Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju alianse 

Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju alianse sāka darboties 2020. gadā. Šīs iniciatīvas mērķis ir uzlabot to Eiropas pilsoņu dzīvi, kuri dzīvo ES pierobežas reģionos.

Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju alianses ieinteresētās personas ir vairākas:

 • Eiropas Reģionu komiteja
 • Eiropas Pierobežas reģionu asociācija (AEBR)
 • Pārrobežu sadarbības delegācija (MOT)
 • Centrāleiropas Pārrobežu iniciatīvu dienests (CESCI)

Saturs

ES pierobežas reģioni​

Iekšējie pierobežas reģioni aptver 40 % no ES teritorijas, un tajos dzīvo 30 % no ES iedzīvotājiem (150 miljoni cilvēku) — viņu vidū ir gandrīz 2 miljoni robežšķērsojošu darba ņēmēju. Kopš ir izveidots vienotais tirgus un Šengenas zona, pierobežas reģionos ir radītas daudzas jaunas iespējas, un daudzviet šie reģioni vairs nav perifērija, bet gan ir kļuvuši par izaugsmes vietām.

Problēmas, kas sarežģī dzīvi pierobežas reģionos

Šķēršļu joprojām ir daudz. Pierobežas reģionu iedzīvotājiem ikdiena joprojām sagādā grūtības; tādas var rasties darba meklējumos, veselības aprūpes pieejamībā, saistībā ar ikdienas pārvietošanos vai ar administratīvo problēmu pārvarēšanu. Arī uzņēmumi saskaras ar šķēršļiem, kas kavē to izaugsmi, un vietējām un reģionālajām pašvaldībām joprojām ir grūti veidot ciešāku pārrobežu sadarbību, piemēram, pārrobežu sabiedrisko pakalpojumu jomā.

Šīs problēmas ir kļuvušas vēl redzamākas Covid-19 krīzes laikā, kad pēc desmitgadēm ilgušas brīvas pārvietošanās pēkšņi robežas tika slēgtas; tas radīja lielas grūtības pierobežas reģionu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, un tam bija milzums negatīvu saimniecisko un sociālo seku. Tādēļ ir ļoti svarīgi šos šķēršļus pārvarēt, lai varētu izmantot iespējas, ko iedzīvotājiem un uzņēmumiem dod atvērtas robežas, un veikt šajā nolūkā vajadzīgos pasākumus, kā arī panākto saglabāt pat krīzes situācijā.

Pastiprināta sadarbība

No otras puses, jānorāda, ka krīze ir rosinājusi arī dažāda veida sadarbību un atklājusi pārrobežu savstarpējo atkarību un solidaritāti, kas tagad jāorganizē un jāstiprina ar Eiropas un valstu publiskās politikas palīdzību, ievērojot visas pārrobežu reģionu īpatnības.

Deklarācija un rezolūcija par pārrobežu sadarbību​

​Labajā ​pusē ir iespējams izlasīt Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju alianses deklarāciju “Pārrobežu reģioni rītdienas Eiropas centrā", uz kuras pamata RK plenārsesijā 2021. gada 1. jūlijā ir pieņemta rezolūcija “Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne".

Rezolūcija ir tapusi, pamatojoties uz neskaitāmam debatēm, apspriedēm ar ieinteresētajām personām un sabiedriskajām apspriešanām, kas notika no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam, un tajā izklāstīti konkrēti alianses un RK priekšlikumi saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni.

Dokumenti

 • Declaration

  Pieejamās valodas (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)Lejupielādēt
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)Lejupielādēt
  3. Čeština(307.59 KB-PDF)Lejupielādēt
  4. dansk(19.96 KB-PDF)Lejupielādēt
  5. Nederlands(111.67 KB-PDF)Lejupielādēt
  6. English(18.68 KB-PDF)Lejupielādēt
  7. eesti(100.88 KB-PDF)Lejupielādēt
  8. suomi(19.09 KB-PDF)Lejupielādēt
  9. français(301.52 KB-PDF)Lejupielādēt
  10. Deutsch(110.58 KB-PDF)Lejupielādēt
  11. ελληνικά(288.63 KB-PDF)Lejupielādēt
  12. magyar(299.6 KB-PDF)Lejupielādēt
  13. italiano(20.42 KB-PDF)Lejupielādēt
  14. lietuvių(299.88 KB-PDF)Lejupielādēt
  15. Malti(310.03 KB-PDF)Lejupielādēt
  16. polski(308.73 KB-PDF)Lejupielādēt
  17. português(20.59 KB-PDF)Lejupielādēt
  18. română(297.83 KB-PDF)Lejupielādēt
  19. SR(293.64 KB-PDF)Lejupielādēt
  20. slovenčina(310.85 KB-PDF)Lejupielādēt
  21. slovenščina(288.3 KB-PDF)Lejupielādēt
  22. español(19.42 KB-PDF)Lejupielādēt
  23. svenska(19.13 KB-PDF)Lejupielādēt
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)Lejupielādēt
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. Čeština(127.85 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce
  4. dansk(127.34 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde
  5. Nederlands(123.63 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  6. English(131.55 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  7. eesti(118.51 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik
  8. suomi(122.01 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"
  9. français(95.28 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  10. Deutsch(122.03 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  11. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  12. magyar(125.53 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  13. italiano(123.66 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  14. lietuvių(125.45 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis
  15. Malti(128.19 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  16. polski(125.98 KB-DOCX)Lejupielādēt
   REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej
  17. português(121.13 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  18. română(124 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  19. slovenčina(119.64 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce
  20. slovenščina(114.23 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja
  21. español(123.22 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  22. svenska(119.13 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
Kopīgot:
 
Back to top