Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Sveicināti Eiropas Reģionu komitejā!  

​Jaunais pilnvaru termiņš

RK locekļus un viņu aizstājējus ieceļ amatā uz RK pilnvaru termiņu — pieciem gadiem. Nākamais pilnvaru termiņš sākas 2020. gada 26. janvārī un ilgs līdz 2025. gada 25. janvārim. Jauna pilnvaru termiņa sākumā ir jāieceļ visi RK locekļi un jāatjaunina visas struktūras, tostarp Birojs, komisijas, darba grupas un starpreģionālās grupas. Pirmajā plenārsesijā Komitejas locekļi ievēlē jaunu priekšsēdētāju, jaunu priekšsēdētāja pirmo vietnieku un jaunu Biroju.

Īsumā par RK

Eiropas Reģionu komiteja ir ES reģionālo un vietējo pārstāvju asambleja. Kopš 1994. gada tās uzdevums ir Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā pārstāvēt reģionālās un vietējās pašvaldības un aizstāvēt to intereses. Tādējādi Eiropas Reģionu komiteja, strādādama savā mītnē Briselē, ir palīdzējusi veidot arvien ciešāku Eiropas tautu un teritoriju savienību, kurā lēmumi saskaņā ar subsidiaritātes principu tiek pieņemti pēc iespējas tuvāk vienkāršajiem Eiropas iedzīvotājiem.

RK locekļu loma

RK locekļi tiekas plenārsesijā Briselē, lai apspriestu un pieņemtu atzinumus, ziņojumus un rezolūcijas. Plenārsesijas diskusijās par jautājumiem, kas reģioniem un pilsētām ir īpaši svarīgi, aicina piedalīties arī Eiropas Parlamenta deputātus, Padomes un Eiropas Komisijas locekļus, kā arī ES prezidentvalsts pārstāvjus.

Eiropas Reģionu komitejas locekļi piedalās RK tematisko komisiju darbā un var tikt iecelti par ziņotājiem, lai izstrādātu atzinumus.

Members Village CoR.jpg

138. plenārsesija

2020. gada februāra plenārsesija būs Eiropas Reģionu komitejas septītā pilnvaru termiņa atklāšanas sesija, un to organizēs citādi nekā parastās plenārsesijas.

Pirmā daļa — 11. februāra pēcpusdiena — tiks veltīta oficiālajai Eiropas Reģionu komitejas (RK) izveidei, kā arī darba kārtības un vēlēšanu nolikuma apstiprināšanai.

Pēc tam sēdei būs pārtraukums, lai politiskās grupas un valstu delegācijas varētu tikties sagatavošanas sanāksmēs.

Trešdienas, 12. februāra, rīta pusē plenārsesija tiks veltīta priekšsēdētāja, priekšsēdētāja pirmā vietnieka, pārējo priekšsēdētāja vietnieku un citu Biroja locekļu ievēlēšanai.

Pēc RK jaunā Biroja pirmās sēdes plenārsesija atsāksies plkst. 14.30, un tajā notiks vairākas politiskas diskusijas, tostarp debates par konferenci par Eiropas nākotni, kurās piedalīsies par demokrātiju un demogrāfiju atbildīgā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Dubravka Šuica. Pilnsapulce apspriedīs arī turpmāk minētos atzinumus un rezolūcijas un balsos par tiem.

Jaunās komisijas tiks veidotas 13. februāra priekšpusdienā.​


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgi pasākumi

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges
Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/EMPLOYMENT-INVESTMENTS-MARCHE-REGION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Development opportunities to attract employment and investments in Marche Region
Development opportunities to attract employment and investments in Marche Region

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/COR-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

CoR-UK Contact Group meeting
CoR-UK Contact Group meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

From local to global: fostering women's leadership in a changing world
From local to global: fostering women's leadership in a changing world

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/NEW-CHAPTER-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

A new chapter for participatory democracy
A new chapter for participatory democracy