Kohēzijas alianse 

Eiropas Reģionu komiteja ir ievēlēto Eiropas Savienības vietējo un reģionālo līderu asambleja. Tā nodrošina visu Eiropas Savienības teritoriju, reģionu, pilsētu un vietējo pašvaldību institucionālo pārstāvību. 2024. gada 9.–10. martā aprit 30. gadadiena kopš pirmās plenārsesijas, kurā ar uzrunu uzstājās Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jacques Delors. Mūsu galvenā ēka ir nosaukta viņa vārdā.

2022. gadā Kohēzijas alianse (Alianse) uzsāka jaunu mobilizācijas posmu, lai stiprinātu kohēzijas politiku. 2024. gada martā, 10. Eiropas Reģionu un pilsētu samitā, tā nāca klajā ar KOPĪGU AICINĀJUMU Eiropas Savienības iestādēm un valstu valdībām, lai kohēzijas politiku saglabātu kā ES attīstības modeļa pamatu arī nākamajā desmitgadē. Aicinājumā, kas ir pieejams parakstīšanai, norādīts, cik svarīgi ir saglabāt kohēzijas politiku kā galveno ES budžeta ilgtermiņa un decentralizēto ieguldījumu politiku laikposmam pēc 2027. gada.


Sīkāk par Aliansi

Saturs

Kas ir Kohēzijas alianse?

2017. gada oktobrī Eiropas Reģionu komiteja un vadošās Eiropas pilsētu un reģionu apvienības izveidoja Kohēzijas aliansi (#CohesionAlliance). Kopš brīža, kad Alianse uzsāka darbību, tā ir pulcējusi vienkop vairāk nekā 12 000 individuālu parakstītāju, reģionu, pilsētu un apgabalu, reģionālo un vietējo pašvaldību apvienību, Eiropas Parlamenta deputātu un ES nozaru apvienību.

Jaunie ārkārtas apstākļi – Covid-19 pandēmija, Krievijas karš pret Ukrainu un pašreizējā klimata krīze – lika dalībniekiem 2022. gadā aizsākt jaunu posmu Alianses darbībā, parakstot deklarāciju, kurā atkārtoti apliecināta apņemšanās stiprināt kohēzijas politiku un gādāt, lai tā atbilstu jaunajiem Eiropas Savienības uzdevumiem.

Šodien – pirms izšķirošajām sarunām par nākamo ES budžetu – #CohesionAlliance ir vēl stingrāk pārliecināta par to, ka ir vajadzīga spēcīga kohēzijas politika.

“Atjaunināta kohēzijas politika pēc 2027. gada – politika, kas nevienu neatstāj novārtā” ir nosaukums uzaicinājumam, kas tika izsludināts 10. Eiropas Reģionu un pilsētu samitā Monsā (Beļģijā), lai atkārtoti apstiprinātu, ka visas teritorijas ir svarīgas neatkarīgi no tā, vai tās atrodas bagātākās vai nabadzīgākās valstīs.

Ikviens, kurš ir par spēcīgāku kohēzijas politiku, kas balstīta uz teritoriālām vajadzībām un joprojām ir pieejama visiem reģioniem, tiek aicināts parakstīt KOPĪGO AICINĀJUMU. Alianse mudina ES iestādes un valstu valdības izstrādāt visaptverošu ES programmu, kuras centrā būtu sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana.

Kopīgais aicinājums “Atjaunināta kohēzijas politika pēc 2027. gada – politika, kas nevienu neatstāj novārtā”

Kohēzijas politika vieno un satur kopā Eiropu; tā spēj mobilizēt un iesaistīt ikvienu ceļā uz labāku dzīves kvalitāti visiem.

Tāpēc aicinām ES daudzgadu finanšu shēmā laikposmam pēc 2027. gada kohēzijas politiku arī turpmāk saglabāt kā ES attīstības modeļa un decentralizētas ilgtermiņa investīciju politikas pīlāru, kura pamatā ir šādi principi.

1.Politika, kas pieejama visiem reģioniem, pilsētām un pašvaldībām.

2.Politika, kas palīdz stiprināt sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju jaunajā zaļā kursa rūpniecības politikā un ES stratēģisko autonomiju.

3.Politika, kuras pamatā ir tāds vispārējs mērķis kā taisnīga pārkārtošanās: pārkārtošanās virzība uz klimatneitralitāti ietekmēs katru atsevišķu teritoriju neatkarīgi no tās īpatnībām. Mēs aicinām nākt klajā ar tādu atjauninātu kohēzijas politiku laikposmam pēc 2027. gada, kas atbalsta individuāli pielāgotus risinājumus, pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās principiem, un kas ir pieejama visiem reģioniem visā Eiropā.

