Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Rakstiska apspriešanās ar ieinteresētajām personām par paziņojumu “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai”  

Eiropas Komisija 2020. gada janvārī pieņēma paziņojumu “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai" – tā mērķis ir uzsākt plašas debates par Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu. Paziņojums ir arī ceļvedis nozīmīgiem pasākumiem, par kuriem paziņojusi Komisija un kurus paredzēts īstenot 2020.–2021. gadā. Ņemot vērā ieinteresēto personu ieguldījumu, proti, viņu viedokli to, vai ir vajadzīgi jauni politikas pasākumi, ko papildina (vai nepapildina) Eiropas līmeņa likumdošanas iniciatīvas, Komisija līdz 2020. gada decembrim izstrādās rīcības plānu 2021. gadam.

Galvenais mērķis ir nodrošināt, lai visas trīs galvenās pārejas, ar kurām saskaras ES — proti, virzība uz klimatneitralitāti, digitalizācija un pielāgošanās demogrāfiskajām pārmaiņām — notiktu taisnīgā veidā.

Tomēr pēc Eiropas Komisijas paziņojuma pieņemšanas Covid-19 pandēmija ir radījusi vajadzību steidzami pievērsties pasaules mēroga ārkārtas situācijai veselības jomā un mazināt tās milzīgās sociālekonomiskās sekas.

Par minēto Eiropas Komisijas paziņojumu tiks izstrādāts jauns īpašs RK atzinums, un SEDEC komisija par ziņotāju, kas sagatavos minēto atzinumu, ir iecēlusi savu priekšsēdētāju Anne Karjalainen (FI/PSE).

Atzinumu 9. jūlijā plānots pieņemt SEDEC komisijas sanāksmē un pēc tam plenārsesijā, kas notiks 2020. gada 12.–14. oktobrī.

Rīkojot šo rakstisko apspriešanos, A. Karjalainen vēlas konsultēties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un apkopot viņu viedokli, lai varētu analizēt turpmāk minētos jautājumus.

 1. Vai jūsu (vietējā vai reģionālā) iestāde/organizācija ir iesaistīta viena vai vairāku Eiropas sociālo tiesību pīlāra aspektu īstenošanā? Kuru?
   
 2. Vai sociālā pīlāra īstenošana jomās, kurās iesaistījāties, ir sekmīga? Ko varētu uzlabot?
   
 3. Vai jums ir kādas īpašas piezīmes par to pasākumu pārvaldību, ar kuriem īsteno Eiropas sociālo tiesību pīlāru?
   
 4. Par “taisnīgu pāreju" runājot vispārīgi, kuru(-as) politikas jomu(-as) uzskatāt par prioritārām (maksimāli 3) savas vietējās vai reģionālās pašvaldības/organizācijas konkrētajā situācijā?
   
 5. Vai savā pilsētā vai reģionā/organizācijā esat saskārušies ar vides problēmām? Kādi pasākumi veikti, lai nodrošinātu sociāli taisnīgu ekoloģisko pāreju?
   
 6. Digitālā pāreja ir kļuvusi par ikdienas realitāti. Kā jūs ņemat vērā tās sociālo ietekmi vietējā un reģionālajā līmenī?
   
 7. Eiropas Komisija publicējusi ceļvedi turpmākajām iniciatīvām, kas saistītas ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 20 principiem. Kāds ir jūsu viedoklis par šo sarakstu? Vai tas ir piemērots? Vai jūs ierosinātu vēl citus Eiropas līmenī īstenojamus pasākumus?
   
 8. Vai jūsu vietējo vai reģionālo pašvaldību/organizāciju ir skārusi Covid-19 pandēmija? Kādā(s) konkrētā(s) jomā(s)?
   
 9. Covid-19 pandēmija ir radījusi ārkārtējas sociālās un ekonomiskās sekas. Vai Eiropas Komisijai būtu jāparedz papildu ilgtermiņa pasākumi, lai stiprinātu darba tirgu noturību, aizsargātu darbvietas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu efektīvu sniegšanu vietējā un reģionālajā līmenī?
   

Aicinām jūs piedalīties šajā apspriešanā un atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem un jebkādus citus komentārus nosūtīt uz e-pasta adresi sedec@cor.europa.eu līdz 2020. gada 26. maijam.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Rakstiska apspriešanās ar ieinteresētajām personām par paziņojumu Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai
Līdzīgi pasākumi

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective