Apmeklējiet citas ES iestādes!  

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Apmeklējiet pilsoniskās sabiedrības organizāciju namu un piedalieties interaktīvā sarunā. Iepazīstieties ar trim pārstāvības grupām — darba devēji, darba ņēmēji un dažādu interešu grupa (piemēram, profesionālās, kopienu un jaunatnes organizācijas, sieviešu tiesību un patērētāju tiesību aizsardzības grupas un vides aktīvisti) — un to, kā to tiesības tiek ievērotas Eiropas Savienībā.

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments ir Eiropas Savienības demokrātijas pamats, un tas pārstāv vairāk nekā 500 miljonus cilvēku. Uzziniet vairāk par Eiropas Parlamentu, apmeklējot to bez maksas, un iegūstiet informāciju jebkurā no 24 oficiālajām Eiropas Savienības valodām.

Apmeklējiet plenārsēžu zāli , kurā notiek debates, iepazīstieties ar Apmeklētāju centru Parlamentarium (un tā lomu spēli ) vai izstaigājiet Eiropas vēstures namu un uzziniet, kā Eiropas Parlaments darbojas un kāda ir tā ietekme Eiropā un ārpus tās.

Ieskatieties Eiropas Parlamenta apmeklējumu vietnē un meklējiet tajā informāciju par grupu lielumiem, darba laiku, rezervēšanas prasībām un vecuma ierobežojumiem, vai vienkārši ienāciet Eiropas stacijā Luksemburgas laukumā.

Eiropadome un Eiropas Savienības Padome                 

Apmeklētāju centrā jums ir iespēja ļauties unikālai sajūtai, paviesojoties “Dalībvalstu namā". Dinamiskā un interaktīvā veidā jūs varēsiet pārbaudīt savas zināšanas par abām iestādēm — Eiropadomi un Eiropas Savienības Padomi. Apmeklētāju centrs ir atvērts no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10.30 līdz 16.00. Ja vēlaties rezervēt apmeklējuma laiku, sīkāku informāciju atradīsiet šeit.     

Eiropas Komisija

Eiropas Komisijas Apmeklētāju centrs uzņem apmeklētāju grupas (ne mazāk kā 15 cilvēku sastāvā) un rīko prezentācijas un diskusijas par Komisijas kā Eiropas Savienības politikas izpildiestādes lomu.

Apmeklējumi ir jārezervē vismaz 10 nedēļas iepriekš, un tos var pielāgot attiecīgās grupas zināšanām un interesēm.

Kopīgot:
Saistītā informācija