4.Politika, kas balstīta uz vietējiem risinājumiem: teritoriju daudzveidība Eiropas Savienībā ir priekšrocība.

5.Politika, kuras pamatā ir tās zelta principi: dalīta pārvaldība, pastiprināta partnerība ar visām sabiedrības grupām, daudzlīmeņu pārvaldība, kas balstīta uz patiesu dialogu starp vietējām, reģionālajām, valstu un ES iestādēm.

6.Politika, kuras pamatā ir jauna uzticēšanās starp dažādiem ES pārvaldības līmeņiem.

7.Politika, kas stiprina teritoriālo sadarbību un atbalsta teritoriālo inovāciju un demokrātiju.

8.“Nekaitēt kohēzijai”: visām ES politikas jomām ir jāatbalsta ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana.

Lasīt visu tekstu

PARAKSTIET AICINĀJUMU!

Stāsti

Zīmolrades pamatnostādnes un rīkkopa 

Šeit vienkopus atradīsiet visus #CohesionAlliance dokumentus un attēlus, kas jums palīdzēs komunikācijā par ES kohēzijas politiku.​


Mediatēka

EU is Cohesion: adapting wine production to climate change, on both sides of the Pyrenees

 

Skatīt vairāk

 • EU is Cohesion: adapting wine production to climate change, on both sides of the Pyrenees
  EU is Cohesion: adapting wine production to climate change, on both sides of the Pyrenees
 • EU is Cohesion: Grande Halle – a project of urban revitalization in Molenbeek
  EU is Cohesion: Grande Halle – a project of urban revitalization in Molenbeek
 • Cohesion at its best – Regions&Cities stories
  Cohesion at its best – Regions&Cities stories
 • EU is Cohesion: Zinneke - circular renovation, social inclusion and one big parade!
  EU is Cohesion: Zinneke - circular renovation, social inclusion and one big parade!
 • EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
  EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
 • EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
  EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
 • EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
  EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
 • Cohesion videos serie
  Cohesion videos serie
 • More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
  More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
 • Cohesion Alliance - Join us for a strong cohesion policy!
  Cohesion Alliance - Join us for a strong cohesion policy!
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Podcasts

Episode 10: Unhitching the coal engine from the Just Transition Train

 

How can EU funds turn coal into green gold? Meet the alchemists of the Just Transition Fund Marta Wnuk from the European Commission and Dariusz Stankiewicz Dariusz from the Polish region of Silesia.

In this week's episode of Regio Waves, follow Fiorella Lavorgna on her trip to Poland, where she uncovers the challenge of phasing out coal-mining while protecting the miners.​​Skatīt vairāk

 • Episode 10: Unhitching the coal engine from the Just Transition Train
  Episode 10: Unhitching the coal engine from the Just Transition Train
 • Episode 9: Growing pains and Cohesion policy
  Episode 9: Growing pains and Cohesion policy
 • Episode 8: OK Doomer: cooling the green transition
  Episode 8: OK Doomer: cooling the green transition
 • #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
  #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
 • Episode 7: Border regions: the final frontier of cooperation
  Episode 7: Border regions: the final frontier of cooperation
 • #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
  #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
 • Episode 6: Fund thy Neighbour: EU Support for Ukraine
  Episode 6: Fund thy Neighbour: EU Support for Ukraine
 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"

