Pievienojieties vēlētu jaunāka gadagājuma politiķu ( YEP ) kopienai! 

Programma “Vēlēti jaunāka gadagājuma politiķi” (2023) 

Vai esat politiķis(-e) ar ES vietējā vai reģionālā līmeņa mandātu, turklāt dzimis(-usi) pēc 1983. gada 1. janvāra? Vai meklējat iespējas veidot kontaktus, dalīties paraugpraksē, iegūt informāciju par ES tiesību aktiem un ES finansējuma iespējām, iesaistīties Eiropas Reģionu komitejas darbā, tikties un diskutēt ar RK locekļiem un citiem vietējā, reģionālā un Eiropas līmeņa politiķiem? Aicinām Jūs pieteikties dalībai Vēlētu jaunāka gadagājuma politiķu (YEP) tīklā!

Turpinājumā atradīsiet visu informāciju par 2023. gada YEP programmu, kurai varat pieteikties līdz 2023. gada 10. aprīlim.

Saturs

Kurš?

Varat pieteikties, ja

 • esat ievēlēts(-a) tiešās vispārējās vēlēšanās reģionālajā vai vietējā līmenī kādā Eiropas Savienības dalībvalstī vai ES kandidātvalstī,
 • esat dzimis(-usi) pēc 1983. gada 1. janvāra,
 • neesat ne RK loceklis(-e), ne aizstājējs(-a),
 • jums ir labas angļu valodas zināšanas,
 • līdz 2023. gada 10. aprīlim aizpildīsiet un iesniegsiet pieteikuma veidlapu.

Kandidātus(-es) atlasīs, pamatojoties uz pieteikuma kvalitāti un gādājot par līdzsvaru no dzimumu, reģionālās un vietējās pārstāvības, politiskās piederības un valstspiederības viedokļa.

Tiks izskatīti tikai angļu vai franču valodā iesniegti pieteikumi.

Kāpēc?

 • Lai veidotu kontaktus gan ar pārējiem vēlētiem jaunāka gadagājuma politiķiem no visas ES, gan ar citiem vietējā, reģionālā, valstu un Eiropas līmeņa politiķiem,
 • lai dalītos paraugpraksē ar citiem vietējiem un reģionālajiem politiķiem, izmantojot platformu YEPcommunity.eu,
 • lai izprastu iespējas, ko ES piedāvā vietējām un reģionālajām kopienām,
 • lai Eiropas likumdošanas procesā varētu paust ES pašvaldību viedokli,
 • lai dotu ieguldījumu ES politikas veidošanā,
 • lai uzlabotu savu atpazīstamību Eiropas aprindās.

Izvēlētajiem gados jaunajiem politiķiem būs iespēja arī piedalīties dažādos komunikācijas pasākumos, kas saistīti ar YEP programmu.

Kas?

Programma ir veidota, pamatojoties uz trim tematiem.

1. Jauna sadaļa ES demokrātijai

Programma YEP palīdzēs Jums veidot saiknes starp savu pilsētu vai reģionu un Eiropas Savienību. Tā piedāvās Jums idejas, kā veicināt līdzdalības demokrātiju, un palīdzēs rast veidus, kā iesaistīt jauniešus demokrātiskā diskusijā un vietējā pilsoniskajā dzīvē.

2. Klimata un enerģētikas krīzes risināšana

Šajā jomā programma YEP jums palīdzēs dziļāk izprast Eiropas zaļo kursu, ļaus iedvesmot citus un iedvesmoties pašam(-ai) no pārējo vēlēto jaunāka gadagājuma politiķu, RK locekļu un citu politiķu projektiem. Jūs uzzināsiet arī, kā palīdzēt Eiropas Savienībai sasniegt klimata pārmaiņu mazināšanas un oglekļneitralitātes mērķus.

3. Kohēzijas politikas nākotne

Programma YEP ļaus gūt informāciju par problēmām un iespējām, ko piedāvā Eiropas kohēzijas politika. Piemēram, Jūs uzzināsiet par finansējuma iespējām vietējām un reģionālajām pašvaldībām, par iedvesmojošiem novatoriskiem projektiem, ar kuriem atbalstīt ES reģionu attīstību, un par organizācijām, kas palīdz vietējām pašvaldībām izstrādāt un īstenot savas idejas. 

Sanāksmes ir plānotas angļu valodā.

Kad?

2023. gada programma YEP ilgs līdz 2024. gada pavasarim, un pasākumi ir paredzēti visa gada garumā. Daži no tiem ir obligāti.

Pēc tam Jūs kļūsiet par absolventu(-i), un Jūs uzaicinās uz turpmākiem pasākumiem.

Lūk, provizorisks 2023. gada pasākumu saraksts. Ņemiet vērā, ka datumi vēl var mainīties.

Vēlāk var tikt pievienoti vēl citi pasākumi/sarīkojumi. Par to Jūs laikus informēs:

 • regulāras tīklošanās sesijas,
 • RK komisiju sanāksmju un plenārsesiju apmeklējums,
 • dalība sabiedriskajās apspriešanās,
 • 16. maijā: ievadsanāksme – tiešsaistē – obligāta,
 • jūnijā: mācību sesija “Jauna sadaļa ES demokrātijā” – obligāta,
 • 26. un 27. jūnijā: ES publiskās komunikācijas konference “EuroPCom”,
 • septembrī: mācību sesija “Klimata un enerģētikas krīžu risināšana” – obligāta,
 • 9.–12. oktobrī: 21. reizi rīkotā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa, YEP sesija – obligāta,
 • novembrī: mācību sesija “Kohēzijas politikas nākotne” – obligāta.

Kur?

Pasākumi notiks tiešsaistē un RK telpās Briselē. Jūs savlaicīgi informēs par apmeklējuma kārtību. 

Kā?

Lai pieteiktos, Jums angļu vai franču valodā jāaizpilda šī veidlapa:

Pieteikties dalībai YEP kopienā

Cik?

Par piedalīšanos tiešsaistes pasākumos un sarīkojumos dienas nauda netiek piešķirta.

Ja pasākumā ir nepieciešama fiziska klātbūtne Briselē, RK var

 • atlīdzināt ceļa izdevumus,
 • izmaksāt vienotas likmes dienas naudu par katru uzturēšanās reizi, ja tiek uzrādīts pierādījums par nakšņošanu sanāksmes norises vietā.

Ceļa izdevumu atlīdzināšana un dienas naudas izmaksa ir atkarīga no pieejamā budžeta. 

Par dalībnieku galīgo atlasi YEP programmai un tādiem pasākumiem, kuru resursi ir ierobežoti, atbild RK politiskās grupas.

Kontaktinformācija

Komunikācijas direkcijas darba grupa “Programma         YEP        ”
Kopīgot:
 
Back to top