) 329 locekļi pārstāv 27 ES dalībvalstu vietējās un reģionālās pašvaldības. 5 līdz 6 reizes gadā viņi tiekas plenārsesijās , kurās tiek apspriestas politikas prioritātes un pieņemti atzinumi par ES tiesību aktiem.

Komitejas locekļiem jābūt demokrātiski ievēlētiem, un/vai viņiem jābūt politiski pilnvarotiem savā valstī. Katras valsts valdība izvirza savus reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvjus (pilntiesīgus locekļus un viņu aizstājējus), kuri veido valsts delegāciju. Šos pārstāvjus pēc tam apstiprina ES Padome.

Birojs 2019. gada aprīlī pieņēma stratēģiju dzimumu līdzsvara nodrošināšanai RK locekļu darbā.     

RK locekļi pievienojas grupām pēc politiskās piederības  —  — un atkarībā no interešu jomas  — iesaistās komisijās.

Plašāku informāciju meklējiet Komitejas locekļu portālā un RK Reglamentā .