Apspriedes 

Saturs

Apspriedes ar ieinteresētajām personām tiek rīkotas, lai nodibinātu saikni starp ziņotājiem un dažādu ieinteresēto pušu, piemēram, vietējo un reģionālo pašvaldību apvienību un vietējo vai reģionālo iestāžu, pārstāvjiem. Iesaistītās ieinteresētās personas apspriešanās laikā pauž viedokļus ziņotājam, kurš var nolemt tos ņemt vērā atzinuma projektā.

Apspriedes ar ieinteresētajām personām Eiropas Reģionu komiteja rīko pēc ziņotāju, kas gatavo atzinuma projektus komisiju sanāksmēm, pieprasījuma. Ar apspriežu grafiku varat iepazīties zemāk.

Gaidāmās apspriedes

Notikušās apspriedes

Kopīgot :
 
Back to top