Dokumenti

 • Joint Call: A renewed Cohesion Policy post-2027 that leaves no one behind

  Pieejamās valodas (18)
  1. български(178.6 KB-PDF)Lejupielādēt
   Съвместен призив от Алианса за сближаване - Обновена политика на сближаване за периода след 2027 г., при която никой да не бъде изоставен
  2. Deutsch(254.43 KB-PDF)Lejupielādēt
   Gemeinsamer Aufruf - Eine erneuerte Kohäsionspolitik nach 2027, bei der niemand zurückgelassen wird
  3. español(174.28 KB-PDF)Lejupielādēt
   Llamamiento conjunto - Una política de cohesión renovada para el período posterior a 2027 que no deje a nadie atrás
  4. eesti(244.16 KB-PDF)Lejupielādēt
   Ühine üleskutse - Uuendatud 2027-järgne ühtekuuluvuspoliitika, milles kedagi ei jäeta kõrvale
  5. français(274.84 KB-PDF)Lejupielādēt
   Joint Call: Une politique de cohésion post 2027 renouvelée pour ne laisser personne sur le bord du chemin
  6. hrvatski(172.52 KB-PDF)Lejupielādēt
   Zajednički poziv Saveza za koheziju - Obnovljena kohezijska politika nakon 2027. u kojoj nitko nije zapostavljen
  7. italiano(173.32 KB-PDF)Lejupielādēt
   Appello congiunto - Una politica di coesione rinnovata post-2027 che non lasci indietro nessuno
  8. English(243.35 KB-PDF)Lejupielādēt
  9. Nederlands(174.58 KB-PDF)Lejupielādēt
   Gezamenlijke oproep - Een vernieuwd cohesiebeleid voor de periode na 2027 waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten
  10. polski(176.26 KB-PDF)Lejupielādēt
   Wspólny apel Sojuszu na rzecz Spójności - Wspólny apel Sojuszu na rzecz Spójności
  11. português(175.14 KB-PDF)Lejupielādēt
   Apelo conjunto da Aliança pela Coesão - Uma política de coesão renovada pós-2027 que não deixe ninguém para trás
  12. română(247.88 KB-PDF)Lejupielādēt
   Apel comun : O politică de coeziune reînnoită după 2027, care nu lasă pe nimeni în urmă
  13. slovenčina(175.5 KB-PDF)Lejupielādēt
   Spoločná výzva - Obnovená politika súdržnosti po roku 2027, pri ktorej sa na nikoho nezabudne
  14. svenska(173.82 KB-PDF)Lejupielādēt
   Gemensamt upprop - En förnyad sammanhållningspolitik efter 2027 som inte lämnar någon utanför
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Cohesion Alliance Survey on the future of Cohesion Policy - Results

 • Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Lejupielādēt
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. English(702.78 KB-PDF)Lejupielādēt
  3. Deutsch(717.17 KB-PDF)Lejupielādēt
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  4. español(797.76 KB-PDF)Lejupielādēt
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  5. eesti(692.18 KB-PDF)Lejupielādēt
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  6. français(702.98 KB-PDF)Lejupielādēt
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  7. hrvatski(761.4 KB-PDF)Lejupielādēt
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  8. italiano(690.17 KB-PDF)Lejupielādēt
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  9. Nederlands(699.67 KB-PDF)Lejupielādēt
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  10. polski(705.64 KB-PDF)Lejupielādēt
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  11. português(699.2 KB-PDF)Lejupielādēt
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  12. română(798.76 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  13. slovenčina(704.46 KB-PDF)Lejupielādēt
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  14. svenska(704.04 KB-PDF)Lejupielādēt
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  15. Čeština(702.44 KB-PDF)Lejupielādēt
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  16. dansk(704.37 KB-PDF)Lejupielādēt
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  17. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Lejupielādēt
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  18. suomi(690.19 KB-PDF)Lejupielādēt
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  19. magyar(767.03 KB-PDF)Lejupielādēt
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  20. lietuvių(703.45 KB-PDF)Lejupielādēt
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  21. Malti(711.8 KB-PDF)Lejupielādēt
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  22. slovenščina(690.5 KB-PDF)Lejupielādēt
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Joint observations of the #CohesionAlliance towards the 8th Cohesion Report

 • Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Lejupielādēt
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. English(221.78 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  3. Deutsch(427.92 KB-PDF)Lejupielādēt
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  4. español(327.81 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  5. eesti(424.55 KB-PDF)Lejupielādēt
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  6. français(597.79 KB-PDF)Lejupielādēt
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  7. hrvatski(594.73 KB-PDF)Lejupielādēt
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  8. italiano(238.58 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  9. Nederlands(598.3 KB-PDF)Lejupielādēt
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  10. polski(602.55 KB-PDF)Lejupielādēt
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  11. português(238.88 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  12. română(596.11 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  13. slovenčina(613.45 KB-PDF)Lejupielādēt
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  14. svenska(411.88 KB-PDF)Lejupielādēt
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  15. Čeština(605.21 KB-PDF)Lejupielādēt
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  16. dansk(238.22 KB-PDF)Lejupielādēt
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  17. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Lejupielādēt
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  18. suomi(403.58 KB-PDF)Lejupielādēt
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  19. magyar(593.83 KB-PDF)Lejupielādēt
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  20. lietuvių(598.46 KB-PDF)Lejupielādēt
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  21. Malti(615.71 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  22. slovenščina(420.13 KB-PDF)Lejupielādēt
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Letter of the #CohesionAlliance to the President of the European Council Charles Michel – December 2019

  Pieejamās valodas (7)
  1. English(195.7 KB-PDF)Lejupielādēt
  2. English(211.39 KB-PDF)Lejupielādēt
  3. English(209.15 KB-PDF)Lejupielādēt
  4. English(213.87 KB-PDF)Lejupielādēt
  5. English(211.73 KB-PDF)Lejupielādēt
  6. English(210.78 KB-PDF)Lejupielādēt
  7. English(210.65 KB-PDF)Lejupielādēt
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.

Sekojiet mums

Kontaktinformācija

Kopīgot :
 
Back to top