Kohēzijas alianse

​​​​​​ 

Kas ir Kohēzijas alianse?

Eiropas Savienības kohēzijas politikai patlaban izmanto vienu trešdaļu no ES budžeta, lai samazinātu reģionālās atšķirības, radītu darbvietas, piedāvātu jaunas uzņēmējdarbības iespējas, kā arī risinātu būtiskas pasaules mēroga problēmas, kā klimata pārmaiņas un migrācija.

#CohesionAlliance ir koalīcija, kurā iesaistījušies tie, kas uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt ES nākotnes pīlāram. Šo aliansi Eiropas Reģionu komiteja izveidoja sadarbībā ar vadošajām Eiropas pilsētu un reģionu apvienībām. Alianses dalībnieki aicina izstrādāt tādu ES budžetu pēc 2020. gada, lai kohēzijas politika kļūtu spēcīgāka, efektīvāka, redzamāka un pieejamāka visiem Eiropas Savienības reģioniem.

Pievienoties aliansei ir aicināts ikviens, kas ir pārliecināts par ES kohēzijas politikas vērtību — gan valsts, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes, gan MVU, NVO, skolas, augstskolas, kultūras organizācijas u. c.

ATBALSTIET UN PARAKSTIET DEKLARĀCIJU!

Partneri​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Pievienojieties mums!

Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar paziņojumu par #CohesionAlliance principiem un to parakstītu (norādot savu vārdu, uzvārdu, organizācijas nosaukumu un e-pasta adresi).

Šos principus Eiropas Reģionu komiteja izstrādāja partnerībā ar teritoriālajām apvienībām.
Aicinām personas, organizācijas un politiķus to parakstīt!

Beigās ir skatāmi svarīgi ziņojumi un nostājas dokumenti par kohēzijas politikas nākotni.

Ieskatieties!

​Šeit ir atrodama informācija par gadījumu izpēti un veiksmes stāstiem kohēzijas politikas jomā.

Katrs no tiem ir saistīts ar reālu personu vai uzņēmumu, un tos ir iesnieguši reģionālā un vietējā līmeņa politiķi.

Rīkojieties!
Seši veidi, kā rīkoties!

1. Sūtiet mums video paziņojumu, ne vairāk kā 1 minūti garu, kurā izskaidrots, kāpēc mums ir vajadzīga spēcīga ES kohēzijas politika, ko tā nozīmē jūsu kopienai un ko jūs sagaidāt nākotnē. Video var sūtīt uz e-pasta adresi CohesionAlliance@cor.europa.eu
2. Kopīgojiet jūsu projektus: tvītojiet vai publicējiet vietnēs Facebook vai Instagram attēlu par ES kohēzijas fondu atbalstītu projektu, kurā redzama ietekme. Neaizmirstiet izmantot tēmturi #CohesionAlliance.
3. Rīkojiet pasākumu savā kopienā: sazinieties ar mums, ja jums vajadzīgs atbalsts, lai organizētu pasākumu par ES kohēzijas politiku, ja jums vajadzīgi materiāli jūsu valodā, referenti u. c.
4. Pievienojieties petīcijai: palīdziet mums popularizēt tiešsaistes petīciju, kurai jau ir gandrīz 3000 atbalstītāju. Lai pievienotos, ir vajadzīgas tikai dažas sekundes, un svarīgs ir katrs paraksts.
5. Informējiet cilvēkus: mēs izstrādājam materiālus partneriem izvietošanai tiešsaistē ar nosaukumu “Materiāli partneriem”, tostarp:
  • šeit var lejupielādēt #CohesionAlliance reklāmkarogu
  • #CohesionAlliance principu izklāsts ir pieejams visās valodās alianses tīmekļa vietnē (jums tikai jāizvēlas attiecīgā valoda augšējā labajā stūrī).

6. Kopīgojiet savu viedokli: daudzi partneri jau ir kopīgojuši savu nostāju attiecībā uz kohēzijas politiku. Sazinieties un kopīgojiet savas idejas!

 
Support it
Material for partners