Bijušo Eiropas Reģionu komitejas locekļu tīkls  

Bijušo locekļu tīkls ir jauna Eiropas Reģionu komitejas (RK) iniciatīva, kas paredzēta bijušajiem pilntiesīgajiem Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļiem un viņu aizstājējiem un kas piedāvā iespēju turpināt sekot līdzi RK politiskajam darbam un pasākumiem. Tas ir atvērts arī citām personām un RK labvēļiem, kas grib piedāvāt savu pieredzi un zināšanas RK darbības un Eiropas atbalstam.

Tīkla mērķis ir

 • ​palīdzēt Eiropas Reģionu komitejai izveidot kontaktus ar vietējām un reģionālajām padomēm un vienu miljonu vietējo un reģionālo politiķu visos ES reģionos;
 • palīdzēt popularizēt RK politiskās iniciatīvas;
 • informēt par Eiropas Savienības politiku, kas ietekmē vietējo un reģionālo līmeni;
 • izmantojot RK tīklus un darbības, nodot jūsu pieredzi un zināšanas ES līmeņa lēmumu pieņēmējiem;
 • atbalstīt jūsu centienus tuvināt Eiropu iedzīvotājiem.

Mēs piedāvājam

 • uzaicinājumus uz pasākumiem, tiešsaistē notiekošām tematiskām informatīvajām sesijām un augsta līmeņa politiskām debatēm;
 • informatīvas sanāksmes par jaunākajām norisēm ES politikas jomās, kas ietekmē vietējo un reģionālo līmeni;
 • personalizētu caurlaidi, kas ļauj iekļūt RK telpās Briselē un tās izmantot;
 • personalizētu RK informatīvo biļetenu un locekļiem paredzētu jaunu tiešsaistes lietotni;
 • atbalstu jūsu vietējām un reģionālajām iniciatīvām (piemēram, dialogiem ar iedzīvotājiem).

Jūs varat mūs atbalstīt,

 • plašākā lokā popularizējot RK politiskās iniciatīvas un priekšlikumus, kā arī vispārīgu informāciju par Eiropas Savienību;
 • iesaistoties savā reģionā vai pilsētā rīkotos vietējos pasākumos par ES jautājumiem;
 • ierosinot jaunas idejas vai iniciatīvas.​
​​
Kontaktinformācija: 

RK Protokola nodaļa – Apmeklētāju un bijušo locekļu dienests 
Tālr.: + 32 2 282 21 24/25 64

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: