Publikācijas 

Papildinot savu locekļu veikto likumdošanas darbu, Eiropas Reģionu komiteja (RK) ik gadus sagatavo virkni digitālo publikāciju, sākot no vienkāršām skrejlapām un beidzot ar pilnkrāsu brošūrām. Šīs publikācijas ir paredzētas gan plašai sabiedrībai, gan vietējām un reģionālajām pašvaldībām. To mērķis ir palielināt informētību par būtiskām ES politikas norisēm un RK darbību.

Šīs RK brošūras tiek arī iespiestas, taču digitālā versijā tās atrodamas šajā vietnē.

Ir pieejama arī īpaša vietne, kas veltīta RK vizuālajai identitātei un logotipam.

Browse by year:​​​​​​ • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  Publicēšanas datums: 09/10/2020Temats: Green Deal
 • Europe. It is all of us!

  Europe. It is all of us!
  Publicēšanas datums: 03/09/2020Temats: Multi-level governance and devolution, Future of Europe, Territorial cohesion, Green DealAutors: Edited by Directorate for Communication of the European Committee of the Regions
  Pieejamās valodas (1)
  1. Deutsch(3.18 MB-PDF)Lejupielādēt
   Europa. Das sind wir alle!
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Kas ir Eiropas Reģionu komiteja (RK)?

  Kas ir Eiropas Reģionu komiteja (RK)?
  Publicēšanas datums: 30/07/2020Temats: Public administration
  Pieejamās valodas (23)
  1. English(796.34 KB-PDF)Lejupielādēt
   What is the European Committee of the Regions?
  2. Deutsch(338.72 KB-PDF)Lejupielādēt
   Was ist der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR)?
  3. български(339.9 KB-PDF)Lejupielādēt
   Какво представлява Европейският комитет на регионите (КР)?
  4. Čeština(333.41 KB-PDF)Lejupielādēt
   Co je Evropský výbor regionů (VR)?
  5. dansk(336.71 KB-PDF)Lejupielādēt
   Hvad er Det Europæiske Regionsudvalg (RU)?
  6. ελληνικά(345.76 KB-PDF)Lejupielādēt
   Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ);
  7. español(334.52 KB-PDF)Lejupielādēt
   ¿Qué es el Comité Europeo de las Regiones (CDR)?
  8. eesti(331.65 KB-PDF)Lejupielādēt
   Mis on Euroopa Regioonide Komitee (RK)?
  9. suomi(331.25 KB-PDF)Lejupielādēt
   Euroopan alueiden komitea (AK) pähkinänkuoressa
  10. français(335.48 KB-PDF)Lejupielādēt
   Le Comité européen des régions (CdR): de quoi s’agit-il?
  11. Gaeilge(334.78 KB-PDF)Lejupielādēt
   Cad é Coiste Eorpach na Réigiún?
  12. hrvatski(331.6 KB-PDF)Lejupielādēt
   Što je Europski odbor regija (OR)?
  13. magyar(336.01 KB-PDF)Lejupielādēt
   Mit kell tudni a Régiók Európai Bizottságáról (RB)?
  14. italiano(332.94 KB-PDF)Lejupielādēt
   Che cos'è il Comitato europeo delle regioni (CdR)?
  15. lietuvių(334.07 KB-PDF)Lejupielādēt
   Kas yra Europos regionų komitetas (RK)?
  16. Malti(336.78 KB-PDF)Lejupielādēt
   X’inhu l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)?
  17. Nederlands(334.05 KB-PDF)Lejupielādēt
   Wat is het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)?
  18. polski(336.91 KB-PDF)Lejupielādēt
   Czym jest Europejski Komitet Regionów (KR)?
  19. português(335.45 KB-PDF)Lejupielādēt
   O que é o Comité das Regiões Europeu (CR)?
  20. română(333.73 KB-PDF)Lejupielādēt
   Ce este Comitetul European al Regiunilor (CoR)?
  21. slovenčina(334.17 KB-PDF)Lejupielādēt
   Čo je Európsky výbor regiónov (VR)?
  22. slovenščina(330.64 KB-PDF)Lejupielādēt
   Kaj je Evropski odbor regij (OR)?
  23. svenska(333.59 KB-PDF)Lejupielādēt
   Vad är Europeiska regionkommittén (ReK)?
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam

  Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  Publicēšanas datums: 02/07/2020Temats: Climate change policy, Circular economy, Environment policy, Biodiversity, Migration, asylum and integration of migrants, Digital agenda, Future of Europe, Cohesion policy reform, Multi-level governance and devolution, REFIT and better law-making
  Pieejamās valodas (23)
  1. English(9.06 MB-PDF)Lejupielādēt
   Bringing Europe closer to people
  2. Deutsch(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  3. български(16.27 MB-PDF)Lejupielādēt
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  4. Čeština(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  5. dansk(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  6. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Lejupielādēt
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  7. español(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  8. eesti(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  9. suomi(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  10. français(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  11. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  12. hrvatski(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  13. magyar(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  14. italiano(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  15. lietuvių(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  16. Malti(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. Nederlands(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  18. polski(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  19. português(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  20. română(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  21. slovenčina(16.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  22. slovenščina(16.23 MB-PDF)Lejupielādēt
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  23. svenska(16.24 MB-PDF)Lejupielādēt
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis

  Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis
  Publicēšanas datums: 12/05/2020Temats: Public health, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Cohesion policy reform, EU annual budget, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesionAutors: European Committee of the Regions
 • The History of the Committee of the Regions

  The History of the Committee of the Regions
  Publicēšanas datums: 06/02/2020Temats: Agriculture, Rural development, EU communication policy, Fundamental rights and rule of law, Multi-level governance and devolution, Public administration, Subsidiarity and proportionality, Future of Europe, Cohesion policy reform, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy, Economic and Monetary Union (EMU), Europe 2020 Strategy, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Investment policy, Circular economy, Climate change policy, Covenant of Mayors, Development cooperation, Euro-Mediterranean Partnership, Eastern Partnership, Digital policy and connectivity, Equality, Social economy, Youth policy, Urban mobilityAutors: European Committee of the Regions
  Pieejamās valodas (1)
  1. français(2.41 MB-PDF)Lejupielādēt
   Histoire du Comité des régions
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
Kopīgot:
 
Back to top