Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa 

event logo

Šogad pasākumā #EURegionsWeek, kas notiks 2023. gada 9.–12. oktobrī, tiks pulcēts lielāks skaits dalībnieku klātienes sesijās un izstāžu telpās Briselē.

Vēlaties piedalīties #EURegionsWeek? Ieskatieties tīmekļa vietnē .

Būsim ļoti priecīgi, ja piedalīsieties “Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā", kas notiek jau 21. reizi!​

Vēlreiz noskatieties 2022. gada Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas sesijas!

Saturs

Kā norisin​ās Eiropas ​​Reģionu un pilsētu nedēļa?

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa (#EURegionsWeek) ir lielākais ikgadējais reģionālajai politikai veltītais pasākums. Tas notiek reizi gadā un ilgst četras dienas. Reģioni un pilsētas tajā demonstrē savu spēju radīt izaugsmi un darbvietas, īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politiku un apliecina, ka vietējais un reģionālais līmenis ir svarīgs labai Eiropas pārvaldībai.

Kopš pirmās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas 2003. gadā šis pasākums ir kļuvis par unikālu komunikācijas un tīklošanās forumu, kurā piedalās reģionu un pilsētu pārstāvji, to skaitā politiķi, amatpersonas, eksperti un akadēmisko aprindu pārstāvji no visas Eiropas. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa ir palīdzējusi uzzināt, kā reģioni un pilsētas izmanto ES līdzekļus cilvēku ikdienas dzīves uzlabošanai.

Vairāk nekā 10 000 dalībnieku, tostarp vairāk nekā 1000 referentu, no visas Eiropas un trešām valstīm oktobrī piedalīsies plašā programmā, kurā paredzētas konferences, izstādes un tīklošanās pasākumi saistībā ar reģionālo un vietējo attīstību. Programma katru gadu tiek pielāgota konkrētajiem ES darba kārtības jautājumiem. Par dalību pasākumā nav jāmaksā.

Kāpēc reģion​​​iem un pilsētām ir vajadzīga sava nedēļa?

ES politikas īstenošanā parasti ir iesaistīti gan reģioni, gan pilsētas. ES reģionālās un vietējās pašvaldības ir atbildīgas par vienu trešdaļu publisko izdevumu (2100 miljardi EUR gadā) un divām trešdaļām publisko ieguldījumu (apmēram 200 miljardi EUR), kas bieži vien ir jāizmanto saskaņā ar ES tiesību normām.

Kāda ir šī p​​asākuma vēsture?

Eiropas Reģionu komiteja, kas ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja, 2003. gadā uzaicināja Briselē esošās vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvniecības Eiropas Savienībā iesaistīties kopējā Open Days iniciatīvā un visas vienlaikus atvērt savas durvis apmeklētājiem. Gadu gaitā šī iniciatīva ir izveidojusies par nozīmīgu gadskārtēju pasākumu, kurā iesaistās arī Eiropas Komisija un citi ieinteresētie dalībnieki. Kopš 2016. gada to pārdēvēja par Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu un no nosaukuma ir svītroti vārdi Open Days. Tas tika izdarīts tādēļ, lai izvairītos no sajaukšanas ar Atvērto durvju dienas pasākumiem, ko visas ES iestādes Briselē katru gadu rīko maijā, atzīmējot Eiropas dienu, un ar citiem līdzīgiem pasākumiem, kurus Komisijas pārstāvniecības šajā saistībā rīko dalībvalstīs.

Kas pa​​sākumu rīko?

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu kopīgi organizē Eiropas Reģionu komiteja (RK) un Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD). Gada sākumā, parasti janvārī, tiek publicēts uzaicinājums pieteikties partneriem. Pēc tam tiek izraudzīti partneri no visas Eiropas: reģioni un pilsētas, kas lielākoties ir sagrupēti tematiskās apvienībās (“reģionālās partnerībās"), uzņēmumi, finanšu iestādes, starptautiskas apvienības un akadēmiskas organizācijas. Partneriem ir jārīko semināri par kopīgu interešu tematiem, kas bieži vien ir saistīti ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu un citu ES programmu īstenošanu.

Kā tiek veidota pro​​gramma?

Programmu veido, pamatojoties uz galveno moto un vairākiem apakštematiem. Dažādas tās daļas organizē trīs partneru kategorijas: 1) reģioni un pilsētas; 2) ES institucionālie partneri; 3) uzņēmumi, finanšu iestādes un vietējās un Eiropas apvienības. ​

Kas apmeklē Eiropas ​​Reģionu un pilsētu nedēļu?

Dalībniekiem ir īpaša interese par reģionālo politiku un pilsētpolitiku, tātad vairumā gadījumu tās ir vietējā, reģionālā, valsts un ES līmeņa amatpersonas. Tipisks dalībnieks ir reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvis.

Kāda ir Eiro​pas Reģionu un pilsētu nedēļas ietekme?

Pasākuma ietekme tiek sistemātiski vērtēta jau kopš paša sākuma. Tā dalībnieki īpaši ir norādījuši, ka no ES iestādēm gūtā informācija viņiem ir bijusi noderīga ES līdzekļu profesionālai pārvaldībai un tīklu veidošanai ar kolēģiem no citām valstīm. Par pasākuma nozīmību liecina arī daudzo plašsaziņas līdzekļu klātbūtne. Lai atspoguļotu šo notikumu, no visas Eiropas Briselē jau vairākus gadus ierodas līdz pat 300 žurnālistu, kas pārstāv presi, radio, televīziju un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļus.

​Kā pieteik​​​ties partnera statusā?

Pieteikšanās parasti tiek izsludināta katru gadu janvāra beigās. Lai uzzinātu, kā pieteikties, ieskatieties Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas tīmekļa vietnē, partneriem veltītajā sadaļā.

Kā pieteikties da​​lībnieka statusā?

Plašāku informāciju par pasākuma dalībnieku reģistrāciju, kura sāksies vasarā, skatiet Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas tīmekļa vietnē.

Kā pieteikties infor​matīvā biļetena saņemšanai?

Pieteikties Eiropas Reģionu un pilsētu informatīvā biļetena saņemšanai.​


Notikušie pasākumi

Notikušie pasākumi​

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Skatīt vairāk

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Mediatēka

Opening Session

 

Skatīt vairāk

 • Opening Session
  Opening Session
 • Europe's cohesion: building together the future of the EU
  Europe's cohesion: building together the future of the EU
 • Europe's cohesion: making the EU deliver for people
  Europe's cohesion: making the EU deliver for people
 • Europe's cohesion: a key for social progress
  Europe's cohesion: a key for social progress
 • Good morning regions: episode #1
  Good morning regions: episode #1
 • Good morning regions: episode #2
  Good morning regions: episode #2
 • Good morning regions: episode #3
  Good morning regions: episode #3
 • Good morning regions: episode #4
  Good morning regions: episode #4
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Sekojiet mums

Kontaktinformācija

Kopīgot:
 
Back to top