Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību (EER)  
Award 2021

“Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” (EER) ir projekts, kas ļauj apzināt un apbalvot tos ES reģionus, kuri neatkarīgi no to lieluma, labklājības līmeņa un kompetencēm īsteno izcilu un novatorisku stratēģiju uzņēmējdarbības veicināšanas jomā. Reģioniem, kuru nākotnes redzējums ir vispārliecinošākais, vistālredzīgākais un visdaudzsološākais, attiecīgajā gadā piešķir goda nosaukumu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”.

VER ženklas sukurtas bendradarbiaujant su Europos Komisija. Jį remia ES lygmens suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacija Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija „SME United“, Europos pramonės ir prekybos rūmų asociacija „Eurochambres“​, organizācija „Social Economy Europe“ ir Europos regioninės plėtros agentūrų asociacija EURADA. Projektā var iesaistīties arī citas organizācijas, kas vēlas sekmēt tā mērķu sasniegšanu.


“EER 2020” balva piešķirta šādiem reģioniem: Gdaņskai un Pomožes vojevodistei (Polija), Gēteborgas ekonomikas reģionam (Zviedrija) un Navarras reģionam (Spānija).

Vairāk informācijas par apbalvotajiem reģioniem var atrast paziņojumā presei.

 

Pieteikšanās kārtība

Kritēriji

 • Pieteikumu var iesniegt jebkura dalībvalstu teritorija un pilsēta, kā arī tādas pārrobežu teritorijas, kurām ir juridisks statuss, tādas kā ETSG un Eiroreģioni.
 • Politiskā līmeņa pilnvaru esamība (tām nav noteikti jābūt leģislatīvām pilnvarām).
 • Spēja īstenot visaptverošu uzņēmējdarbības redzējumu.
 • Lielums, labklājības līmenis un kompetences netiek ņemtas vērā.
 • Pieteikties var teritorijas, kas jau uzrāda labus rezultātus, un tās, kuras apņēmušās īstenot nepieciešamās pārmaiņas.

Īpaši tiks gaidīti pārrobežu reģionu pieteikumi.

Nepieciešamie dokumenti
 • Pieteikuma veidlapa
 • Faktu lapa par pieteikuma iesniedzēju teritoriju
 • Pārskats par reģiona politisko redzējumu
 • Apraksts par pārvaldības mehānismu, kas paredzēts EER pasākumu efektīvai īstenošanai
 • Rīcības plāns
 • Komunikācijas plāns
 • Politiskās apņemšanās deklarācija, kurā jāparāda, ka teritoriālās vienības EER stratēģija ir apstiprināta attiecīgajā politiskajā līmenī (piemēram, reģionālajā asamblejā, reģiona valdībā vai citās attiecīgi pilnvarotās politiskajās struktūrās).
Pieteikšanās procedūra

Pieņemot lēmumu, žūrija ņem vērā:

 • katra pieteikuma iesniedzēja budžetu, īpašās strukturālās vai teritoriālās problēmas un ekonomiskās sākumpozīcijas
 • vispārējo EER kandidāta redzējuma plānu

Lai iegūtu plašāku informāciju par pieteikuma iesniegšanu, aicinām iepazīties ar nākamajā nodaļā norādītajiem dokumentiem.

Dokumenti (EER 2022. gada balva)

EER žūrija

 

Kontaktpersona:

Piotr Zajączkowski
Reģionu komiteja
Tālr.: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: