Eiropas alianse “Pilsētas un reģioni Ukrainas atjaunošanai” 

Eiropas aliansi “Pilsētas un reģioni Ukrainas atjaunošanai” izveidoja Reģionu komiteja un tās partneri, tostarp ES un Ukrainas vietējo un reģionālo pašvaldību apvienības, lai koordinētu savus kopīgos centienus Ukrainas atveseļošanas un atjaunošanas atbalstam.

Alianse tika izveidota pēc prezidenta V. Zelenska aicinājuma, un tās darbība tika uzsākta Reģionu komitejas 150. plenārsesijā, septiņas dienas pēc tam, kad Ukraina saņēma ES kandidātvalsts statusu.

Alliance Insight [pdf]

Saturs

Uzdevumi

Krievijas karš pret Ukrainu ir piespiedis miljoniem ukraiņu pamest savas mājas, iznīcinājis simtiem pilsētu un ciematu un turpina izraisīt postījumus Ukrainas reģionos.

Lai arī ES un tās vietējās un reģionālās pašvaldības turpinās sniegt ārkārtas palīdzību, ir arī svarīgi apvienot spēkus, lai atbalstītu Ukrainas atveseļošanu un atjaunošanu gan šodien, gan pēc kara.

Reģionu komiteja kopā ar ES un Ukrainas vietējo un reģionālo pašvaldību partnerapvienībām ir izveidojusi Eiropas aliansi “Pilsētas un reģioni Ukrainas atjaunošanai”, kas apvienos arī ES un Ukrainas pilsētas un reģionus un to nacionālās pārstāvības apvienības. Alianse tika izveidota, lai

 • koordinētu kopīgus centienus ar Eiropas Savienības pilsētām un reģioniem, kas ir gatavi izmantot resursus, lai atbalstītu efektīvu un ilgtspējīgu Ukrainas atjaunošanu;
 • turpinātu veicināt savu galveno partneru kontaktus un sadarbību ar ES iestādēm un Ukrainas atjaunošanas platformā, kā arī kontaktus un sadarbību starp ES un Ukrainas vietējām un reģionālajām pašvaldībām un apvienībām;
 • sniegtu informāciju un atgriezenisko saiti ES iestādēm un Ukrainas atjaunošanas platformai un veicinātu politisko dialogu ar vietējo un reģionālo līmeni, kas atbalsta atjaunošanas centienus;
 • veicinātu iespējas sniegt zināšanas par spēju veidošanu, labu pārvaldību un tehnisko palīdzību Ukrainas pilsētām un reģioniem.

Principi

Alianse aicina atjaunot Ukrainu saskaņā ar šādiemprincipiem:

 • nelokāmi atbalstīt Ukrainas teritoriālo integritāti un tiesības aizstāvēt savu suverenitāti;
 • veicināt tālāku integrāciju Eiropā un Ukrainas vietējo un reģionālo pašvaldību piekļuvi Eiropas tīkliem;
 • uzlabot iespējas vietējām pašvaldībām uzņemties vadošu lomu atveseļošanā un atjaunošanā kopā ar Ukrainas centrālo valdību, ES un citiem starptautiskajiem partneriem;
 • veidot atjaunošanas stratēģiju, kuras pamatā ir integrēta plānošana teritoriālā līmenī, izmantojot sistēmiskas pieejas ilgtspējīgām, zaļām, viedām un iekļaujošām teritorijām un pamatojoties uz principu “atjaunot uzlabojot”;
 • balstīties uz Eiropas vietējo pašvaldību hartas principiem, saskaņā ar (Ukrainas) Valsts reģionālās attīstības stratēģiju 2021.–2027. gadam un tās plānoto pārskatīšanu un pilnveidi, kā arī uz Ukrainā pastāvošo decentralizācijas regulējumu;
 • veicināt Ukrainas lauku vides attīstību un modernizāciju, jo tas ir svarīgs Ukrainas panākumu elements;
 • veltīt lielu uzmanību labas vietējās/reģionālāspārvaldības uzlabošanai, tostarp pārredzamībai, korupcijas apkarošanai, vietējo mediju brīvības aizsardzībai un e-pārvaldes veicināšanai;
 • veicināt vietējās un reģionālās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju.

Šos principus būs iespējams īstenot tikai tad, ja vietējais un reģionālais līmenis kļūs par stūrakmeni Ukrainas atjaunošanas centienos.

Darbības

Alianse aicina:

 • paredzēt vienkāršu iesaistes mehānismu, kas ļautu ES/ Eiropas pašvaldībām/reģioniem/apvienībām palīdzēt Ukrainas kolēģiem atjaunošanas centienos;
 • īstenot vienādranga un mērķsadarbībasprogrammu, lai stiprinātu spēju veidošanu un praktisko zināšanu apmaiņu, tam paverot vienādas iespējas;
 • piešķirt pietiekamus resursus, lai veicinātu mērķsadarbības partnerības starp ES un Ukrainu;
 • izmantot iekļaujošu pieeju, kas apvieno pilsētas, mazpilsētas, ciematus, kopienas un reģionus, saglabājot saskaņotību ar to, kas līdz šim ir izmantots Ukrainas ilgtspējīgai teritoriālajai attīstībai (Ukrainā un ES);
 • stingri apņemties veicināt vietējo/reģionālo pašpārvaldi,labu pārvaldību un vietējo demokrātiju;
 • izmantot efektīvu daudzlīmeņu pārvaldības sistēmu, kas balstīta uz ESAO principiem par publiskajiem ieguldījumiem visospārvaldības līmeņos.

Alianse aicina tādus partnerus kā EIB, ERAB, ESAO un Eiropas Padomes Attīstības banku rast risinājumus ciešākai sadarbībai ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, lai palīdzētu veidot pārticīgu un ilgtspējīgu Ukrainas nākotni un stiprinātu vietējo demokrātiju un ES kopīgās vērtības.

Alianse aicina cieši sadarboties ar nākamajām ES Padomes prezidentvalstīm, lai nodrošinātu vietējo un reģionālo pasākumu saskaņotu koordināciju ar ES dalībvalstīm.

Pievienošanās

Alianse ir atvērta sadarbībai, un tā aicina vietējās un reģionālās pašvaldības un to apvienības no visas Eiropas iesaistīties centienos atbalstīt Ukrainas atjaunošanu. Ja vēlaties pievienoties aliansei, aicinām sazināties ar: SupportUkraine@cor.europa.eu

​​​

Jaunākās ziņas

Mediatēka

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Skatīt vairāk

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontaktinformācija

Kopīgot:
 
Back to top