Kohēzijas alianse 

© AFP

Kohēzijas alianse (#CohesionAlliance) ir koalīcija, kurā iesaistījušies tie, kas uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt vienam no ES nākotnes pīlāriem. Kopš 2017. gada oktobra, kad alianse uzsāka darbību, tā ir pulcējusi vienkop vairāk nekā 12 000 individuālu parakstītāju, 140 reģionus, 137 pilsētas un apgabalus, 50 reģionālo un vietējo pašvaldību apvienības, 40 Eiropas Parlamenta deputātus un 35 ES nozaru apvienības.

Alianses partneri 2022. gada oktobrī atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos stiprināt kohēzijas politiku un palielināt visu ES ieguldījumu teritoriālo ietekmi, lai tie būtu piemēroti Eiropas ilgtermiņa problēmu risināšanai.

Pievienojieties aliansei

Saturs

Kas ir Kohēzijas alianse?

Kohēzijas alianse (#CohesionAlliance) ir koalīcija, kurā iesaistījušies tie, kas uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt vienam no ES nākotnes pīlāriem. Aliansi izveidoja Eiropas Reģionu komiteja, sadarbojoties ar vadošajām Eiropas pilsētu un reģionu apvienībām.

2020. gada jūlijā #CohesionAlliance pieņēma pirmo atjaunināto deklarāciju 2.0 par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu. Pamatojoties uz minēto deklarāciju, tika virzīts alianses darbs pēc tam, kad Savienības iedzīvotājus bija sākusi skart Covid-19 pandēmija.

Divus gadus vēlāk, 2022. gada oktobrī, tādas krīzes kā Krievijas karš pret Ukrainu un rekordaugsta inflācija, ko izraisa pārtikas un enerģijas cenu kāpums, liek steidzamāk nekā jebkad nostiprināt kohēziju kā vienu no Eiropas Savienības pamatvērtībām.

Tādēļ #CohesionAlliance partneri pulcējās Briselē 20. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā un atkārtoti apliecināja apņemšanos stiprināt kohēzijas politiku un palielināt visu ES ieguldījumu teritoriālo ietekmi, lai reģioni spētu risināt Eiropas ilgtermiņa problēmas.

Atjaunināta deklarācija

Ar 2022. gada 12. oktobrī parakstīto kopīgo deklarāciju Eiropas Reģionu komiteja un vadošās ES pilsētu un reģionu apvienības pauž kopīgu gribu saglabāt kohēzijas politiku, jo tā ir

 • vissvarīgākā ES ieguldījumu politika;
 • vietējā un reģionālajā līmenī visredzamākais ES instruments;
 • ilgtermiņa attīstības politika, kuras pamatā ir dalītas pārvaldības, partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības principi;
 • politika, kurā piemēro konkrētai vietai pielāgotu pieeju un ņem vērā Savienības teritoriālo daudzveidību;
 • nozīmīgs instruments teritoriālās sadarbības atbalstam un solidaritātes un integrācijas veicināšanai.

“Atgādināsim visiem ES un valstu lēmumu pieņēmējiem par kohēzijas politikas būtisko devumu Eiropas integrācijas procesā!”, teikts deklarācijā, ar kuru #CohesionAlliance vēlas sākt uz nākotni vērstu darbu, lai kohēzijas politiku gan tagad, gan turpmāk padarītu spēcīgāku, vienkāršāku, efektīvāku un vairāk orientētu uz rezultātiem.

Alianse arī aicina gādāt par to, lai kohēzija saglabātos kā Eiropas Savienības vispārēja vērtība, panākot, ka visas attiecīgās ES rīcībpolitikas palīdz mazināt nevienlīdzību starp dalībvalstīm un to iekšienē.

Lasietdeklarāciju “Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!”

Stāsti

Podcasts

Episode 4: Voices of You(th)

 

​When crisis arise, young people are the ones to struggle. Those who are new to the labour market are the most vulnerable and at risk of unemployment. They seize the opportunities and keep moving forward, but it is not always an easy path. How is the European Union protecting the Next Generation? Are young people’s voices heard sufficiently at the highest political level? What does it mean to be a young person in Europe today? Zdenka Trachtova deconstructs these issues with Tine Radinja, mayor of Slovenian town Škofja Loka and member of the European Committee of the Regions. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Skatīt vairāk

 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Mediatēka

#CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe

 

Skatīt vairāk

 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Documents and visuals

 • Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Lejupielādēt
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)Lejupielādēt
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)Lejupielādēt
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)Lejupielādēt
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Lejupielādēt
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  6. English(702.78 KB-PDF)Lejupielādēt
  7. español(797.76 KB-PDF)Lejupielādēt
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  8. eesti(692.18 KB-PDF)Lejupielādēt
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  9. suomi(690.19 KB-PDF)Lejupielādēt
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  10. français(702.98 KB-PDF)Lejupielādēt
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  11. hrvatski(761.4 KB-PDF)Lejupielādēt
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  12. magyar(767.03 KB-PDF)Lejupielādēt
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  13. italiano(690.17 KB-PDF)Lejupielādēt
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  14. lietuvių(703.45 KB-PDF)Lejupielādēt
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  15. Malti(711.8 KB-PDF)Lejupielādēt
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  16. Nederlands(699.67 KB-PDF)Lejupielādēt
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  17. polski(705.64 KB-PDF)Lejupielādēt
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  18. português(699.2 KB-PDF)Lejupielādēt
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  19. română(798.76 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  20. slovenčina(704.46 KB-PDF)Lejupielādēt
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)Lejupielādēt
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Lejupielādēt
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Lejupielādēt
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)Lejupielādēt
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)Lejupielādēt
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)Lejupielādēt
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Lejupielādēt
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  6. English(221.78 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  7. español(327.81 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  8. eesti(424.55 KB-PDF)Lejupielādēt
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  9. suomi(403.58 KB-PDF)Lejupielādēt
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  10. français(597.79 KB-PDF)Lejupielādēt
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  11. hrvatski(594.73 KB-PDF)Lejupielādēt
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  12. magyar(593.83 KB-PDF)Lejupielādēt
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  13. italiano(238.58 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  14. lietuvių(598.46 KB-PDF)Lejupielādēt
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  15. Malti(615.71 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  16. Nederlands(598.3 KB-PDF)Lejupielādēt
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  17. polski(602.55 KB-PDF)Lejupielādēt
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  18. português(238.88 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  19. română(596.11 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  20. slovenčina(613.45 KB-PDF)Lejupielādēt
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)Lejupielādēt
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Lejupielādēt
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Letter of the Cohesion Alliance to Charles Michel

  Pieejamās valodas (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Lejupielādēt
  2. español(211.39 KB-PDF)Lejupielādēt
  3. suomi(209.15 KB-PDF)Lejupielādēt
  4. français(213.87 KB-PDF)Lejupielādēt
  5. italiano(211.73 KB-PDF)Lejupielādēt
  6. português(210.78 KB-PDF)Lejupielādēt
  7. svenska(210.65 KB-PDF)Lejupielādēt
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.

Visual identity and material for partners

Archives

Sekojiet mums

Kopīgot :
 
Back to top